جهت آشنایی با خواص و ویژگی های : افزودنی های تبدیل گچ به سیمان و

افزودنی های تولید چسب هبلکس، چسب بتن سی ال سی ، چسب دیوار گچی و ... کلیک فرمایید

افزودنی های تبدیل گچ به سیمان
افزودنی های ساخت انواع چسب پایه سیمانی و گچی برای دیوار های هبلکس ، بتن سبک ، بلوک و دیوار گچی
فروش تبدیل کیا ترنم
تاريخ : پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ | 18:34 | نویسنده : سحر
نگاهی به مبحث درز ها در كف سازی

نگاهی به مبحث « درز ها » در كف سازی

 

- پیش گفتار

عملكرد پوشش های بتنی تا حد زیادی به عملكرد رضایت بخش درزهای آنها بستگی دارد. طراحی محل درزها كه در واقع همراه با پیش بینی محل ترك خوردگی می باشد، نه تنها یك دانش كاربردی بلكه هنر ظریفی می باشد. دال های بتنی در معرض تغییر مكان های دائمی مختلف، از جمله تغییر مكان‌های ناشی از خشك شدن، انقباض و خزش می باشند. چنانچه در دال‌ها درزها به درستی تعبیه و طراحی نشوند نیروهای كششی ناشی از انقباض بتن باعث ترك خوردگی خواهد شد. مبحث ترك خوردگی در دال‌ها آنچنان مهم است كه بعضی از معماران و مشتریان ترك های انقباضی را نشانة گسیختگی دال می پندارند. بتن نیز مانند سایر مصالج با تغییر حرارت و رطوبت انبساط و انقباض می یابد. این تغییرات حجمی می توانند باعث ایجاد ترك خوردگی شوند. پیش بینی محل ترك و تعبیة درز در آن نقطه، از تمركز تنش و ترك خوردگی جلوگیری خواهد نمود. این درزها در واقع نیروهای به وجود آمده ناشی از تغییرات حرارتی و رطوبتی را باز توزیع و محو می نمایند. عدم وجود و یا كم تعداد بودن درزهای كنترلی باعث ایجاد ترك های نامرئی و البته مخرب می گردد.

اگر قرار باشد این درزها كاركرد ویژة خود را حفظ نمایند باید به درستی محل یابی و اجرا شوند. چنانچه اجزای یك مخلوط بتنی به درستی و به نحو یكنواختی با هم مخلوط شوند، حجم آن پس از اختلاط دارای بیشترین مقدار است. پس از این مرحله و همراه با تبخیر آب به علت حرارت محیط و نیز به سطح آمدن آب شركت نكرده در واكنش، به علت پدیده مویینگی، كاهش حجم بتن آغاز می شود. این كاهش حجم برای رسیدن بتن از حالت اشباع به حالت خشك تقریباً معادل 66/0 به ازای هر 100 فوت می باشد. باید توجه داشت اغلب خود پدیدة انقباض علت اصلی ترك خوردگی نمی باشد بلكه علت اصلی آن، قیود انقباضی و شرایط مقید بودن بتن می باشد. وجود اختلاف ارتفاع در سطح بتن ریزی، جنس سطح بتن ریزی و وجود دیوار و یا دیگر موانع سازه‌ای همگی از عواملی هستند كه در تعریف میزان مقید سازی سطح دخالت دارند. به طور كلی هر قیدی كه باعث ایجاد تمركز تنش در حین انقباض بتن شود، محركی برای ایجاد ترك می باشد مگر آنكه با تعبیة درزهای مناسب از وقوع ترك خوردگی جلوگیری نمود.

2- انقباض ناشی از خشك شدن

همان طور كه گفته شد، انقباض ناشی از خشك شدن یكی از عوامل مؤثر بر ترك خوردگی است. برای كاهش این انقباض می توان به موارد زیر توجه كرد:

·                 1- كاربرد نسبت آب به سیمان پایین تر

·               2- كاربرد حداقل ذرات ریزدانه در مقایسه با ذرات درشت تر. این مقدار حداقل برای دستیابی به  كاراریی مناسب و خصوصیات ماله خوری بتن تعیین می شود.

·                 3- انتخاب دانه های خوب دانه بندی شده و تمیز

·             4- كاربرد افزودنی های كاهندة آب به منظور كاهش نسبت آب به سیمان

·             5- كاربرد بتن با اسلامپ پایین

·                 6- تراكم مناسب بتن

·             7-     عمل آوری مناسب و پیوسته بتن بلافاصله پس از پرداخت سطح آن. این عمل ضمن آن كه حصول به مقاومت مورد نظر را تسریع می نماید، ترك های انقباضی را نیز كاهش می دهد.

3- انواع درزها

       3-1- درزهای انبساطی یا جداسازی

در واقع این درزها در یك محل مشخص تعبیه می شوند تا دال حین انبساط و یا حركت، به سازه های مجاورش صدمه نزند. هدف از كاربرد این درزها آن است كه امكان حركت آزادانه و مستقل قائم و افقی بین دال و سازه های مجاور بوجود آید. این سازه های مجاور می توانند دیوارها، ستون ها و پی ها و یا محل های بارگذاری باشند. حركت و درجة آزادی این المان های سازه ای نسبت به المان های مجاور برروی دال به علت متفاوت بودن شرایط تكیه گاهی متفاوت می باشد. لذا اگر دال به صورت صلب به ستون ها یا دیوارها متصل شود، ترك خوردگی محتمل خواهد بود. درزهای جداسازی ممكن است از نوع درزهای انبساطی باشند. به طور كلی این نوع درزها می توانند مربعی شكل یا دایروی نیز باشند. (مثلاً در اطراف ستون) مزیت شكل دایروی آن است كه در آن گوشه هایی كه محل تمركز تنش است، وجود ندارد. باید اذعان نمود كه امروزه طراحی های خوب و نگهداری مناسب درزهای ساخت و ساز (اجرایی)، نیاز به طراحی درزهای انبساطی را مگر در اطراف اجزاء ثابت ساختمان از بین برده است. حركت كف در طی زمان به تدریج درزهای انبساطی را می بندد و در نتیجه امر، ممكن است درزهای انقباضی مجاور باز شوند و درزگیرها و قفل و بست آنها دچار آسیب گردد.

عرض یك درز انبساطی به طور معمول 75/0 اینچ و یا بیشتر است. ابتدا در داخل درز به ارتفاع 75/0 تا 1 اینچ مصالح پركننده ریخته می شود و بقیه آن با مصالح درزگیر پر می شود. میلگردهای dowel به كار رفته در درزهای انبساطی باید از یك طرف با یك غلاف  (cap) مجهز شوند به نحوی كه در انتهای dowel فضای خالی ایجاد شود. این فضای خالی حركت dowel را حین انبساط دال جذب می‌نماید. ممكن است گاهی اوقات درزهای آزاد كنندة فشار (pressure relief joint) با درزهای انبساطی اشتباه شوند. این درزها كاركردی شبیه به درزهای انبساطی دارند و تنها فرق آنها این است كه آنها پس از ساخت اولیه كف و به منظور رها كردن فشار در مقابل سازه های دیگر و به منظور كاهش امكان بالقوه تخریب به وجود می آیند این درزها برای سازه های معمولی توصیه نمی شوند.

 

        3-2- درزهای ساخت و ساز (اجرایی)

این نوع درزها كه به درزهای سرد نیز معروفند(cold soint) برخلاف 2 نوع درز دیگر به منظور تسهیل حركت بتن و اجازة تغییر مكان آن ساخته نمی شوند بلكه معمولاً در پایان شیفت كاری یا روزكاری بالاجبار ساخته می شوند. البته نوع این درزها ممكن است بعدها به درزهای انقباضی یا درزهای طولی تبدیل شود.

 

3-3- درزهای كنترلی (انقباضی)

     تذكر: این درزها را "dummy joint" نیز می خوانند. این درزها محل ترك خوردگی ناشی از تغییر طول ابعاد دال بتنی را تنظیم می نماید به نحوی كه ترك ها به محل درزها منتقل می‌شوند. این درزها برای كنترل تركهایی است كه از تنش های كششی ـ خمشی به وجود آمده در بتن ناشی می‌شوند. این تنش ها خود ممكن است از عوامل مختلفی چون هیدراتاسیون سیمان، شرایط محیطی و بارهای عبوری استاتیكی و دینامیكی سرچشمه بگیرند. با توجه به آنكه تعداد این درزها زیاد است لذا اجرای آنها عملكرد بتن و كف پوش را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

بند 2-2-5 در آیین‌نامه ACI 224.3R تصریح می كند كه مرسوم است درزهای انقباضی در امتداد ردیف ستون ها اجرا شوند ولی به درزهای اضافی نیز نیاز می باشد. طراحی درزهای كنترلی كه درزهای انقباضی نیز خوانده می شود در دال های پوششی و در مكان هایی نظیر پلاژها، پاسیوها، سواره روها و پیاده روها و پاركینگ ها نیازمند توجه به چند موضوع اساسی است. از جمله این موارد انقباض ناشی از خشك شدن در حین عمل آوری اولیه، curling ناشی از اختلاف انقباض در بالا و پایین دال و تغییر مكان های حرارتی دال می باشند. به طور كاملاً تقریبی می توان گفت، بتنی با اسلامپ حدود 8 سانتیمتر به ازای هر 100 فوت طولی به اندازة 6/0 اینچ  انقباض خواهد داشت. ویژگی درزهای كنترلی خوب طراحی شده آن است كه ترك ها را دقیقاً به محل درز منتقل كرده و نقطة دیگری برروی دال ترك نخواهد خورد.

به طور كلی ویژگی های یك درز كنترلی (انقباضی) مناسب عبارت است از:

·            1- درزی كه به دال اجازة‌ دهد آزادانه منقبض شود.

·            2- اختلاف تغییر مكان عمودی دو طرف درز را محدود نماید.

·           3- توانایی انتقال برش از میان درز را داشته باشد.

·          4- توانایی ساخته شدن مطابق نقشة طراحی شدة قبلی را داشته باشد.

·           5- هزینة آن به صرفه بوده و اجرای آن نیاز به مهارت بالای كارگری نداشته باشد.

·           6- اجازه دهد كه بتن ریزی به طور پیوسته انجام شود و زمان زیادی در حالت انتظار برای بتن ریزی پانل های نواری منفرد به هدر نرود.

4- نكات مربوط به طراحی درزهای انقباضی و فواصل درزها

1.      1- بنا بر توصیة ACI (انجمن بتن آمریكا) و ACPA (انجمن پوشش های بتنی آمریكا) حداكثر فواصل درزها بین 24 برابر تا 36 برابر ضخامت دال می باشد. ACI تصریح می كنند این عدد برای بتن های با اسلامپ بالا (چنانچه حداكثر اندازة‌ دانه ها كمتر از 20 میلیمتر (ً 4/3) باشد) 24 برابر بوده ولی با كاهش اسلامپ بتن می توان فواصل درزها را تا 36 برابر ضخامت دال افزایش داد.

2.      حداكثر فواصل درزها به عدد 15 فوت محدود می شوند.

3.      پانل های تشكیل دهندة درزها باید حتی الامكان مربعی بوده و حداكثر نسبت طول به عرض آنها بنابر توصیة ACPA از 25/1 و بنابر توصیة ACI از 5/1 برابر، تجاوز نكند.

4.      بهتر است زاویة تقاطع درزها ْ90 باشد. باید از طراحی درزها با زاویة تقاطع كمتر از ْ60 جداً پرهیز نمود.

5.      عمق برش های زده شده در دا برای ایجاد درزهای انقباضی در جهت عرضی باید 4/1 ضخامت دال و در جهت طولی 3/1 ضخامت دال باشد. این عمق نباید كمتر از یك اینچ باشد.

6.      درزهای كم عرض‌تر اما با تعداد بیشتر نسبت به درزهای عریض‌تر اما با تعداد كمتر برتری دارند.

7.      در مورد پیاده روها فواصل این درزها معمولاً بین 5 تا 6 فوت می باشد. در مورد سواره روها، پاسیوها، پاركینگ ها به 15 فوت افزایش می یابد.

8.      زمانی كه از بتن مسلح در كف های پوششی استفاده می شود. لازم است فقط نیمی از المان های تسلیح از محل درزها عبور نمایند. (این امر به ایجاد یك صفحة ضعیف در محل یاد شده و تبدیل آن به درز كمك می كند)

5- تعیین فواصل درزها بر مبنای توصیه fhwa (انجمن بزرگ راههای آمریكا)

        5-1- عوامل مؤثر بر تعیین درزها (مطابق نظر fhwa)

تعیین فواصل درزها به عوامل بسیاری بستگی دارد كه می توان به موارد زیر اشاره كرد.

·          هزینه های اولیه

·            نوع دال (مسلح یا غیرمسلح)

·             مكانیسم انتقال بار

·             شرایط محلی

هر طراحی باید موارد زیر را در نظر داشته باشد.

·           1- اثرات حركات طولی دال بر مادة درزگیر و عملكرد ابزار انتقال بار

·           2- حداكثر طولی از دال كه در آن ترك های انقباضی ایجاد نمی شود.

·           3- میزان ترك خوردگی كه در یك پوشش بتنی مسلح قابل تحمل است. میزان تغییر طول دال در وهلة ‌اول تابع فاصلة‌ بین درزها و تغیرات حرارتی است.

  5-2- طراحی فاصله درز مطابق توصیه fhwa

خواص انبساطی دانه های به كار رفته در بتن و اصطكاك بستر و دال بر تغییر طول دال مؤثرند تغیر طول دال را می توان با فرمول زیر تقریب زد.

 تغییر طول مورد نیاز (اینچ)
 ضریب اصطكاك بستر (56/0 برای بسترهای تثبیت شده و 8/0 برای بسترهای دانه ای)
 طول دال (اینچ)
 ضریب انبساط حرارتی (جدول 2)
 حداكثر نوسان حرارتی (معمولاً از كم كردن دمای بتن در زمان بتن ریزی از درجة حرارت متوسط روزانة محل در ماه ژانویه (دی‌ماه) بدست می آید.)
 ضریب انقباض بتن (جدول 1)
در پروژه های مرمت و بازسازی به علت حذف پدیدة انقباض این ضریب حذف می شود.

 

 جدول 1 ـ ضرایب انقباض بتن

 

 مقادیر ضریب انقباض

 مقاومت غیرمستقیم (psi)

 ضریب انقباض

 (یا كمتر) 300 ,/tr>

0.0008

400

 0.0006

500

0.00045

600

0.00030

700

0.00020

 

 

 

 جدول 2ـ ضرایب انبساط حرارتی

 

(10-6/ ْF) ضرایب انبساط حرارتی برای سنگدانه

 كوارتز

6.6

 ماسه سنگ

6.5

 شن

6

 گرانیت

5.3

 بازالت

4.8

 سنگ آهك

3.8

 

اگرچه برای فواصل بین درزها مقدار حداكثر 15 فوت توصیه می شود ولی عوامل دیگری چون شرایط آب و هوایی و سختی بستر و ضخامت پوشش براین مقدار حداكثر فاصله كه فراتر از آن باعث ایجاد ترك خوردگی در بتن می شود، تأثیر دارند. رابطه ای منطقی بین نسبت طول دال (L) به شعاع سختی نسبی و ترك خوردگی وجود دارد. شعاع سختی نسبی كمیتی است كه توسط وسترگارد برای یافتن ارتباط بین سختی فونداسیون و سختی خمشی دال ارائه گردید:

(in) = شعاع سختی نسبی
E = مدول الاستیستة‌ بتن
h = ضخامت كف
= ضریب پوآسون كف پوش
k = ضریب عكس العمل خاك

با افزایش نسبت از 5 ترك های عرضی به شدت افزایش خواهد یافت لذا با محدود كردن به مقدار حداكثر فاصله درزها به دست می آید. این فاصله با افزایش ضخامت افزایش می یابد ولی با سخت تر شدن شرایط تكیه گاهی كاهش می یابد.

6- خواص ماده درزگیر

  6-1- توصیه ACI

مبحث 5-2-4-4 از ACI 302.1R در مورد درزگیری تصریح می كند كه درزگیری برای تأمین اهداف زیر انجام می شود:

·         1- مانع نفوذ آب به داخل بتن شود. این آب در فصول سرد یخ بسته و مشكلاتی پدید می آورد. همچنین باعث خوردگی فولاد می شود.

·           2- بهبود عملكرد درز

·           3- تسریع و تسهیل در تمیز كردن درز

ACI 302.1R توصیه می كنند كه درزها در كف پوش های صنعتی كه در معرض ترافیك چرخ های سنگین قرار دارند با مصالحی نظیر اپوكسی پر شوند. این مصالح باید تكیه گاه مناسبی برای درز بوده و در مقابل سایش مقاومت خوبی داشته باشند. لازم است مصالح پركننده دارای سختی حداقل shore A 50 داشته باشند و كشش طولی آنها حداقل 6% باشد. پركردن درزها بین 3 تا 6 ماه پس از ساخت درز انجام می شود. درزهای الاستیك پیش ساخته (performed elastic) در مواقعی به كار می روند كه درز در معرض ترافیك چرخ های سخت و كوچك قرار نداشته باشد.

6-2- شكل درز و خواص درزگیر بنا به توصیه FHWA

•         1- هدف از كاربرد درزگیر جلوگیری از نفوذ آب و مصالح غیرقابل تراكم به داخل درز می باشد. اگر چه نتوان ورود آب را به طور كامل از بین برد، لاكم لازم است مقدار آن به حداقل برسد. نفوذ آب باعث تخریب درز می گردد. مصالح غیرقابل تراكم نیز از نزدیك شدن لبة درزها در حین انبساط دال جلوگیری كرده و به تخریب درز می انجامد.

•2- خواص مادة درزگیر، تأثیر بسزائی بر عملكرد درز خواهد شد. مواد درزگیر درجة بالا نظیر سیلیكون و درزگیرهای فشاری پیش ساخته برای درزگیری همة انواع درزها توصیه می شوند. از آنجا كه این مصالح گرانتر هستند، طول عمر مفید بیشتری دارند.

•3- در مواردی كه از سیلیكون به عنوان درزگیر استفاده می شود. یك ضریب شكل 1:2 توصیه می شود. حداكثر ضریب شكل نباید از نسبت 1:1 تجاوز نماید. برای نتایج بهتر، عرض حداقل درزگیر باید ً4/1 تا 375/0 اینچ پایین تر از سطح پوشش نهایی باشد به نحوی كه سطح درز در معرض سایش ترافیك عبوری قرار نگیرد. لازم است در زیر ماده درزگیر و در كف درز از یك میلة تكیه گاهی استفاده شود تا ضریب شكل مناسب برای درزگیر حاصل گردد و در عین حال مادة درزگیر به كف درز نچسبد. این میله می تواند از جنس فوم پلی اورتان و دارای قطر تقریبی 25 درصد بزرگتر از عرض درز باشد.

•4- وقتی از درزگیرهای فشاری پیش ساخته استفاده می شود، درز را باید به نحوی طراحی نمود كه درزگیر همیشه دارای كرنشی معادل 20تا 50 درصد باشد. سطح این مادة درزگیر لازم است 125/0 اینچ تا 375/0 اینچ پایین تر از سطح روكش نهایی باشد تا از ترافیك عبوری در امان باشد.

7- طراحی عرض درز بر مبنای توصیه SPEC

7-1- طراحی درزهای حركتی در دال ها

•         1- ضریب جذب (تغییر طول) : میزان حركتی است كه مادة درزگیر الاستومریك بدون آسیب زدن به مادة پوش دهنده تحمل می كند و معمولاً بر حسب درصدی از عرض درز و یا یك كسر بیان می شود.

•         2- ضریب انبساط حرارتی خطی: مصالحی نظیر فولاد، شیشه و آجر و بتن دارای ضرایب انبساط حرارتی كوچك هستند در حالتی ضریب انبساط آلومینیوم حدود 2 برابر آنهاست. بعضی از مصالح مثل چوب و سنگ در جهات مختلف دارای ضرایب مختلفی هستند. تذكر: در موقع محاسبة انبساط باید تغییر حرارت خود جسم و نه محیط اطراف بررسی شود. به طور مثال ممكن است دمای محیط در كویت در تابستان cْ 50 گزارش شود درحالیكه مثلاً دمای بتن به cْ 75 رسیده باشد.

  7-2- محاسبه عرض ترك كل تغییر طول= L × B × Tr + كل تغییر طول= عرض ترك

 

 جدول 3- ضرایب انبساط حرارتی

 مصالح

 ضریب انبساط حرارتی

 آجر رسی

  5.0

 بتن 

 11.7

 فولاد سازه ای

 12.1

 شیشه

 9.1

 صفحات اكریلیك

90 - 70

8- انتقال بار از میان درز

8-1- قفل و بست دانه ها

قفل و بست دانه ها از اصطكاك برشی در وجوه نامنظم ترك شكل گرفته در محل برش زده شده تأمین می گردد. آب و هوا و سختی دانه ها بر بازدهی انتقال بار مؤثرند. با كاربرد دانه های سخت تر. بزرگ، با دوام و گوشه دار می توان این بازدهی را افزایش داد. بسترهای تثبیت شده نیز می تواند بازدهی انتقال بار افزایش دهند. با این حال با افزایش عرض ترك اعمال و بارهای دینامیكی قفل و بست دانه ها كاهش می یابد. لذا توصیه می شود كه حساب كردن روی قفل و بست دانه ها در مواردی صورت پذیرد كه ترافیك عبوری سبك باشد. برای استفاده از قفل و بست عرض ترك باید به 0.04 اینچ محدود شود، دانه های خرد شده و نیز دانه بندی درست بهتر می تواند بار را منتقل نماید. (ACI 302.1R)

 8-2- dowel bars

توصیه می شود قطر حداقل dowel bar ها ، D/3 باشد كه D ضخامت پوشش می باشد. با این حال، قطر dowel نباید كمتر از اینچ باشد. همچنین توصیه می شود كه dowelهای با طول َ18 در فواصل َ12 به كار روند. این dowel ها باید در نصف عمق دال قرار گیرند. عملكرد dowelها، تركیبی از عملكرد برشی و خمشی خواهد بود. Dowel ها باید موازی یكدیگر و موازی طول دال كار گذاشته شوند. برای آنكه dowelها  بتنواند، آزادانه حركت افقی داشته باشد، در حداقل یك طرف درز نباید به بتن بچسبد و لازم است در داخل غلاف (cap) قرار گیرد. تنها باید از dowel های مسطح استفاده نمود. برای جلوگیری از چسبیدن dowel می توان آنها را چرب نمود یا روكش كرد.     (ACI 302.1R) علت این مسأله را این گونه بیان می‌كند كه 2 دال بتوانند مستقل از هم حركت كنند و تنش های كمتری ایجاد شود. تنها یك پوشش روغنی نازك برای این منظور كافی است زیرا پوشش ضخیم تر باعث ایجاد حفرات در اطراف dowel می شود.

9- روشهای ساخت درزها

9-1- روشهای ساخت درزها

سه روش عمده برای ساخت درزها عبارتند از:

 • 1- قرار دادن (control – joint products) در داخل بتن در حین زمان بتن ریزی
 • 2- استفاده از شیارزن دستی در بتن تازه ریخته
 •  3- برش بتن پس از گیرش ابتدایی

از مزایای كاربرد (C.j.P) در طی بتن ریزی آن است كه همزمان با انقباض بتن درزها به وجود آمده و به كار می‌افتد. از مشكلات استفاده از (C.j.P) اجرای آن است زیرا صاف نگه داشتن لبة آنها و قرارگیری مناسب آنها نیاز به مهارت ویژه ای دارد. از مزایای ایجاد درزها در بتن تازه ریخته شده، آن است كه به محض آنكه نیروهای انقباضی به وجود می آیند این درزها نیز به كار می افتند ولی اجرای آنها دشوار می باشد. كارگران باید دقت كافی به خرج دهند كه عمق شیار حداقل 25/0 ضخامت لایه باشد. اما اگر از روش برش بتن (كه گیرش اولیه یافته است) استفاده شود می توان در طرح درزبندی دقت مناسبی اعمال كرد و لایه را تا عمق مورد نظر برش داد. در این روش باید زمان برش را به دقت تنظیم نمود چون در صورت تأخیر ممكن است، ترك خوردگی هرچند نامرئی در بتن آغاز شود. بر مبنای توصیة ACI زمان برش زدن به 3 عامل بستگی دارد:

 • 1- قبل از آنكه بتن سرد شود.
 •  2- به محص آنكه سطح بتن به آن اندازه سفت شود كه تحت اثر پره ها آسیب نبیند.
 • 3- قبل از آنكه ترك های تصادفی و انقباضی در بتن ظاهر شود.

        9-2- انواع روشهای برش

 • 1- early entry cut dry cut بین 1 تا 4 ساعت پس از پرداخت سطح انجام می شود. عمق آنها از saw-cuting كمتر است ولی حداقل 1 اینچ می باشد.

2- Saw – cuting بین 4 تا 12 ساعت پس از پرداخت سطح بتن انجام می شود.

 9-3- نكات مربوط به برش زدن بتن

در مورد برش زدن دالهای بتنی توجه به نكات زیر الزامی است:

 •1- برش درزهای انقباضی و طولی شامل یك عملیات 2 مرحله ای است. در مرحلة اول در محل از پیش تعیین شده، ترك ایجاد خواهد شد. عمق آن باید كافی بوده و با پره ای به عرض 125/0 اینچ برش زده شود. برش مرحلة‌ دوم ضریب شكل مورد نیاز برای مادة درزگیر را تأمین می نماید. این مرحله را می توان هر زمانی قبل از درزگیری انجام داد. توصیه می شود در فواصل زمانی منظم قطر پره اندازه گیری شود.

 •2- تعیین زمان انجام برش اولیه چه در مورد درزهای عرضی و چه درزهای طولی در جلوگیری از وقوع ترك های انقباضی غیرقابل كنترل بسیار تعیین كننده است. زمان آغاز عملیات زمانی است كه از یك طرف بتن به اندازه كافی سخت شده باشد كه بتواند وزن ابزار برش را تحمل نماید و هم اینكه از Ravelling در طی عملیات برش جلوگیری نماید.

 •3-  تمام درزها را باید در طی 12 ساعت پس از بتن ریزی برش داد. برش بتن ساخته شده برروی بستر قدیمی باید زودتر انجام شود. این مسأله در شرایط هوای گرم بحرانی تر می باشد. عملیات برش پس از آغاز باید به صورت پیوسته ادامه یابد و تنها در صورت آغاز Ravelling متوقف شود.      

 •4- برای درزهای انقباضی عرضی، برش اولیه D/3 توصیه می شود (به خصوص اگر ضخامت دال بیشتر از ً10 باشد). تحت هیچ شرایطی نباید عمق كف كمتر از D/4 باشد. درزهای انقباضی عرضی باید در مرحله اولیه به طور متوالی برش داده شوند. ابعاد درزها به جنس و خواص مصالح درزگیر و تغییر طول بتن ستگی دارد.

 •5- برای درزهای طولی، یك برش اولیه حداقل به عمق D/3 لازم است. حداكثر عمق برش باید مقداری باشد كه به آرماتورها و میل مهارها صدمه ای نرسد. لازم است برش نهایی حداقل عرض 375/0 اینچ و عمق یك اینچ داشته باشد.

 •6- درسالهای اخیر از اره های موتور الكتریكی یا بنزینی مجهز به قطعات سایندة نشكن و یا تیغه های مته الماسی برای برش استفاده شده است. تیغه مته الماسی سطح را چنان به سرعت برش می دهد كه مانع از آسیب دیدن و ترك خوردن آن توسط عمل برش می شود.

 • 7- پرة شیاز زن معمولاً V شكل بوده و از جنس فلز به طول ً6 و عرض ً3 تا ً4 ساخته می شوند. شكل V شكل آنها به این خاطر است كه از پوسته شدن بتن در محل فشار پره و سوراخ كردن جلوگیری شود.

 • 8- به منظور مؤثر كردن عملكرد درزهای انقباضی توصیه می شود كه عمق آنها حداقل 75/0 اینچ و در حالت ایده‌آل یك اینچ باشد.

 •9- درزهای ساخت شده با روش برش زدن باید یكنواخت بوده و لبه های آن صاف و تیز باشد.

 •10- در این روش برای خنك كردن پره ها لازم است از جریان مداوم آب به اندازة تقریبی 5/2 گالون در دقیقه استفاده شود.

  •11- چنانچه در دال بتنی از شبكه سیمی استفاده شده باشد باید آنها را در مكان های درزهای انقباضی قطع كرد. البته این شبكه مانع از ترك خوردگی نمی شود ولی ترك ها را به هم نزدیك می سازد.


برچسب‌ها: درز, كف سازی

تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ | 10:25 | نویسنده : سحر
شناخت كالا و خدمات

شناخت كالا و خدمات

 

كثرت تبليغات و روشهاي علمي آن به حدي پيشرفت كرده است كه به مصرف كننده هنگام انتخاب از يك طرف با مشكل تعدد محصول مواجه ميشود و از طرف ديگر واقعا نمي دانند كه آيا كالاي مورد نظر همان است كه در تبليغات بيان ميشود يا خير ؟ نبود تبليغات باعث ميشود كه اطلاعات لازم براي انتخاب محصول از طريق دوستان و آشنايان انجام شود كه به مراتب معتبرتر از مواردي است كه شركتها در تبليغات خود بيان مي كنند . اما امروزه با توجه به رقابت شديد ميان ارائه دهندگان محصول يا خدمات و همچنين تعدد محصولات وخدمات متنوع در جامعه شهري عملا اين امكان مفيد يعني مشورت با ديگر مصرف كنندگان را از ما سلب كرده است . لازم است مردم به روش ديگري از كم وكيفيت محصولات از كانالي به غير از ارائه دهنده مطلع و آگاه شوند . ما با كمك شما به شما كمك خواهيم كه بهترين انتخاب را در خريد خدمت يا محصول داشته باشيد .

تبليغات ذاتا" تا جايي كه هدف آن آشنا سازي مصرف كننده با محصول باشد پديده اي مفيد است . اما آنجا كه پا فرات ميگذارد و هدف آن فريب مصرف كننده ميشود ، ديگر بايد مصرف كننده به فكر خود بوده و راهي براي شناخت واقعي محصولات پيدا كند . واقعيت آن است كه امروزه علومي مانند بازاريابي ، تبليغات ، روابط عمومي .. و آنقدر پيشرفت كرده كه حتي اگر شما به كالايي نياز نداشته باشيد ممكن است هنگام ورود به يك مغازه آن را تهيه كنيد ، بياييد چند مثال را باهم مرور كنيم .

يك مثال ساده وجود انواع رستوران در شهر تهران ميباشد ، اگر ساكن تهران باشيد بهتر مسئله را درك خواهيد كرد . تعداد " فست فود " ها بصورت وحشتناكي در حال ازدياد است . تعداد چلوكبابي ها از سالها پيش زياد شده و هركدام هر براي خود كلاس و رده اي دارند و با قيمت هاي بالا و پايين و مشتريان خود .

تعداد انگشت شماري هم رستورانهاي فوق كلاس كه هزينه صرف غذا در اين مكان ها شايد به اندازه حقوق يك هفته كارمند عادي باشد . وجود دارند كه آنها هم براي جذب مشتري رقابت هاي خاصي در كلاس خود دارند . اما هيچ وقت فكر كرديد كه كدام يك از اين رستورانها با توجه به بودجه و سليقه شما براي انتخاب صرف غذا بهتر مي باشد ؟

آيا واقعا" تفاوت فاحش قيمت ميان رستوران ها توجيه خاصي دارد ؟ اصلا" مارك رستورانها براي بالا يا پايين نگه داشتن قيمت خود نسبت به ديگر همكارانش در چيست ؟

مثال ديگر حتما" ديده ايد كه هنگام خريد اتومبيل ، سازندگان و فروشندگان تبليغات وسيعي راجع به كيفيت و ويژگيهاي اتومبيل خود مي كند . هزارو يك وعده راجع به خدمات پس از فروش آن مي دهند . " بيمه دارد ، كارت نقره اي دارد و ... " اما آيا تا به حال از زبان دوستان و مردم عادي هم نظرات اين شركتها تاييد شده است ؟ اگر بله چرا هنگام خريد لوازم يدكي فلان ماشين تعمير كار مي گويد : " سعي كن خارجي آن را تهيه كني " !

در ابعاد فرهنگي و هنري هم موضوع كاملا" به همين صورت است با اين تفاوت كه اثر آن فقط نفع يا ضرر مادي نيست بلكه مستقيما" روي فرهنگ و نگرش جامعه به موضوعات مختلف ميتواند تاثير گذار باشد . انتخاب كتاب يا وب سايت مناسب براي مطالعه با توجه به سليقه از اين نوع مسائل ميباشد . بخصوص كه امروز تعداد روزنامه ها ، هفته نامه ها ، ماهنامه ها و ... در زمينه هاي مختلف زياد شده است . از طرف ديگر دسترسي به ايجاد وب سايت يا وبلاگ ديگر از حد آرزو گذشته و به سادگي ميتوان با اندك هزينه و صرف كمي وقت به آن رسيد و برخلاف موضوع تبليغات يا انتشار در دنياي واقعي ميتوان به سادگي شروع به نشر اطلاعات كرد . اطلاعاتي كه ميتواند درست يا غلط ، هنجار يا ناهنجار و... باشد .

تبليغات ، تبليغات ، بله مديران با هوش وزرنگ با كمك تبليغات مي توانند در مدت كوتاه كالا يا خدمت نامرغوب خود را به بازار عرضه كنند ، وبي گناه آن دسته از مشتري هايي كه بدون آگاهي فريب ظاهر تبليغات را مي خورند و متاسفانه دير متوجه موضوع ميشوند .

اشتباه نكنيد ! هدف ما اين نيست كه در كار ارائه دهندگان كالا يا خدمات خداي نكرده اخلال و بازارشان را كساد كنيم ، بلكه ميخواهيم از زبان مردم يعني مصرف كننده آنها را نقد و بررسي كنيم و كه اين موضوع ميتوان براي آن دسته از شركتهايي كه خدمات يا كالاي آنها در صدر جدول مقايسه اي قرار ميگيرند مفيد باشد . اين جداول توسط مردم تهيه خواهد شد و به اين ترتيب شركتهاي مذكور بسادگي خواهند توانست ميزان محبوبيت محصولات يا خدمات خود را در بين مردم ارزيابي كنند . اگر كمي دقت كنيد اين كار علاوه بر اينكه به نفع مصرف كننده ميباشد به رشد صحيح تبليغات ، ميزان و كيفيت توليد خدمات يا كالا و ... كمك خواهد كرد .

مشتري شناسي

درجهان  كنوني ديگر نمي توان حيطه بازاريابي وفروش را با ابزارهاي محدود گذشته تعريف كرد .بلكه بايد با روشهاي علمي وتعاريف جديدي كه درحوزه بازاريابي و فروش مطرح گرديده است ، آشنا شد و در مقام عمل آنها را بكار بست . تجربه هاي تاريخي نشان ميدهند آنان كه از منظر سنتي وتجربي و بانگرش سطحي به مفاهيم مشتري ، كالا ، بازار، فروش ، خريد ، رقابت ، تبليغات ، كيفيت و ... نگاه كرده و مي كنند . ضمن آنكه موفقيتي در اين راه بدست نياورده اند ، بلكه سرمايه هاي خود را نيز از دست داده اند . در بررسي وضعيت اينگونه بنگاههاي اقتصادي مشخص شده است كه سرمايه گذاري و توليد كالا و نيز خدمات ، بدون در نظر گرفتن مباني علمي بازاريابي و فروش ، منشا اين عدم موفقيت بوده است . درگذشته اگر توليد و عرضه كالا محدود بود . امروز ديگر براي توليد هيچ محصولي محدوديت وجود ندارد . بازارهاي گسترش يافته اند . رقابت ها فشرده و تنگاتنگ شده اند و نقش مشتريان از حالت بيرون از توليدكنندگان به هدايت سرمايه گذاران و حتي محققان مبدل گشته است . بدين ترتيب مفهوم بسياري از واژه هاي متداول در امر بازارياب و فروش گسترده تر و كامل تر شده اند و در برخي موارد نيز مفاهيم جديدي به اين مباحث اضافه گرديده است . نكته اساسي كه دربحث هاي علمي بازاريابي و فروش مطرح گرديده است . سمت وسوي كليه فعاليت هاي بنگاه اقتصادي براي تامين نيازهاي مشتريان و كسب رضايت واعتماد آنهاست .مطلبي كه در گذشته كمتر بدان توجه شده ويا لااقل از چنين جايگاه مهمي كه تمام فعاليت هاي يك بنگاه اقتصادي را تحت تاثير خود قرار دهد ، برخوردار نبوده است . در اين چارچوب ، مشتري فرد فاضل ، هوشمند و دانايي است كه درباره تامين نيازهاي خودبخوبي مطالعه و بررسي مي كند . بازار گسترده وكالاهاي متنوع در اختيار دارد و با توجه به امكانات و استعداد خود به مقوله هاي قيمت ، مرغوبيت ، كيفيت و ... توجه مي كند . و براي هريك از اين موارد ارزش گذاري مي نمايد .

با رفتارهايي كه ازخود نشان ميدهد ، امكان موفقيت يا عدم موفقيت يك بنگاه اقتصادي را فراهم مي سازد . زيرا درمحدوده علمي بازاريابي وفروش ، سرمايه گذاران ، مديران، عوامل توليد مهندسان وكارشناسان موفقيت خود را مرهون كسب رضايت و اعتماد مشتري ميدانند .

بدين معنا كه سرمايه گذاران با بررسي درخواست ها و رفتارهاي مشتري ، نسبت به هدايت سرمايه هاي خود در بخش هاي توليدي و خدماتي علاوه بر تضمين سرمايه ، منافع بيشتري را عايد خويش مي كنند .

مديران نيز با تامين خواسته هاي مشتري به حيات اقتصادي بنگاه تداوم مي بخشد و با خاطري آسوده به برنامه ريزي هاي درازمدت مي پردازد و ضريب موفقيت خويش را افزايش مي دهند . عوامل توليد با توجه به خواستها و نيازهاي مشتري در توليد محصول با كيفيت موفق ميشوند تا توانايي هاي فني و اجرايي خويش را پيشنهادهاي مشتري ، اطلاعات مناسبي را براي طراحي سازماندهي ، اصلاح وبهبود تلاش در حوزه فعاليت هاي خرد وكلان و اقتصادي ، سبب گردش سرمايه ، افزايش توليد ، ايجاد اشتغال ، مبادله كالا ( واردات وصادرات ) ، فعاليت هاي خدماتي ، تحقيقاتي و توسعه اي و .. خواهد شد كه سامان يافتن و رونق اقتصادي هر جامعه را به دنبال مي آورد .

مشتري گرايان با درك صحيح از مفهوم مشتري و توجه به تامين نيازها و استعدادهاي وي و نيز همسويي با نظر ها و آراي او به ساماندهي بنگاه اقتصادي خويش مي پردازند و رمز موفقيت خود را برپايه اصولي قرار ميدهند كه با " مشتري شناسي " آغاز ، با " مشتري گرايي : سامان و با " حفظ رضايت و اعتماد مشتري " تداوم مي يابد.

تعريف مشتري وانواع آن

درفرهنگ و ادب پارسي مفهوم " مشتري " مترادف با " خريدار " است و در مباحث مربوط با بازاريابي و فروش ، مشتري به مخاطباني گفته ميشود كه توانايي وفروش ، مشتري به مخاطباني گفته ميشود كه توانايي و استعداد خريد كالا و يا خدمتي را داشته باشند . در اين تعريف " توانايي " به معني امكان پرداخت وجه و " استعداد " به مفهوم درك و شناخت مزيتهاي كالاو خدمتي كه موجب تامين بخشي از نيازهاي مخاطب ميشود ، بكارگرفته شده است . بنابراين ، تبديل يك مخاطب به مشتري هنگامي محقق خواهد شد كه عناصر توانايي و استعداد به صورت تداوم در وي بروز كند تا عمل " خريد " انجام پذيرد. برخورداري از توانايي بدون داشتن استعدادخريد ولي فاقد توانايي پرداخت ، امكان شكل گيري فرآيند خريد را ميسر نمي سازد .

انواع مشتري

تقسيم بندي مشتري به لحاظ نحوه حضور وي در فرآيند خريد به شكل هاي زير انجام ميشود.

1-  مشتري حقيقي ، به افرادي با ماهيت فردي و حقيقي خود درفرآيند خريد شركت مي كنند . مشتري حقيقي گفته ميشود ، مانند بسياري از خريدهاي  روزانه كه افراد حقيقي انجام مي دهند .

2-  مشتري حقوقي : به شركتها ، سازمانها ، نهادها وبنگاههاي اقتصادي كه در چارچوب شخصيت هاي حقوقي در فرآيند خريد شركت مي كنند ، مشتري حقوقي گفته ميشود ، مانند خريدهاي كه وزارتخانه ها ، موسسات و شركتها  انجام مي دهند.

3-  مشتري سازماني : مشتري از ديدگاه سازمان توليد كننده كالا يا عرضه كننده خدمات نيز به دو قسمت درون وبرون سازماني تقسيم بندي شده است . بدين ترتيب كه در زنجيره هاي خدماتي و توليدي ، مشتريان كساني هستند كه نتيجه كار ، معطوف به ايشان است . مثلا" خط توليد خودرو ، واحد موتناژ كننده مشتري سازنده قطعه است . اينگونه مشتريان را مشتري درون سازماني مي گويند . در همين سازمان ، مصرف كننده خودرو ، مشتري برون سازماني است .

4-  مشتري جغرافيايي : تقسيم بندي ديگري كه براي مشتري مطرح شده است ، مربوط به محدوده جغرافيايي است ، بدين ترتيب كه مشتري موجود در يك جغرافيايي است . بدين ترتيب كه مشتري موجود در يك محدوده جغرافيايي ( محله ، منطقه ، شهر ، كشور) مشتري داخلي و خارج از محدوده جغرافيايي مورد نظر " مشتري خارجي " نام دارد .

نياز مشتري

به لحاظ مفهومي و درنظر عامه ، نياز ، مترادف با حاجت ، درخواست ، استدعا ، التماس ، مقصود ، آرزو ، ميل ، خواهش ، محبوب ، فقر ، تنگدستي ، اظهار خضوع ، خشوع ، تضرع و... كاربرد يافته است . از مجموع اين مفاهيم ميتوان نياز را هر نوع كمبودي دانست كه براي انسان بوجود مي آورد . ما براي تعريف نياز مشتري ، به شكل زير از آن استفاده مي كنيم : " نياز مشتري عبارت است ازهرنوع حساب كمبودي كه براي مشتري موجود مي آيد و او تلاش مي كند تا با بهره گيري از استعداد و توانايي خود نسبت به رفع آن اقدام نمايد . "

انواع نيازهاي مشتري

با توجه به مفهوم گسترده اي كه درتعريف نياز مشتري وجود دارد ، امكان تقسيم بندي جامع و كاملي از نيازهاي مشتري دشوار است . ليكن از آن جايي كه نياز مبناي رفتار مشتري در فرآيند خريد است ، طبقه بندي زير را كه بيشتر به لحاظ مفهومي در جامعه متداول گرديده است ، در اختيار خوانندگان قرار مي دهيم . اين طبقه بندي ميتواند    زمينه هاي مساعدي را در شناخت رفتارهايي مبنايي مشتري نشان دهد و در تامين بخشهاي از نياز وي موثر باشد .

1-  نيازهاي حياتي ( بيولوژيك ) : نيازهايي را كه با تداوم زندگي و حيات مشتري ارتباط تنگاتنگ دارد ، نيازهاي حياتي مي گويند . مانند هوا، آب ، غذا ، دارو و ...

2-      نيازهاي اساسي : به نيازهايي گفته ميشود كه از نظر مشتري نقش اساسي وتعيين كننده اي دارد .

مانند پوشاك ، مسكن براي افراد حقيقي ، آب ، برق ، راه و ارتباطات ازنظر دولت .

3-  نيازهاي عادي : به نيازهايي گفته ميشود كه مشتري در توانايي و استعداد خود براي تامين آنها از روند عادي و يكنواخت بهره مي گيرد . مانند اياب و ذهاب و ...

4-  نيازهاي فردي : نيازهايي كه مشتري در تامين آنها به توانايي و استعداد خود متكي است مانند فكر كردن ، خوابيدن ، كاركردن ، استراحت يا مطالعه و ...

5-  نيازهاي اجتماعي به نيازهايي كه مشتري از طريق جمع ويا افراد ديگر نسبت به تامين آن اقدام مي نمايد ، نيازهاي اجتماعي گفته ميشود . مانند آموزش ، درمان و ..

6-  نيازهاي مادي : نيازهاي ملموسي را كه مشتري به آن توجه دارد . نيازهاي مادي مي گويند . مانند غذا ، پوشاك ؛ خودرو و ...

7-  نيازهاي معنوي ( غير مادي ) : دربرابر نيازهاي مادي ، نيازهايي نيز وجود دارند كه به چشم ديده نمي شوند . مانند آرامش ، عبادت ، تفريح ، عدالت خواهي ، امنيت و ... كه به آنها نيازهاي معنوي اطلاق ميشود .

نكته مهم :

بطوريكه ملاحظه ميشود ، اولا" نيازهاي مشتري نامحدود است . ثانيا" امكان تقسيم بندي نيازهاي ديگر وجود دارند وطبقه بندي هاي فوق صرفا" به منظور آشنايي با چگونگي تقسيم بندي نيازهاي جامعه بيان شده است . از سوي ديگر بايد به اين نكته مهم نيز توجه داشت كه ممكن است، نيازي براي مشتري خاص جزو نيازهاي اساسي به شمار رود ، در حاليكه آن نياز براي مشتري ديگر ، نيازي عادي محسوب ميگردد .

بنابراين :

" در ارزيابي نياز مشتري ، لازم است رفتار وي با توجه به توانايي ها و استعدادهاي او ، مبناي شناسايي و مطالعه قرار گيرد . "


برچسب‌ها: كالا و خدمات

تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ | 10:21 | نویسنده : سحر
تاريخچه مهندسي ساختمان
تاريخچه مهندسي ساختمان

هيچ گونه اطلاعي از مهندسان تمدن باستان كه آثار آنها در سراسر دنيا بالاخص ايران هنوز پابرجاست در دست نيست البته برپادارندگان افراد مصر شناخته شده اند اما كساني كه كانال هاي آبياري بين النهرين را كنده يا كساني كه كاخ هاي آشوري را بنياد نهاده اند كم و بيش ناشناخته مانده اند در صورتي كه آنها داراي تجربيات فني معادل مهندسان امروزي بوده اند ولي در تاريخ مهندسي از آنها نام مشخصي برده نشده است.

بنابرشواهد و اسناد تاريخي نخستين مدرسه مهندسي توسط ويبيوس (VIBIUS) در حدود سه هزار سال پيش از ميلاد در اسكندريه(مصر) ايجاد گرديده و پس از آن در كشورهاي يونان، روم، چين و ايران مدارس مهندسي به وجود آمدند بنا به نوشته هرودت مهندس سازنده پل روي رودخانه "سفر" جهت عبور ارتش داريوش هخامنشي شخصي به نام ماندروكه (MONDROCLE) بوده است و پل رودخانه اسبوت براي عبور ارتش خشايار شاه در سال 480 پيش از ميلاد به وسيله شخصي به نام "آراتو" (ARATO) ساخته شد. نخستين سند مدون از كار مهندسي در يكي از اسناد قديمي به تاريخ 19 آوريل سال 1195 ميلادي (برابر 574 خورشيدي) در ايتاليا به دست آمده است.

اولين كتاب مهندسي به نام "شاهكارهاي نظامي" توسط روبرتووالتوريد در سال 1473 ميلادي (برابر 859 خورشيدي) در شهر وروتاي ايتاليا به چاپ رسيد.

مهندسي عمران قديمي ترين رشته مهندسي است كه آثار بجا مانده از آن نشانه بارزي از تمدن انساني است.

كاركنان شركت كيسون عشق به ميهن را در عشق به سازندگي و آبادي كشور متبلور مي بينند و تمام سعي خود را به كار برده و مي برند تا وظيفه اي را كه در اجراي قراردادهاي مختلف به دوش دارند با احساس مسئوليتي كه نسبت به كشور به عهده دارند درهم آميزند و الگوي قابل قبولي از كار مطلوب ارائه دهند در اين راستا دو محور اصلي دستور كار آنهاست.

1-     اجراي پروژه ها در كوتاهترين زمان ممكن و برنامه ريزي شده دقيق

2-     حصول بالاترين كيفيت

درك ما در محدوده اي از رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي كشور كه به ما مربوط مي شود اين است كه اين دو مقوله مهم اساس رشد و توسعه اقتصادي كشورند.

درباره اولي روشن است كه سرمايه با زمان معني پيدا مي كند و ارزش سرمايه به سرعت گردش آن است.

ركود اقتصادي حاصل كندي يا توقف گردش سرمايه است و رونق اقتصادي نتيجه سرعت آن.

توان مالي يك جامعه فقط به اين نيست كه چقدر سرمايه دارد بلكه بيشتر آن است كه با چه سرعتي آن را به گردش در مي آورد. پروژه هاي كند و راكد وبال گردن اقتصاد كشور و كاهش دهنده توان مالي آنند و سرعت در انجام طرح ها افزاينده سرمايه ملي.

البته سرعت دادن به انجام پروژه ها تدبيري نيست كه پيمانكار به تنهايي از عهده آن برآيد ولي اعتقاد و توان پيمانكار در آن نقش تعيين كننده دارد.

شما پروژه هايي را سراغ داريد كه توسط شركت كيسون در مدتي بسيار كوتاه تر از زمان پيش بيني كننده انجام شده اند. در عين حال كه مانند ساير پروژه هــاي كشـــور گرفتــــار كمبــودها و مسائـــل و مشكـــلات زيادي بوده اند

پس راز سرعت چيست؟

عجله، فشار، كارسخت و چند نوبته هيچ يك پاسخ قطعي اين سوال نيستند بلكه اكثراً ديده شده كه اثر معكوس ايجاد مي كند بويژه عجله روز اول كه عموماً تاخير روز آخر را در پي داشته است. جوابي كه كيسون به اين سوال داده است جوابي نو و احتراعي از طرف او نيست پاسخي است كه دنيا سالهاست يافته است.

شما بايد مديريت و سازمان لازم براي اجراي تعهدات داشته باشيد انگيزه لازم و كافي را در افراد براي ايفاي تعهدات ايجاد كنيم و آنها را به برنامه ريزي كه راز اصلي توفيق است مجهز كنيم برنامه و پيش بيني هاي برگرفته از برنامه و كنترل مكانيسم ضروري سرعت و بهره وري است.

امروزه نرم افزارهاي كارآمد زيادي در دنيا و ايران هست كه كنترل پروژه ها با جزئيات تمام از نقش زمان بندي اجرائي و تامين منابع توسط آنها ميسر گشته است.

استفاده صحيح از اين ابزارها اجراي برنامه ها و موفقيت در آنها را تسهيل مي كند. البته اجرائي كردن برنامه ها و تبديل آنها به محور همبستگي همكاري و هماهنگي بخش هاي اجرائي نياز به پيگيري مداومت وسماجت دارد ايجاد عادتي تازه است در برابر مقاومت روش هاي تكرار شده سنتي.

در اينجا مجال توضيح بيشتري نيست و من اميدوارم بتوانم در فرصت ديگري در مقوله برنامه و كنترل پروژه و اثر آن در سرعت و سلامت پروژه ها توضيحات بيشتري بدهم.

بهره وري مطلوب يعني بالاترين استفاده ممكن از منابع كه در ميان آنها دو منبع واقعاً جاي بحث دارد و شايسته توجه است، نيروي انساني و زمان، كه اين دو بالاترين ثروت هر جامعه اند. و درست همين جاست كه ما خيلي جاي تغيير و تكامل داريم و سرنوشت رشد و توسعه ما به آن وابسته است.

درك ارزش واقعي منابع لايزال كار يعني نيروي انساني موجود در جامعه و ايجاد مكانيسم بهره وري بهتر از آن  و نيز حساس شدن نسبت به عامل زمان و قبول آن به منزله سرمايه اي ارزشمند. ما را در مسير رشد و توسعه پايدار قرار مي دهد.

اگر از ديدگاه كل كشور به امر ساختمان و بهره وري آن نگاه كنيم. مشكلاتي را مي بينيم كه منابع را ضايع و بهره وري آن را به شدت كاهش مي دهند. اين مشكلات بسياري از پروژه ها را به ركود نسبي كشانده و جايي براي بحث بهره وري باقي نگذاشته است لذا در مقابل كشور بحث كلان لازمه ايجاد يا افزايش بهره وري فعال كردن پروژه هاي در دست اجراء است كه به نظر من نجات سرمايه هاي كشور و رونق اقتصادي جامعه در گرو آن است ولي نياز به تصميمات و اقداماتي دارد كه اهم آن را مي توان به شرح زير پيشنهاد كرد.

1-     محدود كردن تعداد و ميزان پروژه هاي دولتي به حدودي حداكثر برابر با توان قطعي پرداخت دولت و تامين بودجه طرحهاي دردست اجراء از كليه منابع ممكن زيرا پول صرف شده در طرحهاي راكد عملاً پولي است مدفون در خاك و بتون كه ما صاحب آن نيستيم و براي تصاحب مجدد آن بهره برداري از پروژه يعني اتمام آن ضروري است.

2-    ايجاد انگيزه انجام كار در زمان مناسب و قابل كنترل در مديران و مجريان دولتي مهندسان مشاور و پيمانكاران با تدوين و اجراي ضوابط تشويقي متناسب براي پيروي از زمان بندي مناسب

3-    تدوين و اعمال ضوابط تشويق دست اندركاران اجراي طرحها براي حصول كيفيت مطلوب، اين عمل ضمن كمك موثر به ارتقاء كيفيت كارها، مانع فداشدن كيفيت در برابر سرعت اجراء مي گردد و از اين زاويه نيز اعمال اين شيوه ضروري است.

اما چنانچه از ديدگاه يك شركت ساختماني به موضوع بهره وري نگاه كنيم بايد به اصلي ترين موضوع يعني مديريت بپردازيم:

ما در شركتهاي ساختماني در طي سالهاي گذشته از مديريتهاي كارآمد و موفقي برخوردار بوده ايم ولي مديريت آن مديريتها و شكل سازماني و روابط درون سازماني شركتهاي ساختماني عمدتاً براساس قابليتها و نفوذ عاطفي معنوي و مديريتي و روابط مالي فرد مدير شكل گرفته بوده است.

اين نحوه كار و مديريت ممكن است در سازماني كوچك كه در آن دسترسي مديران به سطوح پائين تر مجموعه همواره ميسر باشد و نيز فقط در طول عمر كاري مدير موفق باشد ولي عموماُ دو محدوديت جدي آن را تهديد مي كند، يكي آن كه امكان گسترش سازمان و حجم كار، محدود به حيطه توانائي فرد مدير است و لذا اكثر شركتها با ساختار سازماني فوق قابليت رشد زياد ندارند. و ديگر آن كه با پير و بازنشسته شدن مدير از هم مي پاشند و دست آوردها و تجربيات سازماني را به باد مي دهند.

لذا توان سازماني و مديريت شركتهاي ساختماني ايراني بايد به منظور ايجاد امكان پروژه هاي بزرگ و نيز ارتقاء تكنولوژي ساخت، به سطح امروزي دنيا نزديك گردد كه متاسفانه بحث چگونگي اين تغيير از حوصله اين گفت و گو خارج است.

سوال بعدي ما از مهندس انصاري در زمينه استاندارد كارهاي ساختماني انجام گرفته در زمينه مهندسي سيويل ساختمان در سطح كشور بود.

 وي در جواب گفت: ما در سالهاي بعد از انقلاب بويژه در سه چهار سال اخير در زمينه فن و دانش مهندسي در رشته هاي مختلف كارهاي سيويل و ساختمان به طور نسبي يك رشدي را شاهد بوديم كه اگر چه از حيث حجم فعاليتهاي انجام گرفته در سالهاي بعد از انقلاب افت زيادي داشتيم اما به دليل اين كه تمايل به انجام كارهاي ساختماني توسط مهندسين ايراني افزايش پيدا كرده اين تفاوت چشمگيري را در دانش فني با قبل از انقلاب نشان داده به اين دليل مهندسين ما با فن و دانش برخي از رشته هايي كه در قبل از انقلاب منحصراً توسط مهندسين خارجي انجام مي گرفت آشنائي بيشتري پيدا كرده اند و اين مسئله خوشبختانه هر روز در حال گسترش مي باشد ما الان سدهاي متعددي در اين مملكت داريم كه توسط ايرانيها در حال اجراست ما پتانسيل فني اين امور را در مملكتمان موجود داريم و نتيجتاً مهندسين ايراني در اين پروژه ها در حال آشنا شدن عملي با دانش مربوطه هستند و سازمانها و شركتهاي ايراني مسئول ساخت كارهاي مختلف سيويل و ساختمان مي باشند و مي توانند در صورت لزوم در برخي از كارها از متخصصين خارجي استفاده كنند كه خيلي ها هم معتقد به اين قضيه هستند .

اين روش كه شركتهاي ايراني طرف قرارداد دولت باشند و از تخصص خارجي هم استفاده كنند موجب صرفه جوئيهاي فوق العاده زيادي براي مملكت است.

در اين صورت هم اجراي پروژه ها براي كشور ارزانتر تمام مي شود و هم اين انتقال تكنولوژي به طور كامل صورت خواهد گرفت. در مورد استاندارد كارهاي ساختماني بايد عرض كنم كه استانداردها در هر رشته اي وسيله مناسبي براي كنترل كيفيت هستند و در زمينه كارهاي ساختماني اين مقوله اي است كه كمتر به آن توجه شده و يا شايد اصولاً استانداردهاي بين المللي در اين مملكت تا چندي پيش از اين لوكس تلقي مي شده در حالي كه كيفيت استاندارد مناسب يعني كيفيت خوب در حقيقت حفظ و حراست از سرمايه مملكت به شمار مي رود. فشار بيش از اندازه اي كه در سالهاي بعد انقلاب روي شركتهاي ساختماني بوده خود يك عامل كاهش كيفيت كارها است شايد بخشي از اين فشارها در جامعه ما يك ريشه فرهنگي داشته باشد. دچار تناقضي هستيم كه عموماُ رشد و قوي شدن پيمانكار و سود آنها را زياد خوش آيند نمي دانيم و در عين حال از او توقع انجام كارهاي بزرگ و با كيفيت مناسب داريم به نظر من محال است بتوان از شركت پيمانكاري كوچك درمانده و ضعيف توقع كيفيت واستاندارد مطلوب را داشت در حال حاضر فقط كارهاي قابل قبول را كساني انجام مي دهند كه عاشق اين حرفه سازندگي و خدمتند ولي بايد اين امر به صورت قاعده كلي عمومي و غير قابل گريز درآيد.

البته همانگونه كه قبلاً اشاره كردم در سالهاي اخير رشد تكنولوژي داشته ايم و خيلي از دولتمردان ما به اين نكته اعتقاد كامل دارند كه خيلي از كارهايمان به دست ايرانيان قابل اجرا است و لزوماُ مي بايست از طريق مهندسين ايراني انجام گيرد و حال كه خوشبختانه كاهش درآمد نفت امكان واگذاري كارها را به خارجيان فوق العاده محدود كرده بهتر است در فكر ايجاد و گسترش شركتهاي بزرگ پيمانكاري ايراني كه بتوانند در حجم و استاندارد شركتهاي مطرح دنيا عمل كنند باشيم و براي اين هدف شرايط لازم را ايجاد كنيم سازمان برنامه و بودجه در اين راستا نقشي تعيين كننده دارد.

سئوال : به نظر شما اشكال كار در كجاست كه بعضي كارفرماها و به طور كلي در جامعه آنطور كه بايد و شايد از خدمات پيمانكاران قدرشناسي نمي كنند.

به نظر من اين محرومي توليد و سازندگي است در كليت خود در برابر تجارت و خدمات و ساير فعاليتهاي اقتصادي توليد كننده و سازنده سرمايه اي عيان در پيش چشم همگان است، فقط بدهي هايش پنهان است و آنهائي را كه نظر خوشي با سود و ثروت افراد ندارند، نسبت به آنها ناخشنود مي كند .

اين وضعيت وقتي در كنار سختي كار و انبوه مسائل توليد و ساخت و ساز و رقابتها و ساير مشكلات قرار مي گيرد افراد و استعداد ها و به همراه آنها نقدينگي سيال جامعه را از توليد و ساخت و ساز به سمت درآمدهاي آسانتركم خطرتر مانند خريد و فروش زمين و ارز و واسطه گري و امثال آن مي راند.

مسئله اي كه بايد انتظار حل شدن آن را داشت از سوي ديگر واقعيتي بسيار جالب و قابل توجه وجود دارد و آن اين است كه در ميان حرفه هاي موجود در كشور، شركت ساختماني به نقش يا نقض اقتصاد جامعه مي زند و منحني وضعيت مالي آن دقيقاً بر منحني اقتصادي كشور منطبق است به اين معني كه سود و رونق او در بهبود وضع مالي و اقتصادي كشور و خسارت و نابودي او در حالت عكس آن است.

حال آنكه حرفه هائي هستند كه در خرابي اوضاع اقتصادي نيز سود مي برند. اين امر اهل اين حرفه را با دلسوزان وضع اقتصادي كشور نزديك و هم آوا مي سازد كه نبايد به آن كم توجه بود، بويژه آن كه با كاهش درآمدهاي مواد خام و نفت، اصولاً توليد و ساخت و ساز بايد محل اتكاء بيشتر جامعه قرار گيرد.

سوال : آيا امكان فني اجراي پروژه هاي پيچيده مانند برج سازي بلند، سدسازي، فرودگاه سازي و غيره در ايران به طور كامل موجود است.

البته نمي توان و نبايد اينطور ادعا كرد ولي روش برخورد به اين موضوع و استفاده از تكنولوژي روز دنيا و انتقال آن به داخل كشور فوق العاده مهم است. درصد بالائي از كارهاي كه نام برديد در ايران و توسط متخصصين ايراني قابل اجرا است ولي ما عمدتاُ در اين رابطه دو چيز كم داريم اول و مهمتر از همه ابزار و لوازم تكنولوژي پيشرفته اكثراُ به علت گراني توانائي مالي خوب و شركتهاي بزرگ قدرتمند مي طلبد كه قادر به تامين تكنولوژي مدرن باشد و دوم كمبود دانش فني و آگاهي به آخرين روش هاي طراحي و ساخت كه درباره اولي يعني تهيه ابزار و لوازم پيشرفته ساخت، مشغول اصلاح يك اشتباه بزرگ هستيم و آن اين بود كه دولت خود خريدار و وارد كننده اين ماشين آلات و وسايل بود بدون آن كه احساس مسئوليت متعهد و قابليت لازم را داشته باشند و اميدواريم با رشد و توانمند شدن شركتهاي بخش خصوصي اين نقيصه برطرف شود.

در مورد انتقال دانش فني به داخل كشور و استفاده از تخصصهاي پيشرفته در خارج بهترين روش آن است كه مسئوليت انجام و انتقال فن و دانش در هر پروژه به عهده شركتهاي ايراني واگذار شده كه در عين احساس مسئوليت نسبت به انجام طرح كسري دانش خويش را ز خارج تامين كنند.

اين روش ممكن است بعضي اوقات استثنائي هم داشته باشد ولي عموماُ موفق است.

سئوال : نظر شما درباره فعاليتهاي برون مرزي ساختماني و صدور خدمات فني و مهندسي چيست و فكر مي كنيد تا چه ميزان بتوان از اين راه تحصيل درآمد ارزي كرد؟

خوشبختانه به نظر مي آيد به تازگي اين منبع بزرگ ارز مورد توجه واقع شده باشد. گرچه بحث ها و پيشنهاداتي بويژه از سال 1364 در محافل دولتي و خصوصي نظير سازمان برنامه بودجه و سنديكاي شركتهاي ساختماني مطرح بوده ولي به سبب شرايط سال گذشته موضوع به صورت داغي مطرح شده و در دست اقدام و پيگيري قرار گرفته از طرفي دولت خوشبختانه با قطع گرايش مطلق به درآمد نفت، در پي كشف و توسعه ساير منابع است، از طرف ديگر پتانسيل اجرائي موجود كشور در رشته ساختمان به قالب تنگ خود فشار مي آورد و طالب راه خارج است.

به نظر من به صورت بالقوه انرژي فراواني در اين ذخيره است و با شناختي كه از ساير كشورها نظير تركيه و كره جنوبي و امثال آنها داريم ابداً فكر نمي كنيم كه ما به سهولت نتوانيم درآمدهاي بزرگ نظير آنها از راه صدور خدمات فني مهندسي به دست آوريم.

ولي لازم مي دانم يك مطلب اساسي و عمده را يادآوري كنم و آن اين كه در اين راه خطراتي بزرگ خوابيده است كه رفع آنها سهل و ممتنع است اين فعاليت در صورتي كه از راه خطا پيش برود مي تواند فاجعه به بار آورد و چنانچه به درستي با آن برخورد شود مي تواند آينده ساز باشد به نظر من اين حركت بدون حمايت هدايت و كنترل احتمال توفيق ندارد.

انجمن شركتهاي ساختماني به اين منظور پيشنهاد كرده است كه يك كميسيون عالي براي هدايت و حمايت و ايجاد تسهيلات و نيز كنترل كل حركت (لااقل در سالهاي اول آن) تشكيل شود كه به نظر من پيشنهاد درستي است.

تاكنون نه قوانين ما و نه رويه هاي حقوقي و اجرائي ما متوجه صدور خدمات فني و مهندسي نبوده است، لذا مستلزم بازنگري بعضاً اصلاحند.


برچسب‌ها: مهندسي ساختمان, ساختمان

تاريخ : شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 16:33 | نویسنده : سحر
موارد استفاده از نقشه های تأسیساتی و برقی

موارد استفاده از نقشه های تأسیساتی و برقی


به طور کلی در هر پروژه شناسنامه نقشه های تأسیساتی و برقی ویژگی خاص را دارد. اگر در وضع لوله های آبرسانی، لوله های فاضلا و یا دستگاههای گرم کننده و سرد کننده به علل مختلف اشکالاتی به وجود آید، مخصوصاً در مواقعی که سیم کشی ها نیاز به تعمیرات داشته باشد، وجود نقشه های برقی و تأسیساتی اهمیت زیادی پیدا می کند.

در بناهای بزرگ برای عبور کلیه لوله های تأسیساتی و برق، کانالهای عمودی و افقی تعبیه می شود، در مواردی، کانالهای افقی به شاخه هایی جهت عبور برخی از لوله ها تا موتور خانه و کانال هایی برای لوله های فاضلاب تا سپتیک تانک و کانالی جهت عبور لوله های آب سرد و گرم تقسیم می شود؛ اما درکانال های عمودی، کلیه لوله به صورت مجتمع عبور می کند.
توجه: در بعضی موارد، قسمت جلوی کانالهای عمودی کلاً به وسیله در باز و بسته
می شود. با میله گذاری در دیوار کانال، می توان از آن به عنوان نردبان استفاده کرد، اگر در سیستم لوله کشی اشکالی بروز نماید، درپوش عمودی و یا افقی کانال را باز می کنیم و پس از رفع نقیصه آن را می بندیم.
در ساختمانهایی کوچک، برای تأسیسات، چنین کانال کشی انجام نمی شود اما در این بناها، نقشه های تأسیساتی می تواند مشخص کننده مسیرها باشد تا در مواقع لزوم بتواند اشکالات را رفع کند.
به طور خلاصه، اگر مسیر لوله های تأسیساتی و یا برق مشخص نباشد، به هنگام بروز اشکالات، سرگردانیها و گرفتاریهای فراواین به وجود می آید که باید با شکافتن، مسیر آنها را یافت. این عمل در مجموع باعث مشکلات و مسائل فراوانی خواهد شد.


برچسب‌ها: نقشه های تأسیساتی و برقی

تاريخ : شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 16:31 | نویسنده : سحر
انواع نقشه های ساختمانی

انواع نقشه های ساختمانی

نقشه های اولیه معماری که بنا را به شک لسه بعدی (پرسپکتیو) نشان می دهد، برای تفهیم به مجریان بسیار سودمندند. معمولاً نقشه های فنی و اجرایی در سه فاز تهیه می شود:

الف) نقشه های معماری :
این نقشه ها به منظور مشخص کردن ابعاد بنا جزئیات ظاهری و بناسازیهای داخلی و خارجی برای
تفهیم مسائل به سازندگان و مجری ساختمان تهیه می شود. آنها می توانند پس از اجرای یک
سلسله مسائل فنی، بنای مورد نظر را در چهار چوب طرح معماری بسازند.
ب) نقشه های اجرایی :
این نقشه های با جزئیات گوناگون مانند پلانهای موقعیت، پی سازی، تیرریزی، شیب بندی، برش، نما و ... با مشخصات هر چه دقیق تر جهت اجرای دقیق و اصولی تهیه می شود که سازندگان با استفاده از آنها و همچنین نقشه های جزئیات که از نقشه های ذکر شده تهیه می شود کار را دقیق و اصولی اجرا می کنند.
همچنین با توجه به دفترچه مشخصات ریز مقادیر (آیتمها)، اسکلت ساختمان به شکل سفت کاری و نازک کاری ساخته می شود.
در بناهای بزرگ، وجود مهندسان معمار، محاسب و همکای نزدیک آنها با همدیگر باعث می شود که طرحی به وجود آید. بدون این همکاری، مسئله ساختن بنای عظیم غیر ممکن است.
ج) نقشه های تأسیسات :
این نقشه ها نیز جدا از نقشه های معماری و استراکچر، شامل کلیات و جزئیات آبرسانی، فاضلاب، تهویه، دستگاه های گرم کننده و سرد کننده و به ویژه روشنایی برق است.
همان طور که می دانید، این نقه ها به هنگام تعمیرات بسیار مفید است. بخصوص در هنگام زلزله، سیل و حریق که قسمتی از بنا از بین می رود با استفاده از نقشه های موجود در شناسنامه می توان ضایعات پدید آمده در ساختمان را نوسازی کرد.
معمولاً برای اجرای ساختمان باید با توجه به زمان بندی مشخص، نشه های لازم و از قبل آماده شده، مسائل اقتصادی و اجرایی و تمامی موارد دیگر به انجام کار اقدام کرد.
اکثر اوقات، شروع کار بنای ساختمان با پیگیری مراحل مختلف اجراء با سرعت بخشیدن در پیشبرد آن و بدون تعطیل شدن در زمانهای طولانی دنبال می شود تا در مدت زمان پیش بینی شده به مراحل پایانی برسد.


برچسب‌ها: نقشه های معماری, نقشه های اجرایی, نقشه های تأسیسات

تاريخ : شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 16:29 | نویسنده : سحر
محل احداث ساختمان

محل احداث ساختمان

مطالعاتی که قبل از شروع کارهای در رابطه با محل ساختمان باید انجام شود، مسائلی مانند اثرات جوی، بارندگیها، تغییر درجه محیط که بخصوص در فصول سرد و یخبندان تأثیرات نامطلوب و مخرب در مصالح، اجزا و قسمتهای ساخته شده بنا می گذارد.

قابل توجه اینکه، در هر راه اندازی مجدد و تا جا افتادن کارگاه از جهات مختلف، اشکالاتی فراوان وجود دارد،از جمله مسائل فنی، جمع آوری کارگردان مورد نظر بخصوص در برداشتن هزینه بیشتر که اولاً: باعث تأخیر در تحویل بنا ی شود؛ ثانیاً: قیمت تمام شده ساختمان را افزایش می دهد.
قبل از شروع یک طرح ساختمانی کوچک یا بزرگ، باید مقاومت زمین زیر پی جهت دیوارها برای طراح مشخص شود تا بتوانند بر مبنای آن محل ستونها، دیوارها و در مجموع طرح را به وجود آورد، معمولاً زمینهای مرغوب، رنگ سبز تیره با دانه های خاک متراکم و چسبندگی زیاد دارند.
انواع گوناگون زمین ماسه ای، رسی، دج، سنگی و یا مخلوط نامتناسب هستند.
اکثر زمینهای ایران از انواع زمینهای رسی است. این زمینها مقاوم هستند و چنانچه خاک ریز دانه و درشت دانه ماسه در آنها وجود داشته باشد. قابل اطمینان خواهد بود. در بعضی موارد بنا روی زمینهای شیب دار رسی احداث می شود، در این حالت باید به اصول پایداری بنا توجه شود تا در موقع حرکت زمین خطر رانش به وجود نیاید.
زمینهای دج نیز ترکیبات کامل، متراکم و قابل اطمینان دارند که بناهای مرتفع را می توان روی آن احداث کرد.
به طور کلی زمین لایه ها و موارد متشکله مختلفی دارند که هر لایه آن مورد آزمایش قرار گیرد، در بناهای معمولی، از طریق چاه کنی و خروج لایه های خاک می توان از نوع زمین آگاه شویم، اما جهت احداث های بناهای مرتفع، با گمانه زدن (سونداژ) از لایه های مختلف پی سازی و احداث بنا انجام شود.
در بعضی موارد، زمین مورد نظر ماسه ای و یا از نوع خاک دستی است. در این حالت، پی کنی تا سطح زمینهای سخت پیشروی می کند و با پی سازی اصولی و در صورت نیاز پی های صفحه ای احداث می شود.
به طور خلاصه، شناخت خاک زمین جهت عملکرد طراح و  محاسبات از مسائل اولیه و بسیار مهم برای ساخت یک بناست که بی توجهی به آن، مشکلات و خسارات زیادی به بار می آورد.


برچسب‌ها: ساختمان

تاريخ : شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۱ | 16:29 | نویسنده : سحر
سازندگان و مجریان کارگاه که شامل

سازندگان و مجریان کارگاه که شامل

پیمانکار، مهندس، سرپرست کارگاه، تکنسین، معماری و به طور کلی افراد مسئول بخشهای فنی در تعدادی محدود و یا کسانی می باشد که در امر احداث ساختمان از شروع کار و یا قسمتهایی از اجرای آن شرکت موثر داشته اند. در این بخش آدرس کار (شرکتها) شماره تلفن آنها ثبت می شود. در صورت بروز اشکال از نامبردگان که با جزء جزء اجرای ساختمان آشنایی کامل دارند، کمک گرفته می شود تا تعمیرات اصولی با توجه به نقشه های موجود به شکل کامل انجام می شود به طور کلی شناسنامه ساختمان در هنگام خرابیها و تعمیرات از جهات بسیار مفید است و با کمک ها و راهنماییهای آن، تعمیرات در زمان کوتاه و با صرف هزینه کم انجام می شود.
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۱ | 22:37 | نویسنده : سحر
باغ های شاهی عهد صفوی و روابط آنها با شهرمنبع : حوزه هنری سازمان تبلیغات

باغ های شاهی عهد صفوی و روابط آنها با شهر

مهوش عالمی-
چکیده: اصفهان سومین پایتخت سلسله صفوی،  بارزترین نمونه برای مطالعه روابط بین باغهای شاهی و شهر است. توجه فزاینده کشورهای اروپایی به ایران به مثابه متحدی علیه امپراتوری عثمانی باعث شد که این شهر به محل مراوده سفیران تبدیل شود، و در نتیجه اطلاعات و مدارک بصری فراوانی توسط این سیاحان در مورد ایران آن زمان، بخصوص اصفهان تهیه گردد.

از جمله ، کمپفر از سیاحان ، در طول سفرهایش در ایران نقشه های پیمایش شده و طرح هایی از باغ های اصفهان و دیگر شهرهای ایران تهیه کرد.پس از بازگشت به اروپا وی خاطرات خود را چاپ کرد. در این کتاب دورنمای مشهوری به عنوان دولتخانه اصفهان را به تصویر درآورده است. این دورنما توسط پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است و ثابت شده است که تا حد زیادی به واقعیت نزدیک است، از جمله گالدیری که آن را به دقت مطالعه کرده است به این نتیجه می رسد که کمپفر برای تهیه این دور نما باید به یک نقشه رسمی دسترسی می داشته است. بر پایه بررسی ها،  این دورنما براساس نقشه ای است که کمپفر آنرا شخصاً پیمایش کرده و می کشیده است و جزو نسخه های خطی وی در کتابخانه بریتانیا محفوظ است.
این پیمایش تا به امروز قدیمی ترین ترین نقشه ای است که از دولتخانه اصفهان به دست آمده است. مطالعه این پیمایش به سوال های مختلفی پاسخ می دهد و بر ما روشن می کند که کمپفر کدام قسمتهای دولتخانه را دیده و اندازه گیری کرده است و این امکان را می دهد که نقشه قابل استفاده از بخش شهری الحاقی توسط شاه عباس و جانشینان را به اصفهان بازسازی کنیم.

دریافت متن کامل مقاله [ دریافت فایل باغ های شاهی عهد صفوی و روابط آنها با شهر ]
منبع : شبکه اطلاع رسانی ساختمان ایران شاسا

ابداع روکش ضد ترک هوشمند بتن

محققان مؤسسه تحقیقات و فناوری ماساچوست آمریکا موفق به ساخت یک روکش پوستی هوشمند برای بتن با قابلیت تشخیص شکل‌گیری و رشد ترک شدند. بازدیدها و بازرسی‌های چشمی انجام‌گرفته از بنا‌ها، پل‌ها و سدها، هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند. از معایب بسیار این روش می‌توان به کند بودن، به زحمت افتادن، خطر داشتن و تحمیل هزینه‌های زیاد اشاره کرد.

محققان دانشکده عمران دانشگاه «ام‌آی‌تی» با همکاری فیزیکدانان دانشگاه «پوتسدام» در آلمان روشی الکترونیکی برای مدیریت و بازرسی ارائه کردند. آن‌ها موفق شدند پوششی بر اساس ویژگی‌های الکتریکی بسازند که قادر است در محل‌هایی که به صورت بالقوه امکان ایجاد و رشد ترک در آن‌ها وجود دارد، بچسبد و پس از ایجاد ترک و رشد آن به سرعت اخطار دهد. نقاط حساسی مانند پایه پل‌ها محل مناسبی برای چسباندن این پوشش است که در صورت ترک فوراً آن را شناسایی می‌کند.

به گزارش ساینس دیلی، روش نصب این پوشش نیز بسیار ساده بوده و کافی است این پوشش با چسب بر روی مناطق مختلف بتنی چسبانده شود. تکه‌های مستطیل شکل قابلیت چسباندن در نقاط مختلف را دارند و با ایجاد شکاف یا ترک میزان بار الکتریکی موجود در آن تغییر می‌کند، زیرا این بارها بر اساس شکل هندسی پوسته توزیع شده‌اند و تغییرات هندسی موجب تغییر در بار الکتریکی سطح پوسته می‌شود. با این روش می‌توان ترک را در کمتر از 24 ساعت تشخیص داد.

این پوسته قادر است هم تغییر در عملکرد کلی ساختار را بررسی کند و هم محل دقیق تغییرات و رشد ترک را در ساختار بتنی شناسایی کند. بنا به گفته یکی از پژوهشگران این طرح، چنین نظارتی موجب صرفه‌جویی در زمان و جلوگیری از هدر رفت مبالغ و هزینه‌های زیادی خواهد شد.برچسب‌ها: معماری ایرانی, معماری اسلامی, سنی های ایران, روکش ضد ترک, بتن هوشمند

تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 23:32 | نویسنده : سحر
تاريخ : سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱ | 23:32 | نویسنده : سحر
دانلود نمونه فرم لیستوفر آرماتور (تحت اکسل)منبع :  ایران سازه

دانلود نمونه فرم لیستوفر آرماتور (تحت اکسل)

برای دانلود از ایران سازه  کلیک کنید...

http://www.iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=23026دانلود موضوع کوپلر ها جانشین overlap در اجرای سازه ها

به حجم 2 مگابایت

برای دانلود از  کلیک کنید...

http://amir6777.persiangig.com/کوپلر.rar

برچسب‌ها: دانلود نمونه فرم لیستوفر آرماتور, دانلود موضوع کوپلر ها, جانشین overlap, اجرای سازه ها

تاريخ : دوشنبه چهارم دی ۱۳۹۱ | 23:27 | نویسنده : سحر
نمونه پروژه های فولاد و بتنی منبع : ایران سازه

نمونه پروژه های فولاد و بتنی

شامل نقشه ها ، فایلهای ETABS و SAFE و دفترچه محاسبات

به علاوه فایل بارگذاری بصورت پاورپوینت

نقل قول از مهندس جعفری :

این هم نمونه دیگری از پروژه های فولاد و بتنی که بر اساس این تاپیک انجام شده است. این دو پروژه فولاد و بتن نسبتاً کاملتر از بقیه پروژه هایی است که تا کنون به دست من رسیده است و توسط آقای رسول ملکی دانشجوی اینجانب انجام شده است. نقشه های معماری برای هر دو پروژه یکسان است. در سازه فلزی از سیستم قاب خمشی متوسط در یک جهت و قاب مهاربندی شده همگرای ساده در حد شکلپذیری کم در جهت دیگر استفاده شده است. سقف در سازه فلزی تیرچه کرومیت میباشد و پی برای هر دو حالت نواری است. در سازه بتنی سیستم سازه ای قاب خمشی متوسط در هر دو جهت با سقف تیرچه بلوک استفاده شده است فایلها شامل نقشه ها ، فایلهای ETABS و SAFE و دفترچه محاسبات در فرمت WORD است ( به علت مشکل در ساخت پی دی اف از دفترچه محاسبات مجبور به قرار دادن نسخه WORD آن شدم. مسئولتی هر گونه سو استفاده از دفترچه و فایلها بر عهده خود شخص خواهد بود.) علاوه بر فایلهای فوق فایل بارگذاری به صورت پاورپوینت نیز موجود است...

پروژه های بتنی
 concret.rar

لینک دانلود ایران سازه
http://iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=19325

پروژه های فولاد

لینکهای دانلودایران سازه

http://iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=19324

http://iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=19323منبع : ایران سازه 

دانلود نمونه های دستی از محاسبات اجزا مختلف سازه فلزی

نقل قول :

نمونه هایی از طراحی و محاسبه قسمتهای مختلف سازه های فولادی شامل ستون – تیرورق – بادبند واگرا – اتصالات صلب و مفصلی – کف ستون – سقف مرکب و وصله ستون با شرح کامل مراحل محاسبات.

برای دانلود  کلیک کنید...


برچسب‌ها: نمونه پروژه های فولاد و بتنی, دانلود, نمونه های دستی از محاسبات, اجزا مختلف سازه فلزی

دانلود مجموعه فایلهای مفید راهنمای مراحل گام به گام انجام پروژه های فولاد و بتنمنبع : ایران سازه

دانلود مجموعه فایلهای مفید راهنمای مراحل گام به گام انجام پروژه های فولاد و بتن

(در ایران سازه)

تهیه کننده : مهندس احمدرضا جعفری

تابستان و پاییز 1390

کل مطالب این تاپیک به صورت فایل فشرده به حجم حدود 113 مگابایت از پیوست در 16 قسمت قابل دانلود است. مطالب فایل فشرده پیوست شامل نقشه - نرم افزارهای کمکی طراحی و ...برای نظم دهی بهتر و دسترسی ساده تر به تمام فایلها کل این فایلها به صورت یک جا قابل دانلود خواهد بود...

لینک دانلود از ایران سازه

other usefull files - rahnamaye anjam proje foolad&beton

Part1 | Part2  | Part3 | Part4 | Part5 | Part6

Part13 | Part14  | Part15 | Part16منبع : مركز آموزش مهندسي عمران

دانلود پروژه کامل سازه فولادی 5 طبقه به همراه محاسبات دستی

محل احداث ساختمان در شهر ماکو

تهیه کننده : مهدی حیدری

يک ساختمان 5 طبقه به همراه زيرزمين می باشد و کاربری سازه موردنظر مسکونی بوده که هر طبقه شامل يک واحد می باشد که مساحت هر طبقه 296 متر مربع ميباشد.

ساختمان مورد نظر از نظر سازه ای بصورت 2 سيستم مجزا ازهم است که در جهت محور  X قاب خمشی فولادی معمولی استفاده شده که در اين جهت تمام اتصالات گير دار است و در جهت Y مهار بندی هم محور(همگرا) استفاده شده که در اين جهت تمام اتصالات مفصلی هستند.

فهرست پروژه
1. فصل اول : مشخصات زمين ( مقاومت مجاز خاک و تيپ زمين)
2. فصل دوم : مشخصات مصالح مصرفی (فولاد و بتن)
3. فصل سوم : معيارهای تحليل و طراحی (آيين نامه و نرم افزار طراحی)
4. فصل چهارم : بارگذاری ثقلی (بار مرده و زنده بام و طبقات و راه پله)
5. فصل پنجم : طراحی پله
6. فصل ششم : بارگذاری جانبی (محاسبه ضريب زلزله در دو جهت و....)
7. فصل هفتم : تحليل سازه ( معرفی ترکيب بارها و جزئيات طراحی)
8. فصل هشتم : طراحی اوليه سازه (باد بندها , تيرها و ستون ها)
9. فصل نهم : طراحی سقف ( طراحی ميلگردهای تيرچه وسقف)
(SAFE 10 . فصل دهم : طراحی پی ( بوسيله نرم افزار
11 . فصل يازدهم : خروجی های گرافيکی و متنی حاصل از طراحی سازه
نقشه های اجرايی ضميمه پروژه است

اين پروژه در 51 صفحه بصورت فايل pdf مي باشد.

فایل فشرده به حجم  1.19 مگابايت

پسورد: www.omran2000.blogfa.com

برای دانلود  کلیک کنید...برچسب‌ها: دانلود, مجموعه فایلهای مفید, راهنمای مراحل گام به گام, پروژه های فولاد و بتن, دانلود پروژه, سازه فولادی 5 طبقه, محاسبات دستی

تاريخ : چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ | 23:34 | نویسنده : سحر
مشخصات فني آجر هاي رسي منبع : ایستا سازه

مشخصات فني آجر هاي رسي

آجرهاي رسي بسته به مواد اوليه ونحوه توليد داراي تنوع فراواني هستند برخي از آنها به عنوان مصالح پركننده مناسب مي باشند و بعضي ديگر به علت جلوه ظاهري ومقاومت جهت نماسازي به كار مي روند . بعضي از آجرهابه علت كيفيت مطلوب درنقاطي از ساختمانكه درمعرض يخبندان قراردارند مورد استفاده قرار مي گيرند و گروهي مناسب براي كف ساز هستند . بنابراين مهندس معمار بر اساس ويژ گي هاي محل مصر ف , آجر رسي بهينه راانتخاب مي نمايد .

· خواص فيزيكي

بر طبق استاندارد شماره 7 ايران آجرهاي مصرفي درنما بايد داراي مشخصات زير باشند :

ـ معايب ظاهري : آجرنما بايد عاري از معايب ظاهري مانند ترك خوردگي , شوره زدگي آلوئك ونظاير آن باشد .

ـ ابعاد واندازه ها : طول و عرض وضخامت آجرهاي مختلف بايدمطابق جدول شماره يك باشد .بايد در نظر داشت كه رواداري ياد شده درمورد آجرنما درهنگام اجرا توسط ماشين مخصوص ساييده و يكنواخت ميشود .

نوع آجر

طول ( mm )

عرض ( mm )

ضخامت (mm )

آجر ماشني

2(-)+ 220

1(-)+105

1(-)+55

آجر دستي

4(-) +210

3(-)+100

2(-)+55

آجر باريك نما ماشيني يادستي

طول وعرض برابر ابعاد مندرج در بالا

1(-)+40 يا 30

جدول شماره 1

ـ لبه هاي آجر : خط فصل مشترك سطوح آجرها بايد مستقيم و زواياي تلاقي آنها قائمه و سطوحشان صاف باشد .

ـ درآجرهاي سوراخ دار : سوراخ ها بايد عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور يكنواخت در سطح آن توزيع شده باشند و جمع مساحت آنها بايد 24 تا 40 درصد سطح آجرها باشد . بعد سوراخ هاي مربع وقطر سوراخ هاي دايره اي بايد حداكثر به 26 ميليمتر محدود شود و درضخامت ديواره بين سوراخ ولبه آجر بيش از 15 ميليمتر و فاصله بين دو سوراخ بيش از 10 ميليمتر باشد .

ـ وزن مخصوص : هر دونوع آجر ماشيني و دستي نبايد از 7/1 و وزن مخصوص فضايي آنها از 3/1 گرم بر سانتي متر مكعب كمتر شود .

ـ مقاومت دربرابر بخبندان : آجرهاي مصرفي درنما بايد در برابر يخبندان پايدار باشند و درآزمايش يخ زدگي دچارخرابي ظاهر مانند ورقه ورقه شدن , ترك خوردن و خوردگي نشوند .

ـ ضريب جذب آب : درصد وزني جذب آب در آزمايش 24 ساعته در مورد آجرهاي ماشيني نبايد از 16 ودرمورد آجرهاي دستي از 20 بيشتر شود ور درهر دونوع آجر از 8 كمتر باشد .

ـ قطعات نازك آجري ( آجر دو غابي)مورد مصرف درنماسازي به ابعاد 20* ( 40 يا 30) *200 ميليمتر باقطعات موزائيكي نازك آجري نمابه ضخامت 20 يا 30 ميليمتر با نقش چند آجر .
 

بند كشي شده (آجر موزائيكي ) ساخته مي شوند حداقل بايد داراي مشخصات آجرهاي ماشيني با مقاومت متوسط مندرج در استاندارد شماره 7 ايران باشند .

ـ ترك درسطح آجر : وجود يك ترك عميق درسطح متوسط آجر حداكثر تاعمق 40 ميليمتر در آجر پشت كار بالا اشكال ميباشد ولي به طور كلي درصد آجرهاي ترك دار نبايد بيشتر از 25 باشد .

ـ پيچيدگي ,انحنا و فرورفتگي : پيچيدگي درامتداد سطح بزرگ آجر حداكثر 4 ميليمتر و درامتداد سطح متوسط آجر تا 5 ميليمتر مجاز است . آجر نبايد انحنا وفرورفتگي بيش از 5 ميليمتر داشته باشا واين مقدار درصورتي قابل قبول است كه ميزان آن از 20% كل آجرها افزايش پيدا نكند .

ـ ساير موارد : آجر بايدكاملا پخته و يكنواخت و سخت باشد ودر برخورد با آجر ديگر صداي زنگ دار ايجاد كند . به علت عدم چسبندگي آجرهاي كهنه به ملات حتي المقدور ازآنها استفاده نمي شود و تنها در صورت انجام پيش بيني هاي لازم به صورت سائيدن يا برس سيمي استفاده از آن مجاز خواهد بود .

آجرهاي ساختماتي مقاومت خوبي در برابر آتش دارند به طوريكه يك ديوار 22 سانتي متري از آجر درحدود شش ساعت دربرابر آتش سوزي مقاومت از خود نشان مي دهد .

ضريب انقباض وانبساط در آجر درحدود 0003/0 مي باشد كه بسيار ناچيز است .

آجربه عنوان يكي ازمصالح متراكم هادي صوت مي باشد . در صورتي كه انتقال صوت توسط عملكرد ديافراگمي ديوار باشد اين مقاومت به وزن ديوار بستگي دارد يعني كاهش انتقال صوتا در ديوارآجري همگن با لگاريتم و زن ديوار متناسب است . جذب صدا در سطح آجري درفركانس طبيعي پايين است .

اين خاصيت با اندودكردن ديوارو نقاشي باز هم كمتر ميشود لذا براي اين منظور ازاندودهاي مخصوص و آجرهاي سبك استفاده مي نمايند .

· خواص مكانيكي

حداقل تاب فشاري براي آجرهاي رسي بر طبق استاندارد شماره 7 ايران برابر باجدول شماره 2 است .استفاده از آجرهاي غير استاندارد به شرطي مجازمي باشد كه دست كم تاب فشاري آن 80% مقادير مندرج در استاندارد ايران باشد .

نوع آجر

مقاومت فشاري كيلوگرم برسانتي متر مربع

آجر دستي

80


مقاومت بالا

175

آجر ماشيني

مقاومت متوسط

125


مقاومت كم

85

جدول شماره 2

· خواص شيميايي

محيط هاي شيمياي قبل از آن كه بر روي آجر تاثير بگذارند , ملات آن را تخريب مي نمايند . لذا استفاده ازملات مناسب در فضاهايي كه به نحوي موادشيميايي در آنها جاري است ازاهميت زيادي برخورد ار است . استفاده از آجرهاي لعاب دار نيز مانع از جذب مواد درخلل وفرج آجر مي شود .

ـ نمك هاي محلول موجود در آجر

نمك هاي محلول درخاك رس اوليه موجود مي باشند و يا درحرارت كوره توليد مي شوند .نمك هاي محلول ميتوانند موجب بروز شوره بشوند . سولفاتهاي محلول ممكن است به سطح آجر حركت كرده و داخل ملات يا اندود بشوند و موجب انتشار شوره و فساد ملات به وسيله حمله سولفاتها شود كه درصورت استفاده از آنها درخارج از ساختمان بايد از ملات سيمان ضد سولفات استفاده شود .

ـ شوره

گاهي اوقات شوره به صورت گرده سفيدي برسطح كار آجري نوساز پديدار ميشود .علت اين پديده انتقال نمك هاي حل شده دررطوبت ازداخل آجر به سطح نما جايي كه آب تبخير مي شود و از خود بلوريهاي نمك رابر جاي مي گذارد ,‌مي باشد . اغلب اوقات اينگونه شوره در طول يك سال بدون بر جاي گزاردن اثر تخريبي خود به خود از بين مي رود . دركارهاي آجري خارج از ساختمان و درمحيط هايي كه مرتبا مرطوب و خشك ميشوند ,شوره هرزماني كه ميتواند ظهوركند از اين مهم تر شكل گيري نمك هاي متبلور شده درزير پوسته ايجادنماي آبله گون وياپوسته شدن نما مي كند .

روش برطرف كردن شوره :

براي بر طرف كردن شوره سطح شوره زده را بامخلوط 2 تا 4% آب وسركه باكمك بر س نرم پاك مي كنند .

ـ لكه

سطح آجركاري ممكن است در طول عمليات بنايي با ملات سيماني ياآهكي كه ازملات تازه بيرون مي ريزدلكه بردارد . درهر دو صورت لكه بايد با برس بدون آلوده كردن ساير سطوح تميز شود .

q تنوع درتوليد آجر هاي رسي

همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد آجرهاي رسي برحسب مواداوليه ونحوه توليد داراي خصوصيات و ظاهر متنوع هستند . امروزه دردنيا به منظور سهولت عمليات بنايي آجرهاي رسي دراشكال گوناگوني ساخته و به بازار عرضه مي شوند.منبع : دکتر حسین زاده

جزوه تحلیل سازه ها ویژه کنکور کارشناسی ارشد  دکتر حسین زاده

نقل قول :

جزوه تحلیل سازه ها در 90.7.10 ویرایش شده و حجم آن 2.3Mb و 153 صفحه می باشد. این جزوه جهت تدریس در کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد اینجانب تهیه شده است. ...

به حجم 2.22 مگابایت

در فرمت پی دی اف (pdf)

لینک دانلود :


برچسب‌ها: جزوه تحلیل سازه ها, ویژه کنکور کارشناسی ارشد, دکتر حسین زاده

تاريخ : شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱ | 20:38 | نویسنده : سحر
بهترین سایت عمران - معماری - ساختمان

بهنرین وبلاگ عمران و معماری
دانلود مقاله و مقالات مهندسی عمران و معماری و ساختمان

http://architecture-civil.blogfa.com/

برچسب‌ها: بهترین سایت عمران, بهترین سایت معماری, بهترین سایت ساختمان

تاريخ : پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:24 | نویسنده : سحر
لینکهای مفید در مورد سازه های فولادی ، جوشکاری ، پیچ ، رنگ آمیزی فولاد و غیره

منبع : وبلاگ تخصصی مهندسی عمران

لینکهای مفید در مورد سازه های فولادی ، جوشکاری ، پیچ ، رنگ آمیزی فولاد و غیره

STEEL CONSTRUCTION

American Institute of Steel Construction American Iron and Steel Institute
Canadian Institute of Steel Construction Steel Erectors Association of America
Steel Joist Institute Specialty Steel Industry of North America  
(for stainless steel)
Steel Deck Institute Swedish Institute of Steel Construction
Steel Tube Institute of North America  

OSHA- Steel Erection Regulations  (to download and print the Subpart R regulations for steel erection, we recommend using the pdf file for get both the background information and all the pertinent figures)

WELDING

American Welding Society International Institute of Welding
American Society for Nondestructive Testing Canadian Welding Bureau
Welding Research Council Edison Welding Institute
American Petroleum Institute The Welding Institute
Electric Power Research Institute British Standards Institution @
  

US Army Corps of Engineers -- Welding - Design Procedures and Inspections (UFC 3-320-01A)

API 2X - Recommended Practice for Ultrasonic Testing ...

WRC Bulletin 295 - Fundamentals of Weld Discontinuities and the Significance (Lundin)

IIW / IIS Fatigue design of welded joints and components (Abington Publishing)

BSI PD 7910 Guide on methods for assessing the acceptability of flaws in metallic structures|
        (note: enter 7910 in the standards search engine)

BOLTING

Research Council on Structural Connections Industrial Fasteners Institute
  Fastener Source
American Fastener Journal  

        Fastener Quality Act

SEISMIC DESIGN AND CONSTRUCTION

FEMA National Center for Earthquake Engineering Research (Buffalo) @
  Earthquake Engineering Research Institute
  

COATING SYSTEMS

Steel Structures Painting Council National Association of Corrosion Engineers
American Galvanizers Association Protective Coatings Worldwide

 TECHNICAL SOCIETIES

American Society for Testing and Materials Structural Stability Research Council @
American Society for Metals @ Association for Iron and Steel Technology
Society of Manufacturing Engineers CSA International 
(formerly Canadian Standards Association)
Society of Automotive Engineers  

STRUCTURAL ENGINEERING ASSOCIATIONS

Structural Engineers Association of Alabama Structural Engineers Association of Maine
Structural Engineers Association of Arizona Boston Association of Structural Engineers
Structural Engineers Association of California Structural Engineers Association of Michigan
   International (SEAINT) Council of American Structural Engineers / Minnesota
   Northern California Structural Engineers Association of New Hampshire
   Central California Structural Engineers Association of New Mexico
   Southern California Structural Engineers Association of New York 
   San Diego Structural Engineers Association of Oregon
Structural Engineers Association of Colorado Structural Engineers Association of Texas
Structural Engineers Association of Georgia Structural Engineers Association of Utah
Structural Engineers Association of Hawaii Structural Engineers Association of Washington
Structural Engineers Association of Idaho Structural Engineers Association of Metropolitan Washington
Structural Engineers Association of Illinois  
Structural Engineers Association of Kentucky  
   
National Council of Structural Engineers Associations International Association of Bridge and Structural Engineers
Structural Engineering Institute (ASCE) Council of American Structural Engineers (ACEC)
Institute of Structural Engineers Council on Tall Buildings and Urban Habitat
  

OTHER ENGINEERING AND GOVERNMENT ORGANIZATIONS

American Society of Civil Engineers Canadian Society of Civil Engineers @
American Association of State Highway and Transportation Officials Association for Bridge Construction and Design (Pittsburgh Chapter)
American Consulting Engineers Council  
National Society of Professional Engineers @ National Technical Information Service (US Dept of Commerce)
National Institute of Building Sciences ATLSS Engineering Research Center (Lehigh)
National Institute of Standards and Technology  

BUILDING CODE ORGANIZATIONS

International Code Council  
   

COLD-FORMED STEEL FRAMING

SSTC is not involved with cold-formed steel framing such as that used for residential and light commercial, but we receive frequent requests for information. As a guide, please visit these links for residential steel framing.

Steel Framing Alliance  
Light Gauge Steel Engineers Association Center for Cold-Formed Steel Structures
برآورد قیمت واقعی یک سازه در مرحله نازک کاری و سفت کاری

برای پیگیری موضوع از ایران سازه اینجا کلیک کنید ...

http://www.iransaze.com/ftopict-30422-.html

مطالب زیر تماما نقل قول :


با در نظر گرفتن اینکه مثلا سفتکاری تموم شده و مثلا زیر ساختهای اولیه نظیر اکیپ مناسب و محل تهیه مواد و مصالح مناسب و در فاصله مناسب و با قیمتهای عرف برخی از اقلام بصورت زیر است:


1_موزاییک کف ورودی مثلا هر متر مربع 6000 تومان
2_دستمزد موزاییک کف ورودی(متر مربع) 5000 تومان
3_درب ورودی پارکینگ(برقی) حدود 1.5میلیون
4_درب ورددی دوم به پارکینگ (برقی) حدود 1.5میلیون
5_کمپکت و مخلوط کف پارکینگ هر متر مربع 2000 تومان
6_موزاییک کف پارکینگ هر متر مربع 6000 تومان
7_دستمزد موزاییک کف پارکینگ هر متر مربع 5000 تومان
8_سرامیک دیوار پارکینگ هر متر مربع 12000تومان
9_دستمزد سرامیک پارکینگ هر متر مربع 5000 تومان
10_سیستم اعلاو و اطفا حریق 2میلیون تومان
11_درب ورودی انباری هر عدد 100000 تومان
12_کلیه انشعابات آب و برق و گاز هر واحد 1.1 میلیون تومان
13_لوله کشی گاز حدود 2 میلیو تومان بستگی به نقشه و سایز و طول
14_درب شیشه ای ورودی به راه پله هر طبقه 400 هزار تومان
15_آسانسور 20 میلیون تومان
16¬سنگ پله و کف پله هر عدد 30000 تومان
17_دستمزد اجرای سنگ پله هر عدد 6000 تومان
18_نرده پله هر کیلو 2000 تومان
19_درب ورودی بام هر کیلو 2000 تومان
20_ایزوگام هر متر مربع 6000 تومان بدون کروم بندی
21_برق کشی هر واحد 250 هزار تومان بدون پول سیم و اتصالات
22_برق کشی مشاعات 400000 تومان بدون سیم و اتصالات
23_سیم کشی تلفن با همان ردیف 21
24_لوله کشی آب(نوع لوله؟) هر واحد 400 تا 600 هزار تومان بدون جنس
25_کف سازی واحد ها هر متر مربع 2000 تومان
26_سرامیک کف واحد هر متر مربع 10000تومان
27_هزینه اجرای سرامیک کف واحد هر متر مربع 5000تومان
28_گچ و خاک و ابزار واحدها هر متر مربع 2000گچکاری حدود 3500 تومان هر واحد ابزار حدود 700000 تومان
29_نقاشی هر واحد(روغنی)هر متر مربع 5000 تومان
30_شیرآلات هر واحد 250 هزار تومان
31_کابینت هر متر طول 300000 تومان
32_پکیج هرواحد 1.2 میلیون
33_کلید و پریز هر واحد با فرض 30 عدد حدود 60000 تومان
34_درب ورودی به واحد و اتاق ها(دوخوابه) هر واحد حدود 400000 تومان
35_پنجره دو جداره هر متر مربع 100000 تومان
36_سنگ توالت و توالت فرنگی هر واحد 200000 تومان
37_کمد دیواری و جا رختخوابی هر واحد 250000 تومان
38_انتن مرکزی و پریز آن در هر اتاق هر واحد 100000تومان
39_قرنیز و هزینه اجرای آن هر متر طول 3000تومان
40_لوله کشی فاضلاب هر متر طول 40000 تومان
41_سرامیک کف و دیوار دستشویی و حمام هر متر مربع 20000ومان
42_سرامیک کف آشپزخانههر متر مربع 20000 تومان


بدیهی است که اولا قیمتهای فوق تقریبی بوده و ثانیا هزینه های ریز دیگری از قلم افتاده است.

بطور کلی شما برای یک کار نسبتا مناسب خوب رو به بالا برای تهران بدون هزینه زمین هر متر مربع همان 500 را راحت در نظر بگیرید.
هر یک از قیمتهای فوق با توجه به نظر متقاضی بین 0 تا 1000 درصد قابل تغییر است.
امیدورم کمکی کرده باشم.

سفت کاری

میلگرد حدودا 6 تن در برآوردهای اولیه به دست آمده
اگر کیلویی 1400 آرماتور را حساب کنیم حدود 9 میلیون آرماتور داریم
هزینه آرماتور بندی کیلویی 110 تومان
حدود 660 هزار تومان هزینه آرماتور بندی
آهن
اگر سازه و اتصالات را 65 کیلو در متر مربع حساب کنیم
حدود 96 تن آهن نیاز داریم
با احتساب کیلویی 1400
134 میلیون آهن آلات هزینه داره
هزینه جوشکار و جرثقیل و گازوییل و الکترود کیلویی 240 تومان
دستمزد آقای جوشکار 23 میلیون تومان
میریم سراغ سفال
در همدان برای دیوار پیرامونی موظف به استفاده از سفال با یونولیت وسط هستیم
بتن فونداسیون حدود 170 متر مکعب در نظر گرفته شده است
که با هزینه پمپ و متراکم کردن حدود 70 هزارتومان در هر متر مکعب در نظر گرفته میشود
پس 12 میلیون تومان هم هزینه بتن ریزی داریم(فقط فونداسیون)
بتن ریزی سقف ها
ما 6 سقف داریم
مساحت آن حدود 235 متر مربع است
ضخامت بتن سقف کامپوزیت را 8 سانتیمتر در نظر میگیریم
پس:
برای هر سقف 18.8 متر مکعب بتن نیاز داریم که با هزینه دکل متری 75000 در نظر میگیریم
حدود 8.5 میلیون هم هزینه بتن سقف هاست
هزینه سقف کاذب را هم همینجا حساب میکنیم
اگر متری 15000 در نظر بگیریم(کسی نظری نداره؟) و 235 متر در 6 طبقه داشته باشیم در حدود 21 میلیون هزینه سقف کاذب داریم
(زیاد شد در مقایسه با کرومیت ولی نمیدانم چرا خیلی ها اعتقاد دارند سقف کامپوزیت ارزان تر از کرومیت تمام میشود؟)
میلگرد سقف را بطور متوسط 8 متر در طول در نظر میگیریم که 11000 متر میلگرد میشود با وزن یک شاخه .395 حدود 4400 کیلو که 5000 کیلو در نظر میگیریم
با احتساب کیلویی 1400 تومان 7 میلیون تومان هزینه میلگرد سقف داریم
قالبندی سقف ها را متری 5 هزار تومان که حدود 7 میلیون دستمزد آن میشود
سفال:
محیط با ارتفاع 3 متر ساختمان در 6 طبقه حدود 1260 متر خواهد شد که اگر در هر متر مربه 25 تا سفال نیاز داشته باشیم به 31500 سفال نیاز داریم که قیمت آن 400 تومان برای هر عدد به عدد 13 میلیون تومان میرسیم
هر متر مربعاگر 10 هزارتومان اجرت داشته باشد(؟) حدود 13 میلیون تومان دستمزد داریم
حدود 3 میلیون هم هزینه ملات در نظر میگیریم
حدود 960 متر هم تیغه داخلی
25 تا برای هر متر
5300000 سفال
9600000 اجرت
2000000 ملات
ایتم آخر در سفت کاری شیب بندی سقف
235 متر بام داریم
40 متر پوکه با متری 10 هزارتومان 400000 پوکه
200000 سیمان
600000 دستمزد
جمع عملیات سفت کاری 272000000 است که هر متر مربع 185000 میشود که بنظر کمی زیاد است
عوارض شهرداری در این منطقه اعلام شده که متری 80000 است
که حدود 116 میلیون خواهد شد
هزینه 4 مهندس حدود 15000 حدود 22 میلیون
و مجری ذیصلاح متری 11000 حدود 16 میلیون میشود
یعنی 154 میلیون فقط نقشه پروانه
لیست قیمت ها
بلوک تیغه 10*20*20: قیمت درب کارخانه 83تومان
بلوک تیغه15*20*20:قیمت درب کارخانه 123تومان
http://www.parsasaze.com/
در تبريز
بلوک تیغه 10*20*20 تحويل پاي كار 160 تومان
بلوک تیغه15*20* 20 تحويل پاي كار 220 تومان

تعداد قالب آجر فشاری،آجر ماشینی سوراخدار و بلوک سفال به شرح زیر است:

1-آجر فشاری برای هر مترمکعب دیوار 35 سانتی برابر 620 قالب که برای یک متر مربع آن 217 قالب

2-آجر فشاری برای هر مترمربع دیوار 22 سانتی برابر 136 قالب

3-آجر فشاری برای هر مترمربع دیوار به ضخامت11 سانتی برابر 70 قالب

4-آجر فشاری برای هر مترمربع تیغه چینی به ضخامت6 سانت برابر 42 قالب

5-بلوک سفال10*20*20 برای هر مترمکعب دیوار به ضخامت8 تا 11 سانت(10سانت) برابر 256 قالب

6- بلوک سفال10*20*20 برای هر مترمکعب دیوار به ضخامت12 تا 22 سانت و بیشتر برابر 240 قالب

7-آجر ماشینی سوراخدار برای هرمترمکعب دیوار به ضخامت 35 سانت برابر 310 قالب که برای یک مترمربع آن 109 قالب

8-آجر ماشینی سوراخدار برای هر مترمربع دیوار به ضخامت 22 سانت برابر 68 قالب

9-آجر ماشینی سوراخدار برای هر مترمربع دیوار به ضخامت 11 سانت برابر 35 قالب

10-آجر ماشینی سوراخدار برای هر مترمربع تیغه چینی به ضخامت 5 تا6 سانت برابر 21 قالب

ادامه از ایران سازه
برچسب‌ها: برآورد قیمت واقعی یک سازه در مرحله نازک کاری و سفت

تاريخ : پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:22 | نویسنده : سحر
انواع پروفیل های ساختمانی منبع : جزوات درسی مهندسی عمران

انواع پروفیل های ساختمانی

الف) پروفیل های نورد گرم: از نورد گرم شمش فولادی ساخته می شود.

ب) پروفیل نورد سرد: از شکل دادن ورق های فولادی از طریق خم کردن و پرس ایجاد می شود.

ج) پروفیل های مرکب: از اتصال چند پروفیل گرم و سرد ایجاد می شود.

نکته1) از پروفیل های نورد سرد فقط در کارهای سبک ساختمانی استفاده می شود.

مانند: لاپه ها،ناودانی،تیرهای تکیه گاهی سقف کاذب و چارچوب درهای ساختمان.

الف) پروفیل های گرم:

     لوله      قوطی   (I شکل معمولی)    (I شکل بال پهن )        ناودانی     سپری   تسمه ورق    میلگرد

ب) پروفیل های سرد :

      ناودانی        Z شکل          نبشی            کلاهی (hat)      چارچوب در

نکته2 :  مشخصات هندسی پروفیل های ساختمانی استاندارد، در جدولی به نام اشتال مندرج است.

نکته3 :  پروفیل  (IPE) شکل برای اعضا خمشی، مانند تیرهای ساختمانی  (IPB) شکل بال پهن برای اعضا فشاری مانند ستون ها، میلگرد برای اعضا مهاری کششی و نیمرخ سپری و ناودانی برای مهاربندی ها و بادبندی ها مناسب هستند.

ج) پروفیل های مرکب:

 2IPE دوبل شده      نبشی دوبل           ناودانی دوبل          I تقویت شده با ورق های متصل به بالها 

نکته4 :

1) پروفیل های UNP (ناودانی)،IPE و IPB با ارتفاع کل مقطع معرفی می شود. مثلا:

در مقطع IPE عرض بال نصف ارتفاع کل مقطع است.    

درمقطع IPB عرض بال برابر با ارتفاع کل مقطع است.

2) پروفیل نبشی با طول دو ساق و ضخامت آن معرفی می شود. (شکل5)

3) ورق ها و تسمه ها با عرض و ضخامت معرفی می شود. (شکل 6)

(توجه: عرض تسمه ها از cm20 کمتر است.)

4) مرکز سطح پروفیل های نبشی و ناودانی بیرون از پروفیل واقع هستند.(مجازی هستند) (شکل 7)

- مرکز سطح پروفیل های استاندارد محل برخورد محور های x-x و y-y  مندرج در جدول اشتال است

- مرکز سطح اشکال دارای محور تقارن و مرکز تقارن بر روی محور تقارن یا مرکز تقارن (هر کدام که موجود باشد) واقع است.

- مرکز سطح اشکال مرکب هندسی از روابط زیر محاسبه می شود. (شکل 8)

مزایای پروفیل های کامپوزیتی FRP در صنعت ساختمان:

بزرگترین سهم بازار مصرف مواد مرکب (کامپوزیت) در اختیار صنعت ساختمان است. در این میان پروفیلهای کامپوزیتی به میزان وسیعی در ساختمان سازی بویژه احداث بناهای ساحلی و یا سازه‌های مستقر شده در شرایط اقلیمی خورنده کاربرد یافته اند.

دلیل عمده استفاده از پروفیل های FRP در داخل بتن، جلوگیری از پدیده خوردگی و افزایش عمر سازه در برابر ارتعاش می باشد. هرچند که استفاده از پروفیل های FRP به جای نمونه های فلزی سبب کاهش وزن بنا نیز خواهد شد، اما در استفاده از این پروفیلها، مساله کاهش وزن اهمیت ناچیزی دارد. دلیل بالا بودن عمر کامپوزیت ها، خواص غیر کشسان آنهاست. بنابراین مواد کامپوزیتی در برابر ارتعاشات زلزله عملکرد بهتری خواهند داشت و بهترین گزینه جهت مقاومت سازه در برابر لرزه خواهند بود.

بکارگیری پروفیل های FRP به جای فلزی، بطور قابل ملاحظه ای از زیانهای ناشی از بروز خوردگی جلوگیری می کند. ظهور تخریب ناشی از پدیده خوردگی در بتن مسلح شده با پروفیل فلزی بدین گونه است که نخست میله های فلزی داخل بتن دچار زنگ زدگی شده و اکسید می شوند. سپس این اکسیدها به سمت سطح بیرونی بتن شروع به مهاجرت کرده و با انتشار در داخل بتن باعث از بین رفتن آن می شوند. بدین ترتیب با خورده شدن دو جزء فلزی و بتن سازه، زمینه تخریب کامل سازه بتنی فراهم می گردد. روشهای سنتی گذشته مانند چسباندن صفحات فلزی بر روی سازه یا اضافه کردن ضخامت بتن جهت مقابله با پدیده خوردگی ضمن آنکه مشکل خوردگی فلز را مرتفع نخواهد نمود، سبب افزایش وزن سازه و آسیب پذیرتر شدن آن در برابر زلزله نیز خواهد شد. جهت جلوگیری از این امر می توان با تقویت سطح خارجی سازه بتنی توسط مواد مرکب و استفاده از پروفیل های FRP در داخل بتن، هم مشکل خوردگی فلز داخل سازه را حل نمود و هم جلوی مختل شدن کارایی سازه در صورت خورده شدن بتن را گرفت که این بهترین روش مقابله با پدیده خوردگی در یک سازه بتنی می باشد.

کشور ما نیاز بسیار گسترده ای به استفاده از کامپوزیت ها در قالب پروفیلهای کامپوزیتی دارد. هم اکنون بسیاری از سازه های بنا شده در محیط های خورنده مناطق مختلف کشور همچون پل های دریاچه ارومیه و یا ساختمان های جنوب کشور دچار معضل خوردگی هستند که استفاده از کامپوزیت ها می تواند پاسخگوی مشکل این قبیل سازه ها باشد.

نیمرخ های مرکب:

دلایل استفاده از مقاطع مرکب به شرح زیر میباشد .

1-   کافی بنودن مقاطع استاندارد برای نیروهای موجود

2-   تنظیم ممان اینرسی و شعاع ژیراسیون با استفاده از مقاطع مرکب

3-   همسان سازی مقاطع داده شده با استفاده از مقاطع مرکب و استفاده از ورق های تقویتی

4-   کاهش پرت اهن آلات با هماهنگ سازی مقا طع

5-   تدارکات مناسبتر وراحتر در هماهنگ سازی مقاطع

طرز ساخت نیمرخ های مرکب:

شکل ستون ها

شکل سطح مقطع ستون ها معمولا به مقدار و وضعیت بار وارد شده بستگی دارد.برای ساختن ستون های فلزی از انواع پروفیل ها و ورق ها استفاده می شود.عموما ستون ها از لحاظ شکل ظاهری به دو گروه تقسیم می شوند.

الف) نیمرخ (پروفیل) نورد شده شامل انواع تیرآهن ها و قوطی ها:

بهترین پروفیل نورد شده برای ستون،تیرآهن بال پهن یا قوطیهای مربع شکل است، زیرا از نظر مقاومت بهتر از مقاطع دیگر عمل می کند .ضمن اینکه در بیشتر مواقع عمل اتصالات تیرها به راحتی روی آنها انجام می گیرد.

ب) مقاطع مرکب:

هرگاه سطح مقطع و مشخصات یک نیمرخ (پروفیل) به تنهایی برای ایستایی (تحمل بار وارد شده و لنگر احتمالی) یک ستون کافی نیاشد،از اتصال چند پروفیل به یکدیگر ستون مناسب آن  (مقطع مرکب) ساخته می شود.

علل استفاده از نیمرخ های مرکب در ستون ها:

 در صورتی که سطح مقطع نیمرخ های نورد شده تکافوی (کفایت کردن) سطح لازم را برای ستون نکند، با ساختن مقطع مرکب سطح لازم ساخته می شود.

 نیاز اجباری به مقاطع با شکل های هندسی خاص از نظر اتصالات دیگر به ستون.

چگونگی ساخت ستون (مقاطع مرکب) :

ستون ها ممکن است بر حسب نیاز با ترکیب و اتصالات متنوع از انواع پروفیل های مختلف ساخته شوند،اما رایج ترین اتصالات برای ساخت ستون ها سه نوع است:

الف) اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریقه دوبله کردن.

ب) اتصال دو پروفیل با یک ورق سراسری روی بال ها.

ج)اتصال در پروفیل با بست های فلزی (تسمه)

الف) شیوه ساخت ستون نوع ( الف ) :   

 ابتدا دو تیرآهن را در کنار یکدیگر و بر روی سطح صاف به هم چسبیده گردد، سپس دو سر و وسط ستون را جوش داده و ستون برگردانده می شود و مانند قبل جوشکاری صورت می گیرد، آن گاه ستون معکوس و در قسمت وسط جوشکاری می شود.همین کار را در سوی دیگر ستون انجام می دهند و به ترتیب جوشکاری ادامه می یابد تا جوش مورد نظر ستون تامین گردد. این شیوه جوشکاری برای جلوگیری از پیچش ستون در اثر حرارت زیاد جوشکاری ممتد می باشد. در صورتی که در سرتاسر ستون به جوش نیازی نباشد، دست کم طول جوش ها باید به این ترتیب اجرا گردد:

 1) حداکثر فاصله بین طول های جوش در طول ستون به صورت غیر ممتد از 60 سانتی متر تجاوز نکند.

 2 ) طول جوش ابتدایی و انتهایی ستون باید برابر بزرگترین عرض مقطع باشد و به طور یکسره انجام گیرد.

 3 ) طول موثر هر قطعه از جوش نباید از 4 برابر بعد جوش یا 40 میلیمتر کمتر باشد.

 4 ) تماس میان بدنه دو پروفیل نباید از از یک شکاف 1.5 میلیمتری تجاوز کند،اما اگر بیشتر شد، در صورتی که از 6 میلیمتر کمتر بود باید با مصالح پرکننده شامل تیغه های فولادی با ضخامت ثابت پر شود.

ب) روش ساخت ستون نوع ( ب ) :

 در مقاطع مرکبی که ورق اتصال بر روی دو نیمرخ متصل می شود تا مقطع مرکب تشکیل بدهد،فاصله جوش های مقطع(غیر ممتد) که ورق را به نیمرخها متصل می کند،نباید از 30 سانتیمتر بیشتر شود. اندازه حداکثر فاصله فوق الذکر در مورد فولاد معمولی به صورت t22 در آید. ( برای اطلاعات بیشتر به آئین نامه مبحث 10 مراجعه شود )

ضخامت ورق T=

ج) ساختن ستون به روش قید (بست اتصال) نوع( ج ) :

 متداولترین نوع ستون در ایران ستون های مرکبی است که دو تیرآهن به فاصله معین از یکدیگر قرار می گیرد و قیدهای افقی یا چپ و راست این دو نیمرخ را به هم متصل

 می کند، البته بستهای چپ و راست که شکل های مثلثی را به وجود می آورند، دارای مقاومت بهتری نسبت به قیدهای موازی  می باشند . در مورد این گونه از ستون ها، بویژه ستون با قید موازی مسائل زیر بایستی رعایت گردد :

الف) ابعاد بست (وصله) افقی ستون کمتر از این مقادیر نباشد:

L : طول وصله حداقل به فاصله مرکز تا مرکز دو نیمرخ باشند.

b : عرض وصله از 50 درصد طول آن کمتر نباشد.

t : ضخامت وصله از 40/1 طول آن کمتر نباشد.

 ب) در اطراف کلیه وصله ها و در سطح تماس با بال نیمرخها عمل جوشکاری انجام گیرد.(مجموع طول خط جوش در هر طرف صفحه نباید از طول صفحه کمتر شود.)

 ج) فاصله قید ها و ابعاد آن براساس محاسبات فنی تعیین می شود.

د) در قسمت انتهایی ستون، باید حتما از ورق با طول حداقل برابربا فاصله بین مراکز سطح نیمرخ های تشکیل دهنده عضو فشاری و جوش دورادور وبا بعد مساوی t 7/0 و یا بعد جوش حداقل هر کدام که بزرگتر ند و ضخامت b 40/1  استفاده کرد تا علاوه بر تقویت پایه، محل مناسبی برای اتصال با بندهای فلزی به ستون به وجود آید.

 ه)در محل اتصال تیر یا پل به ستون لازم است قبلا ورق تقویتی به ابعاد کافی روی بال های ستون با  جوش دورادور  استفاده شود .

و ) حداکثر فاصله قیدهای افقی باید به اندازه ای باشد که ضریب لاغری تک نیمرخ عضو فشاری ( L1/r1 ) در قسمتی که بین دو بست ( قید ) قرار دارد از 40 و همچنین از 4/3 ضریب لاغری y  Y بیشتر نشود.                                                     

ز ) تعداد بست ها به گونه ای باشد که فاصله بین ورق های انتهایی به سه قسمت تقسیم شود .

ح) در مورد بستهای مورب لاغری تک نیمرخ به صورتی باشد که از 4/3 لاغری تعیین کننده عضو فشاری بیشتر نگردد .  

ط ) نسبت L / r برای بستهای مورب تکی از 140 و برای بست های زوج ضربدری از 200 تجاوز نکند .

** تعریف تیرهای لانه زنبوری 

 دلیل نامگذاری تیرهای لانه زنبوری ، شکل گیری این تیرها پس از عملیات ( بریدن و دوباره جوش دادن ) و تکمیل پروفیل است . اینگونه تیرها در طول خود دارای حفره های توخالی (در جان) هستند که به لانه زنبور شبه است ؛ به همین سبب به اینگونه تیرها لانه زنبوری می گویند.

** هدف از ساخت تیرهای لانه زنبوری 

 هدف این است که تیر بتواند ممان خمشی بیشتری را با خیز (تغییر شکل ) نسبتا کم ، همچنین وزن کمتر در مقایسه با تیر نورد شده مشابه تحمل کند ؛ برای مثال ، با مراجعه به جدول تیرآهن ارتفاع پروفیل IPE-18  را که  18  سانتیمتر ارتفاع دارد ، می توان تا  27  سانتیمتر افزایش داد.

** محاسن و معایب تیر لانه زنبوری

 باتوجه به مثال گفته شده در بالا با تبدیل تیرآهن معمولی به تیرآهن لانه زنبوری ، اولا : مدول مقطع و ممان انرسی مقطع تیر افزایش می یابد . ثانیا : مقاومت خمشی تیر نیز افزوده می گردد . در نتیجه ف تیری حاصل می شود با ارتفاع بیشتر ، قویتر و هم وزن تیر اصلی . ثالثا : با کم شدن وزن مصالح و سبک بودن تیر ، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر خواهد بود. رابعا : از فضاهای ایجاد شده (حفره ها) در جان تیر می توان لوله های تاسیساتی و برق را عبور داد. در ساختن تیر لانه زنبوری مه منجر به افزایش ارتفاع تیر می شود ، باید استاندار کاملا رعایت گردد ؛ در غیر اینصورت ، خطر خراب شدن تیر زیر بار وارد شده حتمی است.

از جمله معایب تیر لانه زنبوری ، وجود حفرهای آن است که می تواند تنشهای برشی را در محل تکیه گاهها پل به شتون یا اتصال تیراهن تودلی (تیر فرعی) به پل لانه زنبوری تحمل کند ؛ بنابراین ، برای رفع این عیب ، اقدام به پر کردن بعضی حفره ها با ورق فلزی و جوش می کنند تا اتصال بعدی پل به ستون یا تیر فرعی به پل به درستی انجام شود. تیر لانه زنبوری در ساختمان اسکلت فلزی می تواند به صورت پل فقط در یک دهانه یا به صورت پل ممتد به کار رود . برای ساختن تیر لانه زنبوری دو شیوه موجود است  :

 الف ) شیوه برش پانیر

 ب) شیوه برش لتیسکا

** روشهای مختلف برش تیر آهن

 1-  برش به روش کوپال : با استفاده از دستگاه قطع کن سنگین که به گیوتین مخصوص مجهز است  ، تیرآهن به شکل سرد در امتداد خط منکسر قطع می شود.

 2-  برش به روش برنول : برش در این حالت به صورت گرم انجام می گیرد ؛ به این صورت که کارگر ماهر برش را با شعله بنفش رنگ قوی حاصل از گاز استیلن و اکسیژن ، به وسیله لوله برنول ، انجام می دهد.

 بریدن تیرهای سبک به وسیله ماشینهای برش اکسیژن شابلن دار نسبتا ساده است . در ایران تیرهای لانه زنبوری را بیشتر با دست تهیه می کنند.

**روشهای ساختن تیر لانه زنبوری و تقویت آن  

 روش تهیه تیرهای لانه زنبوری از این قرار است که ابتدا در روی جان تیرآهن نورد شده با استفاده از اگو که بصورت 6 شش ضلعی از ورق آهن سفید یم میلیمتری (شابلن) با توجه به استاندارد ساخته شده خط می گردد ؛ سپس تیرآهن را روی یک شاسی افقی با زدن تک خال جوش در نقاط مختلف برای جلوگیری از تاب برداشتن قرار می دهند . آن گاه با استفاده از دستگاه برش (برنول) در امتداد خط منکسر اقدام به برش می کنند تا پروفیل به دو قسمت بالا و پایین تقسیم شود. حال اگر قسمت بالا را به اندازه یک دندانه جابجا کنیم و دندانه های دو قسمت با و پایین را به دقت مقابل هم قرار دهیم و از دو طرف کارگر ماهر آنرا جوشکاری کند با استفاده از جوش قوسی نیمه اتوماتیک برای اتصال دو نیمه بریده شده ؛ یک جوش خوب ، بی عیب ؛ سریع و مقرون به صرفه خواهد بود . همان طور که در مطالب قبلی نیز گفتم ، تیر ساخته شده در محل تکیه گاهها با توجه به حفره های خالی آن در مقابل تنشهای برشی ضعیف می شود . برای جبران این نقیصه ، با توجه به منحنی نیروی برشی نیز به پر کردن حفره ها با ورقهای تقویتی اقدام می کنیم.لازم به ذکر است که حداقل باید یک حفره با ورق در تکیه گاه به وسیله جوش کامل پر شود. در پایان یادآور می شوم که یک نوع دیگر از پروفیلهای لانه زنبوری را پس از بریدن قطعات بالا و پایین ورق واسطه اضافه می کنند که این ورق ورق واسطه بین دندانه ها جوش می شود . در نتیجه ، تیر حاصل به مراتب قویتر از تیری است که بدون ورق واسطه ساخته می شود .

** تقویت تیرهای لانه زنبوری به کمک رفتار مرکب بتن و فولاد

 در تیرهای لانه زنبوری علاوه بر تنشهای خمشی اصلی در محل حلقه ها تنشهای خمشی ثانویه حاصل از برش در مقطع ایجاد میگردد که گاهی این تنش از تنشهای خمشی اصلی در تیر بزرگترند. این تنشها از کارایی تیر می کاهند و برای مقابله با آنها باید حلقه های کناری را با ورق پر کرد خصوصا هنگامی که از این نوع تیرها بصورت یکسره استفاده می شود در محل تکیه گاهها که هم نیروی برشی و هم لنگر خمشی زیاد می باشد تنشهای خمشی بشدت افزایش میابد و نیاز به تقویت تیر در این محلها می باشد که از لحاظ اقتصادی قابل توجیه نمی باشد. در این پروژه برای مقابله با این ضعف در تیرهای لانه زنبوری رفتار مرکب بتن و فولاد تهیه شده هست . به این ترتیب که داخل تیر فلزی در نقاطی که تنشهای ثانویه قابل ملاحظه می باشند از بتن پر می شود و کشش حلقه های خالی را به عمل تغییر می دهد و این امر سختی و مقاومت تیر را افزایش می دهد و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد .

 ** شاهتیرها ( پله ها)

 شاهتیرها عضوهای فلزی افقی اصلی هستند که با اتصالات لازم به ستونها متصل می شوند و به وسیله آنها بار طبقات به ستونها انتقال می یابد.

شاهتیرهای فلزی ممکن است به صورتهای زیر به کار روند :

 الف) تیرهای معمولی بصورت تک یا دوبله

 ب ) تیرآهن بال پهن

 ج ) تیرآهن معمولی با ورق تقویتی روی بالها و یا بال و جان

 د ) پلهای لانه زنبوری از تیرآهن معمولی یا تیرهای بال پهن که بصورت مفصل در همین مجموعه توضیح خواهم داد.

 ه ) تیر ورق (گیردار) ترکیب تیرآهن معمولی با ورق یا تیرآهن بال پهن با ورق و یا از ترکیب ورقها درست می شود

 و ) خرپاها

 ** ساخت پلها و شاهتیرها   

  هرگاه در شاهتیرهای فلزی به جای تیر تکی از تیرهای دوبله استفاده شود ، باید دو تیر در محل بالها به یکدیگر به گونه ای مطلوب اتصال داشته باشند . چنانچه پلها (شاهتیرها ) برای لنگر خمشی موجود کفاف ندهد ، آنها را با اضافه کردن تسمه یا ورق تقویت می نمایند .

در مورد ورق تقویتی در تیرهای معمولی باید نکات زیر را رعایت کرد :

 1)  حداکثر ضخامت ورق تقویتی  8/0  ضخامت بال تیر باشد .

 2)  ورقهای تقویتی به طول کامل با بالها تماس و اتصال داشته باشد.

 3)  ضخامت جوش  75/0  ضخامت ورق باشد.

 4)  ورق تقویتی از هر دو طرف و در قسمت عرض نیز جوش گردد.


** پلهای مرکب

در بارهای سنگین و احتمالا دهانه زیاد که پروفیل استاندارد موجود در بازار کافی یا اقتصادی نباشد ، همچنین مقطع نیر لانه زنبوری که با تسمه یا ورق تقویت شده است ، برای بار وارد شده و دهانه خمش کافی نباشد ، از تیرهای مرکب استفاده می شود که تیر مرکب در چندین حالت استفاده می شود :

 1)  تیر مرکبی که از بریدن پروفیلهای معمولی ایرانی از وسط جان تیر و اتصال صفحه و ورق مناسب به دو قسمت بریده شده ساخته می شود . این روش برای پروفیلهای نمره  20  به بالا اقتصادی خواهد بود .

 2) تیر مرکبی که از سه صفحه ( قطعات تقویتی ) تشکیل می شود. در این حالت ، در پروفیلهای معمولی از فولاد جان تیر نسبت به فولاد بالها برای مقابله با خمش چندان استفاده نمی شود ، بلکه سعی می گردد ، حتی المکان ، جان تیر را نازکتر و ارتفاع آن را زیاد کنند.
دانلود فایل نمونه آناليز مصالح کارهاي ساختماني


برچسب‌ها: دانلود فایل نمونه آناليز مصالح کارهاي ساختماني

تاريخ : پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:20 | نویسنده : سحر
233 نکات اجرايی ساختمان سازیمنبع : parsigold.com

233 نکات اجرايی ساختمان سازی

1.  براي اندازه گيري عمليات خاكي در متره و برآورد از واحد متر مكعب استفاده مي شود.

2.  آجر خطائي ، آجري است كه در اندازهاي 5×25×25 سانتيمتر در ساختمانهاي قديمي براي فرش كف حياط و غيره بكار مي رفت.

3. چنانچه لازم باشد در امتداد ديواري با ارتفاع زياد كه در حال ساختن آن هستيم بعدا ديوار ديگري ساخته شود بايد لاريز انجام دهيم.

4.  هرگاه ابتدا و انتهاي يك ديوار در طول ديوار ديگري بهم متصل شود ، به آن ديوار در تلاقي گفته مي شود.

5. در ساختمانهاي مسكوني (بدون زيرزمين)روي پي را معمولا بين 30 تا 50 سانتي متر از سطح زمين بالاتر مي سازند كه نام اين ديوار كرسي چيني است.

6.  قوس دسته سبدي داراي زيبايي خاصي بوده و در كارهاي معماري سنتي استفاده مي شود.

7. حداقل ارتفاع سرگير در پله 2 متر مي باشد.

8.  ويژگيهاي سقف چوبي :الف)قبلا عمل كلافكشي روي ديوار انجام مي گيرد ب)عمل تراز كردن سقف در كلاف گذاري انجام مي شود ج)فاصله دو تير از 50 سانتيمتر تجاوز نمي كند د)تيرها حتي الامكان هم قطر هستند.

9.  گچ بلانشه كندگير بوده ولي داراي مقاومت زياد مانند سيمان سفيد است.

10.  به سيمان سفيد رنگ معدني اكسيد كرم اضافه مي كنند تا سيمان سبز به دست آيد.

11.  سنگ جگري رنگ كه سخت ، مقاوم و داراي رگه هاي سفيد و در سنندج و خرم آباد فراوان است.

12. دستگاه كمپكتور ، دستگاهي است كه فقط سطوح را ويبره مي كند ، زير كار را آماده و سطح را زير سازي مي كند.

13.   عمل نصب صفحات فلزي (بيس پليتها) در زمان 48 ساعت بعد از بتن ريزي صورت مي گيرد.

14.   زماني كه خاك (زمين) بسيار نرم بوده و مقاومت آن كمتر از يك كيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد از فونداسيون پي صفحه اي استفاده مي گردد.

15.       قطر دايره بتون خميري ، بر روي صفحه مخصوص آزمايش آب بتون ، حدود 30 تا 35 سانتيمتر مي باشد.

16.       حدود درجه حرارت ذوب شدن خاك آجر نسوز 1600 درجه مي باشد.

17.       نام آجري كه از ضخامت نصف شده باشد ، آجر نيم لايي ناميده مي شود.

18.       نام ديوارهاي جداكننده و تقسيم پارتيشن نام دارد.

19.       عمل برداشتن خاك كف اطاق و ريختن و كوبيدن سنگ شكسته بجاي آن را بلوكاژ مي گويند.

20.       زمين غير قابل تراكم هوموسي ناميده مي شود.

21.       عمق پي هاي خارجي يك ساختمان در مناطق باران خيز حداقل 50 سانتيمتر است.

22.       نام فضاي موجود بين دو رديف پله چشم ناميده مي شود.

23.       در سقف هاي چوبي حداكثر فاصله دو تير 50 سانتيمتر است.

24.        سيمان نوع اول براي ديوارها و فونداسيونهاي معمولي استفاده ميگردد.

25.       اكسيد آهن را براي تهيه سيمان قرمز رنگ ، با كلينگر سيمان سفيد آسياب مي كنند.

26.       نام ديگر لوله هاي سياه بدون درز مانسمان نام دارد.

27.       سريعترين و عملي ترين وسيله اجراي اتصالات ساختمان ،پلها و نظاير جوش مي باشد.

28.       حاقل درجه حرارت براي بتن ريزي 10 درجه مي باشد.

29.       ضخامت اندود سقف با ملات گچ و خاك بايد بين 1 تا 2 سانتيمتر باشد.

30.       اندود زير قيروگوني ، ماسه سيمان است.

31.       چنانچه گودبرداري از سطح زمين همسايه پائين تر باشد ، حداكثر فاصله شمعها 5/2 متر مي باشد.

32.       در پي كني هاي كم عمق در زمين هاي ماسه اي حدود زاويه شيب 30 تا 37 درصد مي باشد.

33.       براي ايجاد مقاومت مناسب در طاق ضريس حداقل خيز قوس بايد 3 سانتيمتر باشد.

34.       لوله هاي مانسمان سياه و بدون درز ، گاز رساني

35.       در بتون ريزي ديوارها و سقفها ، صفحات قالبي فلزي مناسب ترند.

36.       از اسكديپر براي خاكبرداري ، حمل ، تخليه و پخش مواد خاكي استفاده مي گردد.

37.       اتصال ستون به فونداسيون به وسيله ستكا انجام مي گيرد.

38.       براي لوله كشي فاضلاب يهتر است از لوله چدني استفاده گردد.

39.       پر كردن دو يا سه لانه از تيرآهن لانه زنبوري در محل تكيه گاهها جهت ازدياد مقاومت برشي است.

40.       بهترين و با استفاده ترين اتصالات در اسكلت فلزي از نظر استحكام و يك پارچگي اتصالات با جوش است.

41.       ارتفاع كف داربست جهت اجراي طاق ضربي تا زير تيرآهن سقف برابر است با قدبنا+پنج سانتيمتر.

42.       در ساختمانهاي مسكوني كوچك (يك يا دو طبقه) قطر داخلي لوله هاي گالوانيزه براي آب رساني بايد 2/1 اينچ باشد.

43.   وجود سولفات سديم،پتاسيم و منيزيم محلول در آب پس از تركيب با آلومينات كلسيم و سنگ آهك موجود در سيمان سبب كم شدن مقاومت بتون مي گردد.

44.       زمان نصب صفحات بيس پليت معمولا بايد 48 ساعت پس از بتون ريزي فونداسيون انجام شود.

45.       براي ساخت بادبند بهتر است از نبشي ، تسمه ، ناوداني و ميلگرد استفاده گردد.

46.        هدف از شناژبندي كلاف نمودن پي هاي بنا به يكديگر و مقاومت در برابر زلزله مي باشد.

47.       سقفهاي كاذب معمولا حدود 30 تا 50 سانتيمتر پايين تر از سقف اصلي قرار مي گيرد.

48.       قلاب انتهايي در ميلگردهاي يك پوتربتوني براي عامل پيوند بيشتر آرماتور در بتون مي باشد.

49.       حد فاصل بين كف پنجره تا كف اطاق را دست انداز پنجره ميگويند.

50.       در ساخت كفراژ ستونها ، قالب اصلي ستون بوسيله چوب چهارتراش مهار مي گردد.

51.       طول پله عبارت است از جمع كف پله هاي حساب شده با احتساب يك كف پله بيشتر.

52.       آجر جوش بيشتر در فونداسيون مورد استفاده قرار مي گيرد.

53.       اثر زنگ زدگي در آهن با افزايش قليايت در فلز نسبت مستقيم دارد.

54.       از امتيازات آجر لعابي صاف بودن سطوح آن ، زيبايي نما ، جلوگيري از نفوز آب مي باشد.

55.       در كوره هاي آجرپزي بين خشتها صفحه كاغذي قرار مي دهند.

56.       بهترين نمونه قطعات كششي ضلع تحتاني خرپاها مي باشد.

57.       تيرهاي بتن آرمه، خاموتها(كمربندها) نيروي برشي را خنثي مي كنند.

58.       چسبندگي بتون و فولاد بستگي به اينكه آرماتورهاي داخل بتون زنگ زده نباشد.

59.       شيره يا كف بتون زماني رو مي زند كه توسط ويبره كردن هواي آزاد داخل بتون از آن خارج شده باشد.

60.       آلوئك در اثر وجود دانه هاي سنگ آهن در خشت خام در آجرها پديدار مي گردد.

61.       خشك كردن چوب به معني گرفتن شيره آن است.

62.       لغاز به معني پيش آمدگي قسمتي از ديوار.

63.       مقدار كربن در چدن بيشتر از سرب است.

64.       لوله هاي آب توسط آهك خيلي زود پوسيده مي شود.

65.       آجر سفيد و بهمني در نماي ساختمان بيشترين كاربرد را دارد.

66.       آجر خوب آجري است كه در موقع ضربه زدن صداي زنگ بدهد.

67.       لاريز يعني ادامه بعدي ديوار بصورت پله پله اتمام پذيرد.

68.       كرم بندي هميشه قيل از شروع اندود كاري گچ و خاك انجام مي گيرد.

69.       براي خم كردن ميلگرد تا قطر 12 ميليمتر از آچار استفاده مي گردد.

70.       اسپريس يعني پاشيدن ماسه و سيمان روان و شل روي ديوار بتوني.

71.       براي ديرگيري گچ ساختماني از پودر آهك شكفته استفاده مي گردد.

72.       مشتو يعني ايجاد سوراخهائي در سطح خارجي ديوارها جهت ساختن داربست.

73.       بتون معمولا پس از 28 روز حداكثر مقاومت خود را به دست مي آورد.

74.       پيوند هلندي از اختلاط پيوندهاي كله راسته و بلوكي شكل مي گيرد.

75.       وجود بند برشي در پيوند مقاومت ديوار را ضعيف مي كند.

76.       كاملترين پيوند از نظر مقاومت در مقابل بارهاي فشاري وارده پيوند بلوكي مي باشد.

77.       قپان كردن در اصطلاح يعني شاقولي نمودن نبش ديواره.

78.       خط تراز در ساختمان براي اندازه برداريهاي بعدي و مكرر در ساختمان است.

79.       ضخامت و قطر كرسي چيني در ساختمانها بيشتر از ديوارهاست.

80.       پارتيشن ميتواند از جنس چوب ، پلاستيك و فايبرگلاس باشد.

81.       از ديوارهاي محافظ براي تحمل بارهاي افقي و مايل استفاده مي شود.

82.       ملات باتارد از مصالح ماسه ، سيمان و آهك ساخته مي شود.

83.       مقدار عمق سطوح فونداسيونها از زمين طبيعي در همه مناطق يكسان نيست.

84.       ملات ساروج از مصالح آهك ، خاكستر ، خاك رس ، لوئي و ماسه بادي ساخته مي شود.

85.       ملات در ديوار چيني ساختمان حكم چسب را دارد.

86.       ملات آبي اگر بعد از ساخته شدن از آب دور نگهداشته شود فاسد مي گردد.

87.       در مجاورت عايقكاري (قيروگوني)از ملات ماسه سيمان استفاده مي شود.

88.       براي ساخت ملات باتارد        آب + سيمان    250+آهك     150+ ماسه

89.       پيه دارو تركيبي از مصالح آهك ، خاك رس ، پنبه و پيه آب شده

90.       ابعاد سرندهاي پايه دار 1 تا 5/1 عرض و طول 5/1 تا 2 متر .

91.       معمولا براي كرم بندي ديوارهاي داخلي ساختمان(اطاقها) از ملات گچ و خاك استفاده مي شود.

92.       طرز تهيه گچ دستي يا گچ تيز عبارت است از مقداري آب + گچ بااضافه مقداري سريش.

93.       وجود نمك در ملات كاه گل موجب ميشود كه در آن گياه سبز نشود.

94.       هنگام خودگيري حجم گچ 1 تا 5/1 درصد اضافه مي شود.

95.       گچ كشته يعني گچ الك شده ورزداده + آب.

96.   اندودهاي شيميايي در سال 1948 كشف شد كه تركيب آن پرليت ، پنبه نسوز مواد رنگي و ميكا مي باشد كه بعد از 8 ساعت خشك ميشوند و بعد از دو تا سه هفته استحكام نهايي را پيدا مي كنند و در مقابل گرما ، سرما و صدا عايق بسيار خوبي هستند.

97.        سراميك بهترين عايق صوتي است ، زيرا سلولهاي هوايي بسته اي دارد كه ضخامت آن 6 تا 10 ميليمتر است.

98.       آكوسيت نيز عايق خوبي براي صداست.

99.        اندازه سرندهاي چشم بلبلي 5 ميليمتر است.

100.     سرند سوراخ درشت به سرند ميليمتري مشهور است.

101.     اندودهاي هوايي يعني اندودي كه در مقابل هوا خودگيري خود را انجام مي دهند.

102.      تركيب اندود تگرگي يا ماهوئي پودر سفيد سنگ + سيمان رنگي +آب  (در حالت شل) مي باشد.

103.  وقتي با سنگ سمباده و آب روكار سيماني را مي شويند تا سنگهاي الوان خود را نشان دهند به اصطلاح آب ساب شده مي گويند.

104.     كار شيشه گذاري در آب ساب و شسته انجام مي گيرد.

105.     فرق اندود سقف با ديئار در فضاهاي بسته (مانند اطاق) اين است كه اندود سقف سبك و ديوارها معمولي مي باشد.

106.     مهمترين عامل استفاده از اندود در سقف هاي چوبي محافظت از آتش سوزي مي باشد.

107.     سقفهايي با تيرآهن معمولي طاق ضربي و بتني مسلح در درجه حرارت 400 تا 500 درجه تغيير شكل پيدا مي كنند.

108.     ضخامت اندود گچ و خاك حدودا 2 سانتيمتر است.

109.     توفال تخته 30 تا 40 سانتيمتري كه تراشيده و سبك است.

110.      علت ترك اندود در سقفهاي چوبي افت تيرهاست.

111.     سقف كاذب در مقابل گرما ، سرما ، رطوبت و صدا عايق خوبي به حساب مي آيد.

112.     در زير سازي سقف جهت اجراي اندود در كنار دريا از ني بافته شده بيشتر استفاده مس شود.

113.     توري گالوانيزه در نگهداري پشم شيشه در سقفهاي سبك ، سطح ديوارهاي قيراندود و سطح تيرآهنهاي سقف كاربرد دارد.

114.     مصرف ميلگرد جهت اجراي زير سازي سقفهاي كاذب 9 عدد در هر متر مربع مي باشد.

115.  موارد اصلي استفاده از سقفهاي كاذب بيشتر به منضور كم كردن ارتفاع ، عبور كانالها و لوله ها و زيبايي آن مي باشد كه شبكه آن حتما بايد تراز باشد.

116.     بهتر است در سقفهاي بتوني ميله هاي نگهدارنده سقف كاذب قبل از بتون ريزي كار گذاشته شود.

117.     در سقفهاي كاذب مرتبط با هواي آزاد(مانند بالكن) اندود گچ + موي گوساله و آهك استفاده مي شود.

118.     شالوده در ساختمان يعني پي و فونداسيون.

119.     ابعاد پي معمولا به وزن بنا و نيروي وارده ، نوع خاك و مقاومت زمين بستگي دارد.

120.     در نما سازي سنگ ، معمولا ريشه سنگ حداقل 10 سانتيمتر باشد.

121.  در فشارهاي كم براي ساخت فونداسيونهاي سنگي از ملات شفته آهك استفاده مي شود و براي ساخت فونداسيونهايي كه تحت بارهاي عظيم قرار مي گيرند از ملات ماسه سيمان استفاده مي شود.

122.     در ساختمان فونداسيونهاي سنگي پر كردن سنگهاي شكسته را ميان ملات اصطلاحا پر كردن غوطه اي مي نامند.

123.     پخش بار در فونداسيون سنگي تحت زاويه 45 درجه انجام مي گيرد.

124.     در ساختمانهاي آجري يك طبقه براي احداث فونداسيون اگر از شفته آهكي استفاده شود اقتصادي تر است.

125.     در پي هاي شفته اي براي ساختمانهاي يك تا سه طبقه 100 تا 150 كيلو گرم آهك در هر متر مكعب لازم است.

126.     اصطلاح دو نم در شفته ريزي يعني تبخير آب و جذب در خاك.

127.     معولا سنگ مصنوعي به بتن اطلاق مي شود.

128.     زاويه پخش بار فنداسيون بتني نسبت به كناره ها در حدود 30 تا 45 درجه مي باشد.

129.     بتن مكر براي پر كردن حجمها و مستوي كردن سطوح كاربرد دارد.

130.     مهمترين عمل ويبراتور دانه بندي مي باشد.

131.     معمولا بارگذاري در قطعات بتني بجز تاوه ها پس از هفت روز مجاز مي باشد.

132.     از پي منفرد بيشتر در زمينهاي مقاوم استفاده مي شود.

133.     بتون مسلح يعني بتن با فولاد.

134.     از نظر شكل قالبندي براي فونداسيونها قالب مربع و مسطيل مقرون به سرفه مس باشد.

135.  پي هاي نواري در عرض ديوارها و زير ستونها بكار مي رود و در صورتيكه فاصله پي ها كم باشد و با ديوار همسايه تلاقي نمايد پي نواري بيشترين كاربرد را دارد.

136.  در آسمان خراشها ، معمولا از پي ژنرال فونداسيون استفاده مي شود و وقتي از اين نوع پي در سطحي بيش از سطح زير بنا استفاده شود زمين مقاوم و بارهاي وارده بيش از تحمل زمين است.

137.  هرگا فاصله پي ها از هم كم بوده يا همديگر را بپوشند يا يك از پي ها در كنار زمين همسايه قرار گيرد از پي هاي مشترك استفاده مي شود.

138.     اصطلاح ژوئن درز انبساط است.

139.     ميتوان به جاي دو پي با بار مخالف از پي ذوزنقه اي استفاده كرد.

140.     بهترين و مناسب ترين نوع پي در مناطق زلزله خيز پي راديه ژنرال است.

141.     در اجراي شناژبندي جهت اتصال به فونداسيون معمولا شناژها از بالا و پايين همسطح هستند.

142.     در كفراژبندي پي چهارگوش از نظر سرعت و اجرا اقتصادي تر است.

143.  در عايق بندي از گوني استفاده مي كنيم ،زيرا از جابجايي قير جلوگيري مي كند و حكم آرماتور را دارد كه در پشت بام از جلو ناودان به بعد پهن مي شودكه در 2 لايه گوني انجام مي گيردكه گوني ها در لايه بعدي نسبت به لايه قبل با زاويه 90 درجه برروي هم قرار مي گيرند.

144.  زير قيروگوني از اندود ملات ماسه سيمان استفاده مي شود كه بعضي از مهندسان در زير قير اندود ملات ماسه آهك استفاده مي كنند كه در اينصورت قيروگوني فاسد مي شود.

145.  از قلوه سنگ (ماكادام) در طبقه هم كف مي توانيم بجاي عايق كاري استفاده كنيم كه ضخامت آن حدود 40-30 سانتيمتر خواهد بود.

146.      اگر در عايقكاري ، قير بيش از حد معمول مصرف شود باعث مي شود قير در تابستان جابجا شود.

147.  عايقكاري قيروگوني مي بايست از سر جانپناه حدودا 20 سانتيمتر پايينتر شروع شود و قيروگونيي كه روي جانپناه كشيده مي شود براي جلوگيري از نفوذ بارش با زاويه است.

148.     سطح فونداسيون به اين دليل عايق مي شود كه از مكش آب توسط ملات ديوار چيني ها به بالا جلوگيري ميكند.

149.     در عايقكاري عمودي روي ديوارهاي آجري بهتر است كه از اندود ماسه سيمان استفاده شود.

150.     اصطلاح زهكشي يعني جمع كردن و هدايت آب ،كه فاصله آبروها در زهكشي بايد به حدي باشد كه به پي ها نفوذ نكند.

151.     اگر توسط سفال زه كشي كنيم بايد حتما درز قطعات را با ملات پركنيم.

152.     حداقل شيب لوله هاي زه كشي به سمت خوضچه 2 تا 4 درصد مي باشد.

153.     حداقل شيب لوله هاي فاضلاب 2 درصد است.

154.     براي جلوگيري از ورود بو به داخل ساختمان ، شترگلو را نصب مي كنند.

155.  عليترين نوع لوله كشي فاضلاب از نوع چدني مي باشد كه با اين وجود در اكثر ساختمانها از لوله هاي سيماني استفاده مي شود كه ضعف اين لوله ها شكست در برابر فشارهاي ساختمان مي باشد.

156.      سنگ چيني به سبك حصيري رجدار بيشتر در ديوار و نما سازي استفاده مي شود.

157.     ضخامت سنگهاي كف پله و روي دست انداز پنجره 5/4 سانتيمتر مي باشد.

158.  جهت اتصال سنگهاي نما به ديوار استفاده از ملات ماسه سيمان و قلاب مناسبتر مي باشد كه جنس قلابها از آهن گالوانيزه مي باشد.

159.  سنگ مسني معمولا در روي و كنار كرسي چيني نصب مي شود و زواياي اين سنگ در نماسازي حتما بايستي گونياي كامل باشد.

160.     در نما سازي طول سنگ تا 5 برابر ارتفاع آن مي تواند باشد.

161.  معمولا 30 درصد از سنگهاي نما بايستي با ديوار پيوند داشته باشند كه حداقل گير سنگهاي نما سازي در داخل ديوار 10 سانتيمتر است.

162.     در بنائي دودكشها باستي از مخلوطي از اجزاء آجر استفاده شود.

163.  در علم ساختمان دانستن موقيعت محلي ، استقامت زمين ، مصالح موجود ، وضعيت آب و هوايي منطقه براي طراحي ساختمان الزامي مي باشد.

164.  در طراحي ساختمان ابتدا استقامت زمين نسبت به ساير عوامل الويت دارد و لازم به ذكر مقاومت خاكهاي دستي همواره با زمين طبيعي جهت احداث بنا هرگز قابل بارگذاري نيست.

165.     زمينهاي ماسهاي فقط بار يك طبقه از ساختمان را مي تواند تحمل كند.

166.     هنگام تبخير آب از زير پي هاي ساختمان وضعيت رانش صورت مي گيرد.

167.  زميني كه از شنهاي ريز و درشت و خاك تشكيل شده دج ناميده مي شود كه مقاومت فشاري زمينهاي دج 10-5/4 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد.

168.     مطالعات بر روي خاك باعث مي گردد وضع فونداسيون ، ابعاد و شكل آن بتوانيم طراحي كنيم.

169.     در صحرا براي آزمايش خاك از چكش و اسيد رقيق استفاده مي گردد.

170.     سيسموگراف همان لرزه نگار است.

171.     خاكي كه برنگ سياه قهوه اي باشد مقاومتش بسيار عالي است كه نفوذ آب در آنها كم و به سختي انجام مي گيرد.

172.     سنداژيا گمانه زني همان ميله زدن در خاك و برداشت خاك از زمين مي باشد.

173.     اوگر همان لوله حفاري است.

174.     خاك چرب به رنگ سبز تيره و داراي سيليكات آلومينيوم آبدار است.

175.     معيار چسبندگي خاك اين است درصد دانه هاي آن كوچكتر از 002/0 ميليمتر باشد.

176.     اصطلاحا خاك مرغوب زد نامگذاري مي شود.

177.  براي جلوگيري از ريزش بدنه و ادامه پي كني و همين طور جلوگيري از نشست احتمالي ساختمان همسايه و واژگوني آن و جلوگيري از خطرات جاني بايد ديوار همسايه را تنگ بست كه تحت زاويه 45 درجه انجام مي گيرد.

178.     ديوار اطراف محل آسانسور معمولا ازمصالح بتون آرمه مي سازند.

179.     پي سازي كف آسانسور معمولا 40/1 متر پايين تر از كفسازي است.

180.  قديمي ترين وسيله ارتباط دو اختلاف سطح بواسطه شيب را اصطلاحا رامپ مي گويند كه حداكثر شيب مجاز آن 12 درصد مي باشد كه ات 5/2 درصد آن را ميتوان افزايش داد.

181.     براي ساختن پله گردان بيشتر از مصالح بتون آرمه و آهن استفاده مي شود.

182.     پله معلق همان پله يكسر گيردار است.

183.     پله آزاد در ورودي ساختمان به حياط يا هال و نهار خوري استفاده مي شود.

184.     پله هاي خارجي ساختمان حتي الامكان مي بايست آجدار باشد.

185.      به فضاي موجود بين دو رديف پله چشم پله مي گويند.

186.     فواصل پروفيل هاي جان پناه پله 12-7 سانتيمتر مي باشد.

187.     شاخكهاي فلزي جانپناه بهتر است كه از پهلو به تير آهن پله متصل شود.

188.     سرگير يا حدفاصل بين دو رديف پله كه رويهم واقع مي شوند حداقل 2 متر مي باشد.

189.     طول پله مساوي است با تعداد كف پله منهاي يك كف پله.

190.     پيشاني پله به سنگ ارتفاع پله اطلاق مي شود.

191.     براي جلوگيري از سرخوردن در پله لب پله ها را شيار و اجدار مي سازند و گاهي اوقات لاستيك مي كوبند

192.  اتصال پله هاي بالا رونده به دال بتني (پاگرد) يه روي دال بتني متصل مي شوند ولي پله هاي پايين رونده در دال بتني بايستي به مقابل دال بتني وصل شوند.

193.     اجراي جانپناه پله معمولا با مصالح چوبي زياتر مي باشد.

194.     پله هايي كه مونتاژ مي شوند به پله هاي حلزوني معروف هستند.

195.     از نظر ايمني اجراي پله فرار با مصالح بتني مناسبتر است.

196.  تيرهاي پوشش دهنده بين دو ستون (روي پنجره ها و درب ها ) نعل درگاه نام دارد كه انتقال بار توسط آن يكنواخت و غي يكنواخت است.

197.     گره سازي در چهار چوبهاي درب و پنجره و دكوراسيون بكار مي رود.

198.     تحمل فشار توسط بتن و تحمل كشش توسط فولاد را به اصطلاح همگن بودن بتن و فولاد مي نامند.

199.  بالشتك بتوني در زيرسري تيرآهن هاي سقف مصرف مي شود كه جنس آن مي تواند فلزي ، بتوني زير سري و بتوني مسلح باشد.

200.     در اجراي تير ريزي سقف با تيرآهن ، مصرف بالشتك كلاف بتني و پليت مناسبتر است.

201.     بالشتك هاي منفرد زيرسري ، حداقل ريشه اش از آكس تير ريزي سقف 25 سانتيمتر است.

202.     اجراي مهار تير ريزي سقف با ميلگرد معمول تر مي باشد.

203.      براي تراز كردن تير ريزي سقف بايد بوسيله سيمان همه در يك افق ترازي قرار گيرد.

204.  طاق ضربي از نظر ضخامت به سه دسته تقسيم مي شودكه معمول ترين آن نيم آجره مي باشد كه مهمترين عامل مقاومت در طاق ضربي خيز قوس مناسب است.

205.     در زمستان پس از دوغاب ريزي طاق ضربي ، بلافاصله بايستي كف سازي كامل روي سقف انجام شود.

206.     اگر هوا باراني باشد پس از اتمام طاق ضربي نبايد دوغاب ريخت.

207.     سقفهاي بتني قابليت فرم(شكل) گيري بهتري دارند.

208.     وظيفه انسجام و انتقال نيروها در سقفهاي بتني بعهده آرماتور مي باشد.

209.      اودكادر سقف هاي بتني به منظور خنثي كردن نيروي برشي بكار مي رود.

210.      بطور نسبي عمل بتون ريزي بين دو تكيه گاه مي بايست حداكثر طي يك روز عملي شود.

211.     از ويژگي هاي سقفهاي مجوف سبكي آن است كه در اين سقف ها آرماتور گذاري بصورت خرپا مي باشد.

212.     تفاوت سقف هاي پيش فشرده با سقف هاي مجوف سفالي كشيده شدن آرماتورها مي باشد.

213.     حداقل زمان بريدن ميلگردها در سقفهاي پيش تنيده معمولا 7 روز مي باشد.

214.     نيروي كششي ذخيره شده در آرماتور سقفهاي پيش تنيده عامل خنثي كننده نيروي فشاري است.

215.     در سقفهاي مجوف هنگامي از تيرهاي دوبل استفاده مي شود كه دهانه و طول تير زياد باشد.

216.     قبل از ريختن پوشش بتون در اجراي تيرچه بلوكها ابتدا مي بايست سطح تيرچه و بلوك مرطوب شود.

217.     اصطلاحا ميش گذاري در بتن مسلح آرماتورهاي شبكه نمره كم اطلاق مي گردد.

218.     حداكثر فاصله دو تير در سقفهاي چوبي 50 سانتيمتر مي باشد.

219.     معمولا زمان باز كردن قالبهاي مقعر در سقف هاي بتوني 5 روز مي باشد.

220.     استفاده از قالبندي مقعر بتني در سقفهاي اسكلت فلزي و بتني معمولتر است.

221.     كابلهاي برق در سقفهاي مقعر داخل لوله هاي فولادي تعبيه مي شود.

222.     در ساختمان هايي كه بيشتر مورد تهديد آتش سوزي بهتر است نوع بنا بتني باشد.

223.     در كارخانه هاي صنعتي معمولا از سقف اسپيس دكس استفاده مي شود.

224.     اصطلاحا مفهوم سرسرا همان سقف نورگير است.

225.     در شيشه خورهاي نورگير سقف براي فضاهاي وسيع از سپري استفاده ميشود زيرا از خمش در طول جلوگيري مي كند.

226.     مهمترين مزيت سقفهاي كاذب آكوستيك بر ساقفهاي كاذب عايق در برابر صدا مي باشد.

227.     مهمترين مزيت سقفهاي كاذب آلومينيومي عدم اكسيداسيون آن مي باشد.

228.     روش جلوگيري از زنگ زدگي آرماتور در بتن اين است كه جرم آن را  مي گيريم و داخل بتن قرار مي دهيم.

229.     اتصال سقف كاذب در راستاي ديوارها باعث پيش گيري از جابجايي سقف و تركهاي موئين خواهد شد.

230.  قرنيز يكطرفه آب را به يك سمت منتقل مي كند و هنگامي از قرنيز دو طرفه هنگامي استفاده مي شود كه دو طرف ديوار آزاد باشد.

231.     قرنيز حتما بايد آبچكان داشته باشد كه آبچكان شياره زير قرنيز مي باشد.

232.     قرنيزي كه توسط آجر چيده مي شود هره چيني مي نامند.

233.  قرنيز پاي ديوارهاي داخلي به منظور جلوگيري از مكش آب توسط گچ و … و  جلوگيري از ضربه ها و خراشها استفاده مي شود و حتما بايد آبچكان داشته باشد.تاريخ : پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:19 | نویسنده : سحر
چسب بتن - کاشی - سرامیک و پودر بندکشیمنبع عمران

چسب بتن - کاشی - سرامیک و پودر بندکشی

چسب بتن

            شرح:            چسب بتن استحکامی، پلیمری است که از رزینهای مصنوعی ساخته شده است و به
            آسانی با آب و سیمان بتنی واکنش داده و باعث بوجود آمدن قابلیتهای زیر
            در بتن می‌گردد:
            قدرت چسبندگی و پیوستگی بین بتن قدیم و بتن جدید را به مقدار قابل
            ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.
            مقاومت فشاری و سایشی بتنی را تا حد مطلوب بالا می‌برد.
            میزان نفوذپذیری آب را در بتن کاهش داده و دوام آن را در مقابل مواد
            زائد خارجی حفظ می‌کند.
            سطح بتن را در مقابل سیکلهای یخبندان مقاوم می‌سازد.

            کاربردها:
            • اتصال بتن جدید به بتن قدیمی.
            • افزودن به ملاتهای تعمیری بخصوص جهت دیوارها و سقف ها.
            • استفاده در ملاتهای کاشیکاری.
            • استفاده در ملاتهای بنایی.
            
            مزایا:
            • چسبندگی بالا به بتن، مصالح ساختمانی، سنگ و... ( چهار برابر ملات
            سیمان ).
            • بهبود مقاومت شیمیایی، سایشی، کششی و فشاری.
            • افزایش انعطاف پذیری بتن.
            • افزایش دوام.
            • قابلیت اجرای آسان.
            • امکان اجرای لایه های نازک.
            • سازگار با انواع سیمان.
            • غیر خورنده.
            • مقرون به صرفه.

            نحوه مصرف:             به ازای 6 تا 8 متر مربع یک لیتر Azhand A-321 به وسیله برس روی پوشش
            قدیمی اجرا شده بعد لایه بعدی (بتن، ملات،...) اجرا می گردد.

            نگهداری:
            زمان مصرف Azhand A-321 در صورت نگهداری در دمای بین 5 تا 40 درجه
            سانتیگراد و در ظروف دربسته به دور از نور مستقیم آفتاب 6 ماه پس از
            تاریخ تولید می‌باشد. چنانچه دمای محصول خارج از محدوده مذکور باشد با
            دفتر فنی این شرکت جهت مشاوره لازم تماس بگیرید.
            
            ایمنی:
            از تماس Azhand A-321 با پوست بدن و چشم باید اجتناب نمایید.( در صورت
            تماس با دست با آب فراوان بشویید) هنگام کار با این ماده از دستکش و
            عینک ایمنی استفاده نمایید. در صورت تماس Azhand A-321 با چشم با آب
            فراوان بشویید و سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

            بسته بندی:
            به صورت قوطی های 1و5 لیتری عرضه می شود.


چسب کاشی

چسب کاشی

            شرح:            در این روش چسب کاشی K-880 به ضخامت 4 الی 5 میلیمتری بر روی دیوار پهن
            گردیده و سپس در زمان کمی کاشی بر روی آن نصب می‌گردد.

            کاربردها:            • چسباندن کاشی روی کاشی قدیمی.
            • چسباندن کاشی بر رو سطوح گچی، چوبی و یا سنگی.
            • سازه‌ای که دارای کشش‌ها، انقباض و انبساط حجمی است.
            • بتن‌های پیش ساخته که سطحی صاف دارند.
            • ساختمانی که نیاز به وزن کمتر و سرعت اجرایی بالایی دارد.

            مزایا:
            • قدرت چسبندگی بالا.
            • قابل استفاده برروی سطوح افقی و عمودی.
            • سهولت استفاده و کارآیی بالا.
            • قابل استفاده در استخرهای آب و نواحی قرارگیرنده زیر آب.
            • کافی بودن میزان کم آن و سرعت عمل اجرایی.
            • سبک بودن.
            • ضد آب و غیر سمی.
            • مقاومت کافی در مقابل لغزش.
            • قابل اجرا روی بتن , سیمان , ملات آهک.

            میزان مصرف:            میزان مصرف بستگی به نوع زیرکار و چگونگی برجستگیهای پشت کاشی و سرامیک
            داشته و بطور معمول برابر 5/1 کیلوگرم برای هر متر مربع می‌باشد.

            نحوه مصرف:            سطح زیر کار بایستی خشک و تمیز و بدون چربی بوده و دارای قدرت نگهداری
            کافی باشد در صورتیکه سطح کار قبلاً پوشش دیگری از جمله کاغذ دیواری
            داشته باشد ابتدا باید کاغذ را از دیوار جدا کرده سپس با کمک پرایمر،
            زیرسازی نمود. زیرکارهایی که با گچ انجام شده است بایستی قبل از نصب
            چسب کاشی با پرایمر آغشته شود (پرایمر محلول رقیق چسب بتن پرایمری
            می‌تواند باشد) جهت نصب کاشی روی کاشی بایستی او هرگونه چربی از روی
            سطوح کاشی پاک نموده و بوسیله تیشه مقداری از لعاب کاشی قدیمی برداشته
            شود. بوسیله ماله‌ یا کاردک شانه‌دار چسب به وسعت حداکثر یک متر مربع و
            ضخامت 3 الی 4 میلیمتر روی دیوار پهن نمائید و در مدت 5 الی 10 دقیقه
            کاشی‌ها را روی چسب نصب نمائید سپس با یک ضربه درمحل خود محکم کنید و
            چنانچه در این مدت کاشی روی دیوار نصب نشود پوسته ایجاد شده بر روی چسب
            از چسبندگی به کاشی جلوگیری خواهد کرد. کاشیهای نصب شده بر روی دیوار
            بعد از 48 ساعت به استحکام نهایی خود می‌رسند و بعد از این مدت می‌توان
            بندکشی را شروع نمود و به فاصله دو روز پس از بندکشی سطح مورد نظر قابل
            استفاده است. دمای لازم برای نصب با چسب کاشی حداقل 5 درجه بالای صفر
            است و در دای پایین‌تر باید از نصب خودداری نمود. برای نصب یا چسب کاشی
            باید حداقل 60% پشت کاشی به چسب آغشته گردد.

            نگهداری:
            K-880 باید در دمای بالاتر از 10 درجه سانتیگراد و به دور از نور
            خورشید در انبار سر بسته نگهداری شود.


چسب سرامیک

چسب سرامیک

            شرح:
            استفاده از چسب سرامیک پودری K-900 با خصوصیات ویژه‌ سبب تسریع در اجرا
            و اقتصادی شدن عملیات اجرا خواهد شد. این چسب بر پایه سیمان تولید
            می‌شود و در مقابل رطوبت و آب کاملاً مقاوم می‌باشد مواد موجود در چسب
            کاشی و سرامیک پودری قدرت انعطاف پذیری زیادی به آن خواهد داد و ضمناً
            باعث چسبندگی بیشتر می‌شود. چسب سرامیک پودری K-900به راحتی با آب
            مخلوط می‌شود و پس از خشک شدن در برابر آب، رطوبت، سرما و گرما پایدار
            و بادوام است. از خصوصیات ویژه دیگر آن چسبندگی خوب به مصالح ساختمان،
            کاهش بار مرده ساختمان و کاربرد بسیار آسان آن است.

            کاربردها:            • چسباندن سرامیک بر روی سطوح سنگی موزایک و سیمانی.
            • نصب قرنیزهای سنگی.
            • انجام کارهای ظریف و دقیق که نیاز به چسبندگی بالا و مقاومت زیاد
            دارد.
            • زیرسازی سطوح ناهموار و مستحکم.

            مزایا:            • قدرت چسبندگی بالا.
            • قابل استفاده برروی سطوح افقی و عمودی.
            • سهولت استفاده و کارآیی بالا.
            • سبک بودن.
            • ضد آب و غیر سمی.
            • مقاومت کافی در مقابل لغزش.
            • قابل اجرا روی بتن , سیمان , ملات آهک.
            
            میزان مصرف:            میزان مصرف چسب سرامیک پودری K-900 بستگی کامل به سطح زیرکار و سرامیک
            موجود دارد. در حالت استاندارد سطح به ازاء هر متر مربع 5/2 الی 5/3
            کیلوگرم پودر چسب سرامیک مصرف می‌شود.

            نحوه مصرف:
            بعد از تمیز و آماده کردن زیرسازی باید دو پیمانه حجمی از پودر K-900را
            با تقریباً یک و نیم پیمانه حجمی از آب مخلوط کرد تا خمیری همگن بدست
            آید. مخلوط باید به مدت 15 دقیقه کاملاً مخلوط شود و سپس آن را بوسیله
            ماله شانه‌دار مصرف نمود در صورت افزایش مقاومت می‌توان مقداری از چسب
            بتن استفاده نمود. سرامیک‌ها بایستی در مدت 10 دقیقه بر روی ملات خمیری
            نصب گردند و بعد از 24 ساعت که به استحکام نهایی خود رسیدند می‌توان
            بندکشی کرد. برای ملاتهای ضخیم می‌توان مقداری سیمان و خاک سنگ در
            مخلوط چسب سرامیک اضافه شود. برای دیوار و داخل استخر حتماً بین 7 تا
            10 درصد وزن سرامیک از چسب بتن آب‌بندی استفاده شود.

            نگهداری:            K-900 را به دور از رطوبت به مدت 6 ماه می‌توان نگهداری نمود.


پودر بندکشی

پودر بندکشی

شرح:            جهت استفاده در انواع بندکشیها در ساختمان

            کاربردها:
            • جهت درزبندی کاشی و سرامیک.
            • قطعات سیمانی و بتنی.
            • قطعات بنایی، سفالی و گچی.
            • کلیه درزها و بندهایی تا عمق 5 میلیمتر.

            مزایا:            M-600 پودری است که به راحتی با آب مخلوط شده و خمیری انعطاف‌پذیر با
            کارایی مناسب تولید می‌کند که مصرف آن در بندکشی قطعات مختلف ساختمانی
            دارای امتیازات زیر است:
            • خمیر حاصل از اختلاط با آب، بندکشی‌های تا 5 میلیمتر را بدون ترک
            خوردگی و عارضه انقباض و با قدرت چسبندگی و پیوستگی زاد پر می‌کند.
            • زیبایی، دوام و استحکام قطعاتی را که با این ماده بندکشی می‌شوند
            تضمین می‌نماید.
            • در مقابل نفوذ آب و رطوبت از مقاومت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
            • مصرف این ماده با کمی چسب بتن قابل اطمینان مستحکم، بادوام، راحت و
            سریع می‌باشد.

            میزان مصرف:
            برای کاشی‌های 15×15 با بندهای 3 میلیمتر حدوداً 250 گرم پودر M-600
            برای یک متر مربع سطح کافی است.

            نحوه مصرف:            ماده بندکشی M-600 به رنگهای طوسی برای کف و سطوحی که بیشتر در مجاورت
            رطوبت قرار دارند و پودر به رنگهای مختلف برای دیوارها بکار می‌رود.
            قبل از مصرف کلیه بندهای مورد نظر باید به اندازه تراشیده و تمیز شود و
            بعداً با برس مرطوب کاملاً گردگیری شود. بندکشی باید حتماً با کاردک
            لاستیکی انجام و عمق بند‌ها کاملاً پر شود قبل از خشک شدن ماده بندکشی،
            باید اسفنج مرطوبی را روی سطح کار کشیده تا پستی و بلندی پیرامون بندها
            محو گردد و پس از خشک شدن کامل نیز با پارچه تمیز سطح کار باید صیقل
            داده شود. بندکشی را نباید در هوای زیر 5 درجه سانتیگراد یا در گرمای
            زیاد و یا در مجاورت آب انجام داد. برای ایجاد هماهنگی بین رنگ ماده
            مخصوص بندکشی با رنگ اصلی قطعات مورد بندکشی، توصیه می‌شود که خمیر
            آماده شده را با رنگ اصلی کاملاً مخلوط کرد برای اطمینان بیشتر توصیه
            می‌شود مقداری از ماده بندکشی را که با رنگ اصلی مخلوط شده در لایه
            نازک به عنوان نمونه کار اجرا نموده تا پس از خشک شدن رنگ واقعی آن را
            مشخص نمود. پودر بندکشی را معمولاً 24 ساعت پس از نصب کاشی یا سرامیک
            بایستی روی سطح کار مصرف نمود و در طول 2 روز چندین بار روی بندها آب
            به آرامی پاشیده شود. جهت حصول استحکام فوق‌العاده بالا استفاده از جسب
            بتن آب‌بندی توصیه می‌شود.

            نگهداری:            M-600 را در شرایط متعارف و به دور از نور خورشید و رطوبت به مدت 6 ماه
            می‌توان نگهداری نمود.منبع :  irsaze.ir

وزن تقریبی آهن آلات مصرفی در مترمربع زیربنا در سازه های بتنی و فلزی

نقل قول :

وزن آهن آلات مصرفی در هرمترمربع بر اساس تجربیات بنده حقیر(irsaze.ir) به شرح ذیل می باشد:
1- اسکلت فولادی:
--وزن آهن آلات مصرفی در سازه فولادی با مهاربندی شامل پی-ستون-تیر و مهاربندی بدون وزن آرماتور سقف 45 -65 کیلوگرم بر مترمربع
--وزن آهن آلات مصرفی در سازه فولادی با قاب خمشی شامل پی-ستون-تیر بدون وزن آرماتور سقف 65 -90 کیلوگرم بر مترمربع

2- اسکلت بتنی:
--وزن آهن آلات مصرفی در سازه بتنی با قاب خمشی+ دیوار برشی شامل پی-ستون-تیر و دیوار برشی بدون وزن آرماتور سقف 35 -45 کیلوگرم بر مترمربع
--وزن آهن آلات مصرفی در سازه بتنی قاب خمشی شامل پی-ستون-تیر بدون وزن آرماتور سقف 40 -55 کیلوگرم بر مترمربع
وزن آرماتور هر نوع سقف به شرح زیر است که بایستی به وزن های فوق اضافه گردد:
---سقف کمپوزیت:9-13 کیلوگرم بر مترمربع
--سقف تیرچه بلوک:5-7 کیلوگرم بر مترمربع
--سقف دال بتنی توپر:10- 16 کیلوگرم بر مترمربعبرچسب‌ها: وزن تقریبی آهن آلات مصرفی در مترمربع زیربنا در ساز

تاريخ : پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:18 | نویسنده : سحر
دانلود کتاب کارگاه ساختمان هنرستان شاخه فنی حرفه ای رشته ساختمانمنبع : icivil.ir

دانلود کتاب کارگاه ساختمان هنرستان شاخه فنی حرفه ای رشته ساختمان


نقل قول :

در این کتاب شما بطور کاملا مفصل درمورد کارهای اجرایی ساخت یک ساختمان نظیر جزییات ساخت ملاتها موزایک کاری انواع دیوارچینی و بصورت صریح تر بگویم هرآنچه یک بنا باید انجام دهد اطلاعات زیادی کسب میکنید البته فراموش نکنید که شما مهندس هستید!!.حتما راهنمای نصب را بخوانید و یادتان باشد بعد از نصب فایل ضمیمه بایستی یک بار از محیط آکروبات ریدر خارج شویدحتما ابتدا فایل نصب را دانلود و مطالعه کنید.

برای دریافت کتاب های دیگر اینجا کلیک کنید...

به حجم 4.6 مگابایت

در فرمت فشرده (zip)

لینکهای دانلود :

دانلود کتاب کارگاه ساختمان

http://icivil.ir/short/?kargah-fani

دانلود راهنمای نصب و استفاده

http://www.dl.icivil.ir/fani/help.zip
منبع : معماری

چرا باید دیوار را در برابر رطوبت محافظت کرد؟

هر ساله بر اثر ورود رطوبت و آب به داخل ساختمان و یا نفوذ آن به درون اجزا ساختمانی ضررهای هنگفتی وارد آمده و تاثیرات نابود کننده ای بر روی سازه ساختمان ها به وجود می آید. چوبها می پوسند ، فلزات دچار زنگ زدگی می شوند. از جمله تاثیرات دیگر هجوم رطوبت و ماندگاری آن ، ظهور حشرات و قارچها در ساختمان می باشد. روکشهای گچی دیوارها متورم می شوند.اگر سرمای هوا به درجه ی مناسبی برسد، یخبندان موجبات تخریب اکثر مصالح را فراهم می آورد. آبی که به داخل مصالح ساختمان نفوذ کرده است ، پس از منجمد شدن منبسط می گردد، و آب منبسط شده مصالح را خرد و فرسوده می کند. این پدیده را در اجزا نمای ساختمان مانند سنگ ، آجر یا اندود ها بیشتر مشاهده می کنیم. رطوبت به دو طریق به دیوار تاثیر می گذارد: اول جذب رطوبت موجود در خاک و دومی تاثیر رطوبت ناشی از بارندگی . بدترین خرابیها در مورد دیوارهایی که فاقد درپوش هستند رخ می دهد. نقص در اجرای بامها و یا درپوش روی دیوارها به مرور و به صورت متوالی ساختمان را چنان فرسوده می کند که تا مرز تخریب کامل ساختمان را تهدید می کند.

چگونگی جذب رطوبت توسط دیوار.
همه ی مصالح  بنایی تا حدودی متخلخل هستند و آب را به داخل خود جذب می کنند.  این آب به همراه املاحی که در آن محلول هستند موجبات تخریب دیوار را فراهم می کنند.
  آب از سه طریق جذب دیوار می گردد.
الف: نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی دیوار
ب: نفوذ رطوبت از طریق بدنه ی دیوار
ج: نفوذ رطوبت از طریق روی دیوار
جلوگیری از نفوذ رطوبت به دیوار.
الف: کم کردن رطوبت خاک اطراف ساختمان(زهکشی)
ب: استفاده از مصالحی که جاذب رطوبت نباشند.
بعضی از مصالح کمتر تحت تاثیر رطوبت محیط قرار می گیرند. سنگهای ساختمانی بسیار کمتر از آجر آب محیط را به خود جذب می کنند. بطور کلی علت جذب رطوبت مصالح ساختمانی به میزان تخلخل و وجود حفره های آوندگونه و همچنین تماس مستقیم مصالح با آب و یا مصالح مرطوب می باشد. لذا میباید ما بین جسم مرطوب و مصالح یا اجزا ساختمانی مورد نظر صفحه ای قرار دهیم که مانع از عبور رطوبت گردند. به آن دسته از مصالحی که مانع از عبور رطوبت و آب می شوند ، عایق رطوبتی می گویند.

کدام دسته از مصالح عایق رطوبت هستند؟
کلیه مصالحی که متخلخل و یا دارای حفره های آوند گونه نباشند می توانند به عنوان عایق رطوبتی مورد استفاده قرار گیرند.از دیگر خصوصیات این مصالح عبارت است از:
-  غیر قابل ترکیب بودن با سایر مواد موجود در محیط (آب،هوا،مصالح مجاور)
-  دوام و مقاومت کافی در برابر نیروهای محیطی و مکانیکی
-  قابلیت انعطاف
-  دارا بودن خصوصیات مثبت کاربردی (حمل و نقل،قیمت مناسب،نگهداری آسان)
الف-نفوذ رطوبت به دیوار داخلی ساختمان
-  نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی ساختمان: برای جلوگیری از نفوذ رطوبت در این حالت باید حرکت آن را به ترتیبی سد نمود و برای این منظور روی پی را با لایه عایق پوشانده و سپس دیوار چینی را از روی عایق شروع می نماییم . ولی چون غالبا سطح پی از کف تمام شده ساختمان پایینتر است ، قبلا روی پی را با کرسی چینی تا حد بالای قلوه چینی (بلوکاژ) کف بالا آورده ، سپس روی آن را عایق می کنیم. باید به خاطر داشته باشیم که چنانچه لایه عایق از حد بالای قلوه چینی پایینتر قرار گیرد،جلو نفوذ رطوبت کاملا گرفته نمی شود و از آن قسمت از دیوار که پایینتر از کف سازی قرار دارد، رطوبت به طرف بالا نفوذ می کند.
- نفوذ رطوبت از بدنه دیوار: چنانچه دیوار داخلی در جوار سرویسهای بهداشتی و یا هر مکان دیگری که احتمال نفوذ آب از یک سمت دیوار به سمت دیگر باشد، نسبت به عایق کاری دیوار اقدام می کنیم . باید در نظر داشته باشیم که چون در این گونه فضا ها به علت آبریزی ، کف سازی نیز ممکن است عایق کاری شده باشد،لزوما بایستی عایق سطوح عمودی و افقی به خوبی به یکدیگر متصل و یکپارچه گردند.  قسمت داخلی دیوار از محل اتصال به کف تا ارتفاع 7 الی 10 سانتیمتر ،از مصالحی مانند پلاکهای سنگی ، موزاییک ، سرامیک ، یا چوب اجرا می شود . این قسمت را قرنیز پای دیوار می خوانند.

قرنیز پای دیوار علاوه بر ایجاد زیبایی و محافظت از پای دیوار در مقابل بر خورد اجسام گوناگون به آن می تواند به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت حاصل از شستشوی کف اتاق به دیوار در محل خود قرار گیرد. به طو ر کلی قرنیز ها احتیاجی به عایق کاری ندارند. در فضای سرویسها که کف آنها در معرض ریزش آب و رطوبت داخلی است عایق کاری کف این فضا ها به  صورت کاسه بوده و تا ارتفاع ده سانتیمتر روی دیوار ها ادامه می یابد ، و سپس پوشش نهایی دیوار انجام می گیرد.
ب-  نفوذ رطوبت به دیوار های جانبی ساختمان
-  نفوذ رطوبت از طریق زمین و پی ساختمان: اصول جلوگیری از نفوذ رطوبت به دیوار های جانبی ساختمان از طریق زمین و پی ساختمان کاملا مشابه دیوارهای داخلی و با عایق کاری روی کرسی چینی تکمیل می گردد.
-  نفوذ رطوبت از طریق بدنه ی دیوار : به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به دیوار های جانبی ساختمان از طریق بدنه ی دیوار، باید بدانیم که این رطوبت از دو جبهه جذب دیوار می گردد. اول از طریق آب جاری در کنار ساختمان و یا نفوذ تدریجی آب حاصل از ذوب شدن برفهایی که در کنار دیوار انباشته می گردند و دوم از طریق جذب رطوبت موجود در خاک مجاور دیوار، خصوصا در مورد ساختمانهایی که دارای زیر زمین هستند.
در مورد اول که خطر یخبندان و تخریب ناشی از انبساط آب جذب شده، در داخل مصالح دیوار نیز می رود از ازاره استفاده می کنیم. در قسمت خارجی دیوار در محل اتصال به کف، به دلیل تماس مستقیم با آب باران و برف ، و قرار گرفتن در معرض ضربه های احتمالی،با مصالح مقاومی مانند پلاکهای سنگی یا بتنی اجرا می شود، و به آن ازاره می گوییم.در این جزئیات ، حداقل ارتفاع ازاره از کف تمام شده خارج برابر با 30 سانتیمتر در نظر گرفته شده است ، که این مقدار با توجه به میزان بارندگی و میزان برف هر منطقه متغیر بوده. در صورتی که پلاکهای سنگی مورد استفاده قرار گیرد، حداقل ضخامت سنگ  برابر با 3 سانتیمتر و نوع آن از انواع مقاوم در برابر ضربه ، با میزان کم جذب رطوبت و عدم وجود مواد حل شدنی در آب در نظر گرفته می شود . در مورد ازاره های بتنی ، حداقل عیار بتن غیر مسلح برابر با 200 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن می باشد. 

اصولا عایق کاری از روی سطح قلوه چینی (حد بالای کرسی چینی که حداقل 10 سانتیمتر پایین تر از کف تمام شده است) شروع، و تا روی سنگ ازاره ادامه می یابد. در این مسیر ، عایق کاری کوتاه ترین راه را خواهد پیمود.
نفوذ رطوبت از طریق روی دیوار : آب باران از طریق روی دیوار به راحتی جذب مصالح  بنایی شده و علاوه بر آن نمای ظاهری ساختمان را زایل می نماید ، تخریب تدریجی دیوار را نیز به همراه دارد. برای جلوگیری از بروز این پدیده از درپوش یا قرنیز روی دیوار استفاده می کنند. عملکرد اصلی در پوش ، جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل دیوار و هدایت آب باران به خارج است. درپوش یا قرنیز روی دیوار با توجه به تماس مستقیم با آب و یخ ، معمولا از مصالحی مانند سنگ ، بتن و یا ورقهای گالوانیزه یا مصالح دیگر ساخته می شود. سطح درپوش با شیبی در حدود 3 تا 5 درصد به سمت خارج اجرا می شود و لبه ی آن به اندازه ی لازم و به صورت افقی از دیوار خارج شده ، در زیر آن شیاری به عنوان آبچکان تعبیه می شود.عمق آبچکان باید به حدی باشد که آب به خوبی از آن خارج شده ، و امکان رسیدن به دیوار را نداشته باشد. چنانچه دیوار در معرض باران و برف و رطوبت شدید قرار گیرد ، می توان از درپوشهای مختلف : مانند سنگ پلاک و ورق گالوانیزه استفاده کرد. برای نصب در پوشهای فلزی ، بلوکهای چوبی را که به صورت هرم ناقص ساخته شده است ، در فواصل معین (هر 50 تا 60 سانتیمتر ) روی دیوار و داخل ملات شکلی نصب می کنند که چوب نتواند از داخل آن خارج شود.سپس به اندازه عرض مورد نیاز تسمه های فلزی به ضخامت 3 میلیمتر ، و پهنای 2 تا 3 سانتیمتر را که لبه ی آنها بصورت خمیده از دیوار خارج می شود ، به چوبها پیچ و محکم می کنند.سپس ورقهای گالوانیزه که برای در پوش دیوار ساخته و لبه ی آنها فتیله و خم شده است، از دو طرف به
لبه ی تسمه ها محکم می شود.در اجرای این نوع درپوش باید دقت کرد که در مقابل بادهای شدید، مقاومت لازم را داشته باشد
عایقهای قیری
عایقی که برای جلوگیری از رطوبت ، بیش از همه و به صورتی رایج در ایران از آن استفاده می شود قیر می باشد.از انواع مصالح قیری می توان از انواع ،
قیر و گونی و همچنین مشمع های قیر اندود نام برد که طرز نصب آنها بر روی دیوارتقریبا مشابه هم است.

قیر: آخرین ماده ای که پس از به دست آوردن سایر فرآورده های نفتی از نفت خام در حرارت بیش از 380 درجه سانتیگراد باقی می ماند قیر است که در ایران استفاده از آن به عنوان ماده اولیه آب بندی ساختمان متداول می باشد. قیر، جسم سیاه رنگی است که بر اثر حرارت از حالت سخت به صورت مایع در می آید و دارای خواص عمده ی زیر است:
-  غیر قابل نفوذ در مقابل آب و رطوبت
-  مقاوم در مقابل اسید ها ، باز ها ، و نمکها ولی قابل حل در بعضی از حلالها ، بدون از دست دادن خواص
-  قابل ارتجاع و چسبنده
-  دارای رنگ ثابت
-  عایق در مقابل جریان الکتریسیته
قیر در بعضی موارد ، برخی از خواص خود را از دست می دهد ، به طوری که نمی توان از آن به خوبی استفاده کرد این موارد عبارت است از:
-  در حرارت زیاد تجزیه شده و توام با اشتعال به زغال تبدیل می شود
-  در محیط مرطوب و آلوده به خاک نرم خاصیت چسبندگی ندارد
-  در مقابل فشار ، حرارت و حلالها تغییر شکل می دهد .
-  در جوار ملاتهای آهکی تجزیه شده ، خواص خود را از دست می دهد.
گونی:  آب بندی کردن سطوح و دیوارها تنها به وسیله ی قیر غیر ممکن است. قیر نیاز به یک شبکه ی قابل انعطافی دارد که قیر را در خود حفظ کرده و بتواند به صورت یک ورقه ، به عنوان عایق استفاده شود خم شود ، در سطوح شیبدار و قائم به کار برور و ... برای این منظور از گونی استفاده می کنند. گونی که از الیاف کنف ساخته شده است ، باید نو ، با بافت مناسب ، کاملا سالم ، و بدون آلودگی و چروک بوده ، وزن آن حدود 380 گرم در متر مربع باشد.
اصول عایق کاری روی کرسی چینی:
-  سطح اندود زیر عایق کاری باید پس از خشک شدن کاملا تمیز شود.
-  یک قشر قیر 60/70 مذاب به مقدار مناسب به طور یکنواخت روی آن گسترده و بر روی سطح قیر گرم فشار داده می شود ، به طوری که در تمام نقاط کاملا به قیر بچسبد.
-  قشری دیگرا از قیر مذاب 60/70 به مقدار مناسب و به طور یکنواخت روی گونی مجددا پخش می شود ، به طوری که تمام سطح گونی را بپوشاند.
-  در مورد لایه دوم گونی دو مرحله آخر را مجددا تکرار می کنیم.
-  باید خاطرنشان  شود که در قیر گ.نی کرسی لازم است دو طرف کرسی چینی برابر شکل حدود 10-15 سانتیمتر اندود را پایین آورده و عایق را در طرفین کرسی چینی به همان اندازه پایین آوریم ، تا احتمال نفوذ رطوبت از کرسی کاملا از بین برود.
-  لایه های قیر گونی باید در هنگام اتصال به یکدیگر ، حداقل 10 سانتیمتر روی هم قرار گرفته ، به وسیله قیر مذاب در محل اتصال کاملا به هم بچسبند ، به طوری که هیچ گونه درزی باقی نماند.
-  عایقکاری نباید در حرارت کمتر از 4+ درجه سانتیگراد انجام شود.
-  قیر باید تا هنگامی که گرم و به صورت مایع روان است ، مصرف شود.
-  عایق رطوبتی باید تا زمان کفسازی توسط یک ردیف آجر و یا ملات ماسه سیمان به نحو مناسبی محافظت شود.برچسب‌ها: چرا باید دیوار را در برابر رطوبت محافظت کرد

تاريخ : پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:17 | نویسنده : سحر
برنامه جستجو نشریه 55 تجدید نظر دوم منبع : ایران سازه

برنامه جستجو نشریه 55 تجدید نظر دوم

اين برنامه بر اساس نرم‌افزار MSDN 2002 طراحي گرديده است به سفارش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه شده و در اختيار محققين كشور قرار گرفته است.

بعداز extract کردن برنامه با اجرا کردن فایل "intro55" این برنامه اجرا می گردد .

به حجم 15.41 مگابایت

در فرمت فشرده (rar)

http://www.4shared.com/file/VRM_ErMj/Building__Pub_No_55_.html

لینک کمکی دانلود از ایران سازه

part1|part2|part3

برنامه اصلی قابل نصب

به حجم 20.28 مگابایت

در فرمت فشرده (rar)

http://www.4shared.com/file/hLGKzVeO/PUBLICATION_55.html

لینک کمکی دانلود از ایران سازه

part1|part2|part3|part4منبع : prozhe

دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران

( ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها )


دانشگاه آزاد اسلامی

دانشكده فنی مهندسی  گروه عمران

موضوع: مدیریت، نظارت و اجرای نقشه های ساختمانی (اسکلت فلزی)

تابستان 1387

اجرای ساختمانی اسکلت فلزی به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است. بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.

در این گزارش کارآموزی سعی شده اطلاعاتی در مورد ساختمانهای فلزی و روش اجرای آنها داده شود.

فهرست :

فصل اول

مقدمه

شرح: مدیریت کارهای ساختمانی

فصل دوم

محل احداث پروژه

انواع نقشه های ساختمانی

روش های اجراء

روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی

ساختمانهای اسکلت فلزی

اجرا تشکیل دهنده ساختمان های فلزی

ستون

دسته های اتصال

چگونگی اتصال تیر به ستون

نکاتی در مورد ساخت تیرها

وصل تیرهای سراسری

وصل نمودن دو نقطه تیرآهن به همدیگر

تیرچه

پروفیل های اتصال و میل مهار

بادبند

پله

سقف تیرچه بلوک

فصل سوم

مزایای و معایب ساختمان فلزی

مراحل کامل اجرای یک پروژه ساختمانی

نکات اجرایی در اجرای ساختمان

ضمائم

به حجم 48 کیلوبایت

در فرمت پی دی اف (zip)

در فرمت نهایی ورد (DOC)

پسورد: www.prozhe.com

نکته : در صورت مشکل دانلود از سایت prozhe اقدام نمایید...

http://dl.prozhe.com/server2/uploads/karamoozi-omran548-%5Bwww.prozhe.com%5D.zip


برچسب‌ها: دانلود گزارش کارآموزی رشته عمران

تاريخ : پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:16 | نویسنده : سحر
اهميت تِرِک در ساختمان هاي کوتاه (1)
منبع : راسخون1راسخون2

اهميت تِرِک در ساختمان هاي کوتاه (1)

برگردان: دکتر رضا اکبري (1)، مهندس مهرداد اميري نيا (2)

چکيده :

زماني که مردم به خدمات يک مهندس عمران نياز داشته باشند، انجام يک بررسي سازه اي در خصوص يک مشخصه يا ويژگي داخلي سازه – به خصوص ارائه ي توصيه در خصوص اهميت ترک در ساختمان – يک موقعيت بسيار فوق العاده و ممتاز به شمار مي رود. اگر چه اين کار به نظر مي رسد يک کار کم اهميت يا کم ارزش باشد، بازخورد مالي آن براي کارفرما بسيار مهم است. علاوه بر اين، برعکس تصورات عامه مردم در خصوص مسائل تخصصي و حرفه اي، اين کار بايد تا حد امکان به شکل بسيار حرفه اي انجام شود. اين مقاله، خلاصه اي است از آنچه که هر مهندس عمران بايد در مواجهه با بررسي ترک خوردگي در ساختمان بداند.

مقدمه :

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه

به شکل 1 نگاه کنيد. «آيا اين ترک جدّي است؟». اين سؤال را يک روز پيش از اين که نسبت به لغو قرارداد خريد ساختمان اقدام نماييد از دست اندرکاران محلي تعميرات ساختمان ها بپرسيد. اين سؤال يکي از اساسي ترين سؤالات پرسيدني است، اما براي مهندس عمران، لااقل وقتي که از طرف صاحبان املاک و مستغلات پرسيده شود، يکي از سخت ترين پرسش ها براي جواب دادن است.
بسياري از ساختمان ها در طول عمر مفيدشان ترک مي خورند. ظهور ترک ها بيانگر وجود ضعف در اسکلت بناست. غالباً، پديده ي ترک خوردگي پيامد کم اهميتي است و تازماني که ترک غيرفعال باشد، همه آن کاري که نياز است انجام شود شامل: ترميم ساده ي ترک با پرکردن يا بندکشي مجدد است. اما يک ترک مي تواند نخستين نشانه ي وجود يک ضعف جدي در ساختمان باشد به طوري که قابليت بهره برداري يا پايداري سازه را تحت تأثير قرار دهد.
ظاهر شدن ترک ها همچنين مي تواند در قابليت اعتماد و فروش ساختمان مؤثر باشد. ايجاد ترک در ساختمان همچنين مي تواند موجب اقامت دعوي حقوقي شود. بنابراين، ارزيابي صحيح اهميت ترک بسيار لازم و ضروري است؛ ليکن اين کار دور – از – سادگي است و غالباً مشغوليتي دروني و ذهني است. بديهي است که ارزيابي نادرست مي تواند به انجام کارهاي ترميمي پرهزينه و غيرلازم منجر شود. در برخي موارد، کارهاي ترميمي مي تواند موجب وخيم تر کردن مشکلات حاصله تا آن زمان و گسترش بيشتر ترک خوردگي شود.
پس اگر ترک ها مهم هستند مهندس عمران چه مي کند؟ پرفسور مالکولم هوليس مي گويد: «نقشه برداري ساختمان ها يک هنر، اما اثبات علت تخريب آن ها يک علم است». بنابراين توسعه ي يک متدولوژي يا يک روش سيستماتيک که هر راهکاري که قرار است دنبال شود مناسب با دلايل انتخاب آن راهکار باشد بسيار حائز اهميت است. متدولوژي پيشنهادي زير را نبايد مو به مو دنبال نمود زيرا هر مورد مزيت متفاوتي خواهد داشت، اما در عين حال يک روش سيستماتيک براي گردآوري اطلاعات و سپس ارزيابي اهميت ترک ها را فراهم مي کند.

بازرسي اوليه

اولين گام در اين متدولوژي، بازرسي اوليه است. طي فرآيند بازرسي اوليه، توصيه مي شود که تحت تأثير فشار کارفرما قرار نگيريد. بهتر است نظرات خود را به پرسيدن سؤالات به عنوان بخشي از فرآيند جمع آوري داده ها محدود کنيد. در اين مرحله، پرداختن به خود ترک ها اهميت زيادي ندارد؛ چرا که به شما هيچ سرنخي از دليل تشکيل شان نمي دهد. بهتر است عقب بايستيم و از فاصله بيشتر به کل ساختمان نگاهي بياندازيم. اطراف ساختمان قدم بزنيم و شرايط ساختمان هاي مجاور و ساير ويژگي هايشان را همانند اجزاي يک درخت بنگريم. هدف اين است که نگاهي دقيق از يک منظر عمومي به مسأله داشته باشيم. تغييرات سازه اي روي ساختمان ها يا هر تعبيري که بر تماميت و استحکام بنا اثر مي گذارد بايد شناسايي و تعيين شوند. به عمر بنا دقت داشته باشيد. همچنين اگر ساختمان قبلاً توسعه داده شده يا برخي از قسمت هاي آن حذف شده است. همه عوامل را در نظر بگيريد. مثلاً نسبت به آن دسته از تغييرات داخلي بنا که به تازگي انجام شده اند مشکوک باشيد چرا که مي توانند ترک هاي موجود را مخفي کنند.

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 1

ترک نمونه ي نشان داده شده در شکل 2 بزگتر از حد معمول است. به خوبي پيداست که اين ترک از قبل احتمالاً با ملات سيمان پر شده است. ديوار در اصل از چيدن درهم سنگ هاي آهکي و ملات آهک ساخته شده است. انجام تعمير برروي قسمتي از ديوار با استفاده از ملات سيماني قويتر و شکننده تر مي تواند وضعيت رفتاري ديوار را تغيير دهد.
الگوي ترک ها بايد مطالعه شود. اکثر ساختمان هاي کم ارتفاع در انگلستان از مصالح بنايي که در مقابل کشش ضعيف هستند ساخته شده اند. بنابراين، ترک خوردگي ها در مصالح بنايي به صورت عمود بر راستاي نيرو ظاهر مي شوند، هر چند اين امتداد مي تواند در اثر سختي نسبي المان هاي موجود در ساختمان منحرف شود. ترک ها تمايل دارند از خطوط و مسيرهاي ضعيف پيروي کنند؛ به عنوان مثال، ترک ها معمولاً در پانل هاي ديواري در فصل مشترک بين بازشوهاي در و پنجره ظاهر مي شوند.

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 2

در مثال نشان داده شده در شکل 3، پي ساختمان تحت اثر ريشه هاي درخت در حال نشست است. خط مسير نيرو به صورت قطري است و ترک ها به صورت عمود بر امتداد آن در حال شکل گرفتن هستند. ترک ها همچنين خطوط ضعيف در مجاورت قاب پنجره ها را دنبال مي کنند.

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 3

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 4

در صورت امکان، مصالح ساختماني و عمر ترک ها بايستي مورد دقت و بررسي قرار گيرند. مالک يا ساکن ساختمان مي توانند اطلاعاتي در اين باره ارائه کنند. لبه ي ترک هاي قديمي اغلب هوازده اند و داخل آن ها به وسيله ي گرد و خاک و شن و ماسه و تار عنکبوت پرشده است. بعضي از آن ها عرض هاي يکسان دارند، برخي ديگر باريک شونده اند که بايد به جهت باريک شدن شان دقت شود. ترک هاي ايجاد شده به وسيله ي نيروهاي برشي تمايل دارند تکه هايي از يک لبه خود را جدا کنند (شکل 4). گاه گاهي آن ها به صورت پيش آمده تحت فشار اتفاق مي افتند (شکل 5)
اينک، فرضيه ي تعيين ارتباط بين نشانه و علت ترک خوردگي توسعه مي يابد. در اين مرحله از بررسي، معمولاً اطلاعات در دسترس جهت تشخيص کامل علت ترک خوردگي، کافي نيستند. بنابراين بهتر است يک مدل مفهومي را توسعه دهيد. اين کار به شما کمک مي کند تا بدانيد ساختمان مورد بحث چگونه رفتار مي کند و همچنين ياري تان مي کند تا راهبردي منظم جهت به جلو بردن تحقيقاتتان را گسترش دهيد. اين راهبرد همان فرايند تکرار شونده اي است که در طي بازرسي ها، بررسي و اصلاح شده است.
تصوير 6 يک مدل مفهومي را نشان مي دهد. ترک هاي بالاي نماي ساختمان عريض تر از پايين آن هستند. به عنوان پيشنهاد مي توان آزمايش نشست را براي تمام محدوده ي پي تا سقف شيرواني در نظر گرفت. همچنين شايد مرکز ساختمان تحت تأثير نيروي بالابرنده قرار داشته باشد. اين گونه مشاهدات قطعي و يقين آور نيستند. اما مي توانند براي مرحله ي بعدي مطالعه و تحقيق مؤثر باشند.

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 5

کاوش و بررسي ترک
 

مرحله ي بعد اين است که وضع موجود ترک ها را بررسي کنيد. عرض ترک ها بايد اندازه گيري شوند. مطلوب آن است که از گِيج ترک سنج مخصوص (شکل 7) در اين کار استفاده کنيد و سپس مشخصات هر ترک بر روي نقشه يا شماي ساختمان ترسيم شود (شکل 8). ويژگي هايي که بايد ثبت شوند عبارت اند از: عرض، امتداد (جهت)، نحوه ي باريک شدن، تعداد و موقعيت ترک.
در صورت امکان، قائل شدن تفاوت بين ترک هاي کششي، فشاري و برشي مفيد خواهد بود. ترکي که در سمت مقابل (پشت) ديوار قرار دارد را مي توان به صورت خط چين شکسته (خط نديد) نمايش داد. ترسيم ترک ها بر روي يک نماي کلي از ساختمان مي تواند به تعيين الگوي کلي حرکت ها کمک کند.

پايش ترک

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 6

پايش ترک حتي الامکان بايستي بسيار زود آغاز شود. هر چه طول دوره پايش بيشتر باشد، داده هاي بيشتري جهت تشخيص علت ايجاد ترک به دست خواهد آمد. پايش بايد در تمام مدت جمع آوري داده ها، تحقيقات و انجام عمليات تعميري و نيز فراتر از تکميل عمليات مذکور ادامه يابد تا عملکرد آن مورد تأييد باشد.

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 7

انجام پايش بسيار مهم است؛ به عنوان مثال، از مراجع محلي براي تقويت زير يک فونداسيون، ادعاي خسارت شده بود، ليکن اين ادعا معتبر نبود؛ زيرا مهندس سازه اي که اين تقويت را پيشنهاد داده بود، ترک ها را پايش نکرده بود که تشخيص دهد آيا اين ترک ها رو به گسترش هستند يا نه.
مرحله ي بعد، تصميم گيري نوع وسايل مورد استفاده در پايش ترک ها است. گِيج ترک سنج مخصوص يا «خبرچين» (Tell-Tales) يک ابزار ارزان و سهل النصب براي پايش ترک مي باشد (شکل 9). همواره مطمئن باشيد از نوع تأييد و ساخته شده طبق استاندارد ISO 9002 استفاده کنيد. شما در موقعيتي قرار داريد که اعتماد زيادي به قرائت هايتان وجود دارد. همچنين بايد مطمئن باشيد که کارهاي تعميري غيرلازم و در نتيجه، دستور کار نهايي غيرقابل اطميناني را توصيه نمي کنيد.
خبرچين ها بايد تا دقت 1 ميلي متر و قابليت درون يابي تا 0/5 ميلي متر را دارا باشند. آن ها همچنين بايد قادر به ثبت ميزان باز و بسته شدن ترک و نيز حرکات برشي قائم باشند. برخي از اين وسايل براي ترسيم امتداد و جهت حرکت و تعيين کفايت عمليات تعمير، ايده آل هستند. همچنين امکان قرائت اعداد با دوربين نقشه برداري يا دوربين دوچشمي، وقتي خبرچين در فاصله ي دوري نسبت به محل قرائت نصب شده باشد؛ بايد وجود داشته باشند.
عموماً، گيج ها بايد به گونه اي انتخاب شوند که افزايش ميزان دقت قرائت در آن ها از تا 0/1 ميلي متر توسط کوليس فراهم باشد (شکل 10). با اين روش، سرعت دوره هاي پايش؛ هنگامي که حرکت در عرض ترک را بخواهيم، افزايش مي يابد.

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 8

ترک ها معمولاً در گوشه ها در محل اتصال ديوارها به وجود مي آيند. در اين جا بايد از گيج هاي ترک سنج لولايي مطابق شکل 11 استفاده شود. اکثر گوشه هاي ديوارها دقيقاً 90 درجه نيستند ولي ترک سنج لولايي به آساني در هر کنج با هر زاويه حتي در مجاورت پنجره اي با زاويه 45 درجه جا مي گيرد. اگر اين وسايل اندازه گيري به صورت جفتي و دستي به کار روند امکان اندازه گيري حرکات ترک در سه بعد نيز فراهم مي گردد.
همان طور که در بالا اشاره شد، کوليس هاي دقيق را مي توان براي پايش دقيق تر به کار برد. يک کوليس مدرج چه دستي و چه ديجيتالي مي تواند به دقتي در حدود 0/1 ميلي متر دست يابد. فاصله بين دو نقطه ثابت شده مبنا، روي لبه هاي طرفين ترک به وسيله ي فک هاي کوليس اندازه گيري مي شود (شکل 12). از سه نقطه ي مبنا مي توان براي اندازه گيري حرکات قائم در عرض ترک استفاده نمود. نقاط مبناي نشان داده شده در شکل 12 از قرص فولادي ضد زنگ با قطر 6 ميلي متر هستند که سوراخي در وسط، آن ها را به فک هاي کوليس وصل مي کند.
منبع:ماهنامه فني – تخصصي دانش نما 175 - 174
اهميت تِرِک در ساختمان هاي کوتاه (2)
ترجمه: دکتر رضا اکبري (1)، مهندس مهرداد اميري نيا (2)

جمع آوري داده ها

عوامل زير به هنگام انتخاب يک سيستم مناسب پايش ترک بايد مد نظر قرار گيرد:
*آيا ترک در موقعيت حساسي قرار دارد؟ آيا ترک سنج، توجه ناخوشايندي از ترک هاي ساختمان ثبت خواهد کرد؟ در چنين حالتي، آيا استفاده از قرص هاي فولادي ضد زنگ مناسب است؟ آيا ترک سنج، آسايش خاطر مالک ساختمان را در خصوص اين که ترک ها حرکتي ندارند فراهم خواهد ساخت؟
*چه کسي قرائت ها را انجام مي دهد؟ آيا مالک ساختمان پس از ثبت حرکات، نتايج را براي تجزيه و تحليل به متخصص خواهد داد؟ اگر اين گونه است، ترک سنج هاي «خبرچين» براي قرائت بسيار ساده خواهند بود.
*چه وقتي موردنياز است؟ آيا دقت تا حد 1 ميلي متر کافي است يا دقت بالاتري مورد نياز است.
در طول دوره پايش ترک، اطلاعات بيشتري بايد جمع آوري شود و اين مستلزم رعايت موارد زير است:
*تاريخچه ي محل – بررسي عکس هاي هوايي و بازنگري نقشه هاي قديمي، مصالح انبار شده و اسناد معتبر.
*زمين شناسي محل – مطالعه ي نقشه هاي زمين شناسي مربوط و سرگذشت ها.
*بازديد از محل – بازديد از محلات بدون تابلو و خيابان هاي بدون نام، آزمايش ترانشه هاي باز، پوشش گياهي، ساختمان هاي مجاور، قسمت هاي مختلف زمين هاي همجوار و بازديد کانال هاي زهکش هاي ساخته شده جهت ملاحظه اي نشت احتمالي آب. اگر ترک هاي ظاهر شده به دليل نشست يا فرو نشست هاي پي بوده است چاهک هاي آزمايش بايد حفر شوند تا وضعيت پي و پايه ساختمان و قرارگيري آن ها روي بستر خاکي مشخص شده و نمونه هاي خاک لازم جهت آزمايش به دست آيند. حفاري با مته نيز مي تواند براي انجام عمليات و تعيين وضعيت عمومي خاک در اعماق بيشتر مورد استفاده قرار گيرد. آزمايش با شاقول و لوازم برداشت مسطحاتي مي تواند به منظور سنجش انحراف ديوارها از راستاي قائم و به عنوان شاهدي بر وجود يا عدم وجود فرونشست پي مورد استفاده قرار گيرند. اگر واکنش هاي شيميايي به عنوان دليل منتظر باشند بايستي نمونه هاي لازم جهت انجام آزمايش اخذ شوند.

ارزيابي اهميت
 

بيشتر ساختمان هاي کم ارتفاع در انگلستان با استفاده از آجر، بلوک هاي بتني يا سنگي به همراه ملات ساخته مي شوند. اين مصالح از مقاومت فشاري قابل توجهي برخوردارند اما توانايي شان در تحمل کشش محدود است. با گسترش کشش، ترک هاي زيادي پديدار مي شوند. دلايل بسيار زيادي براي ترک خوردگي وجود دارد ممکن است يک دليل واحد يا ترکيبي از چند دليل عمده در ترکيب با چندين عامل شرکت کننده وجود داشته باشند.

برخي از دلايل ترک خوردگي عبارت اند از:
* نشست يا فرونشست پي.
* ناسازگاري مصالح ساختمان.
* واکنش شيميايي مصالح.
* حرکات ناشي از تغييرات دما.
* تغييرات درصد رطوبت.
* ناپايداري سازه اي.
* عيوب طراحي يا ساخت.
انتشارات بسياري وجود دارند که به شرح جزئيات و دلايل مختلف ترک خوردگي در ساختمان هاي کوتاه پرداخته اند. اما براي کارفرما اين سؤال وجود دارد که: «آيا اين ترک جدي است؟» طي فرايند جمع آوري شواهد و دلايل، ممکن است به سادگي ديدگاه مؤثر کارفرما در طرح سؤال فوق را فراموش کنيم. نتايج بازرسي اوليه، بررسي ترک، پايش ترک و جمع آوري داده ها بايد به پرسش هاي زير پاسخ گويد.

آيا عرض ترک بدون حرکت (ساکن) است؟

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 9

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 10

اين پرسش مي تواند به دلايل ممکن زير اشاره کند: تقويت زير پي هاي يک ساختمان جديد، انقباض اوليه مصالح ساختماني يا خيز ناشي از بارگذاري بار مرده در تيرها و دال ها.

آيا حرکت در عرض ترک سيکليک (دوره اي) است؟

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 11

اين مسأله ممکن است ناشي از تغييرات دما، انقباض فصلي خاک رس و تورم اثرگذار بر روي پي هاي سطحي يا ناشي از تشکيل بلورهاي يخ در دسته ي مخصوصي از خاک ها به دليل تأثيرات انبساط و انقباض بر روي پي هاي سطحي باشد.

آيا حرکت در عرض ترک پيشرونده است؟
 

اين مسأله مي تواند ناشي از گسترش سقف با فرونشست و نشست پي به دليل نفوذ آب هاي سطحي، خاکريزي (خاک دستي)، وجود خاک نباتي تراکم پذير، انقباض خاک و تورم ناشي از ريشه درختان، رانش خاک روي شيب و ناپايداري، واکنش شيميايي، حمله ي سولفات ها، کربناسيون، واکنش سياسي – قليايي يا خوردگي اتصالات ديوار باشد.
ترک ها را مي توان در سه دسته ي کلي به شرح زير طبقه بندي نمود:

ترک فقط مؤثر در زيبايي

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 12

برخي از ترک ها فقط در زيبايي ظاهري تأثيرگذار هستند و تأثيري در کاربري ساختمان يا پايداري سازه ي آن ندارند. شکل 13 نمونه اي از ترک که صرفاً خسارتي به زيبايي ساختمان ايجاد نموده است را نشان مي دهد.

ترک مؤثر بر قابليت سرويس دهي

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 13

چنانچه ترک خوردگي بر روي کاربري ساختمان يا تک تک اعضاي آن تأثيرگذار باشد – مثلاً ساختمان پس از ترک خوردگي ديگر ضد آب نباشد، کارکرد و سرويس دهي زهکش ها با اشکال مواجه شود، شيشه ي پنجره ها شکسته يا درها به درستي باز و بسته نشوند – چنين خسارتي، به عنوان خسارت بر قابليت سرويس دهي توصيف مي شود. در مثال نشان داده شده در شکل 14، عرض ترک مجاور چهارچوب پنجره حدود 60 ميلي متر است. ساختمان به وضوح خاصيت ضد آب بودن خود را از دست داده و عايق بندي حرارتي نيز به خطر افتاده است. در چنين مواقعي، مصالح تشکيل دهنده ي بنا در معرض اضمحلال قرار مي گيرند.

ترک مؤثر بر پايداري (ايستايي)

تِرِک در ساختمان هاي کوتاه 14

به ندرت، خسارت ناشي از ترک خوردگي به ساختمان يا سازه به اندازه اي مي رسد که بر روي پايداري کلي آن تأثيرگذار باشد، ليکن چنانچه حرکت اجازه داشته باشد که بدون کنترل ادامه داشته باشد، اجزاي تکي سازه ممکن است ناپايدار شوند؛ به عنوان مثال کاهش نشيمنگاه يک تير به دليل حرکت هاي متفاوت در تکيه گاه هايش، در شرايط وخيم ماننده شک 15، پانل ديوار در سمت چپ ترک به سمت بيرون متمايل شده و حداقل قيد جانبي سقف شيرواني طبقه اول را دارد. اين مقطع از ديوار مي تواند به عنوان بخش ناپايدار منظور شود.
جدول 1- ماتريس تصميم گيري براي ارزيابي اهميت ترک

 


ترک پیش رونده

ترک سیکلیک

ترک ساکن

 

 

 

ت

مؤثر در زیبایی

 

 

 

مؤثر در قابلیت سرویس دهی

 

 

 

مؤثر در پایداری

ماتريس تصميم گيري
 

به منظور تمرکز بر ذهنتان درخصوص ارزيابي اهميت ترک ها، ماتريس تصميم گيري مطابق جدول 1 روشي را براي تصميم گيري بهتر ارائه مي کند. همه ي عواملي که در ترکيب با يکديگر در ترک خوردگي تأثيرگذار هستند به شکل علامت تيک ( ü ) در جدول مشخص مي شوند.
به عنوان مثال اگر ترک خوردگي از نوع زيبايي و استاتيک (ساکن) باشد، عمليات تعميري براي چنين ترکي معمولاً ساده و ارزان بوده و نياز به هيچ گونه پايش اضافي بعدي وجود ندارد. اما اگر ترک هاي پايش شده از نوع زيباشناختي و پيشرونده باشند نياز به تعميرات پيچيده تر و گران تري وجود خواهد داشت، چرا که ماهيت ترک از حالت صرفاً زيبايي و ساکن به وضعيت مؤثر در کاربري ساختمان و نهايتاً به نوع مؤثر در پايداري ساختمان تبديل خواهند شد.
اين متدولوژي، منافاتي با ضرورت تحليل واقعيات و تحقيق در مورد دليل يا دلايل ترک خوردگي و متعاقب آن تعيين نحوه ي تعميرات ندارد. البته، اگر اين روش به کار گرفته شود مي تواند به نتايج منطقي تر و سازگارتري جهت ارزيابي ترک خوردگي در ساختمان بيانجامد. کاربرد اين روش، به توصيه هاي مربوط به شدت ترک خوردگي، نياز براي کارهاي تعميراتي اضطراري و پايش بيشتر ترک منجر خواهد شد.
پي نوشت
1-دکتري مهندسي عمران – سازه مدرس دانشگاه.
2- کارشناس مهندس عمران، اداره ي کل راه و ترابري استان اصفهان.
مراجع
1-HOLLIS M. Surveying Buildings. RICS Books, Coventry, 2000 .
2-BONSHOR R. B. and BONSHOR L. L. Cracking in Buildings. CRC Press, London, 1996 .
3- Bluett and Another v. Woodspring District Council (1982). Estates Times,May .
4- BRITISH STANDARDS INSTITUTE. Quality Systems. BSI, London, 2000. BS EN ISO 9002 .
5- BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT. Simple Measuring and Monitoring of Movement in Low-Rise Buildings. Part 2: Settlement, Heave and Out of Plumb. BRE, Watford, 1995, Digest 344 .
6- BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT. Why do Buildings Crack? BRE, Watford, 1991, Digest 361 .
7- INSTITUTION OF STRUCTURAL ENGINEERS. Subsidence of Low-rise Buildings, A Guide for Professionals and Property Owners. IStructE., London, 2000 .
8- JOHNSON R.W. Cracking in low-rise buildings- a methodology for diagnosing the cause, Proceedings of the 9th International Structural Faults and Repair Conference, London. Engineering Teachings Press, Edinburgh, 2001, p218 .
9- JOHNSON R. W. Significant of cracks in low-rise building: what you need to know. Proceedings of ICE, Civil Engineering 158, Feb. 2005, Paper 13014 .

منبع: ماهنامه فني – تخصصي دانش نما 175 - 174

کل مطلب فوق در فرمت ورد و پی دی اف

http://s2.picofile.com/file/7172067525/Crack_Struc_01.rar.html

منبع : آلاچیق

دانلود پاورپوینت( 19+ 60 اسلاید) از مراحل اجرای ساختمان اسکلت فلزی

تهیه کننده: بهرام شکوهی مهر - محمد رضا بهادری

دانلود پاورپوینت( 19+ 60 اسلاید) از مراحل اجرای ساختمان اسکلت فلزی

دانلود 60 اسلاید

به حجم 3.1 مگابایت

در فرمت فشرده (rar)
پسورد فایل : www.arbor.blogfa.com

http://www.4shared.com/file/S-W0n8N2/ejraye_felez1.html

دانلود 19 اسلاید

به حجم 845 کیلوبایت

http://www.4shared.com/file/K_Ascw_t/ejraye_felez2.htmlبرچسب‌ها: دانلود پاورپوینت, 19, 60 اسلاید, از مراحل اجرای ساختمان اسکلت فلزی

تاريخ : پنجشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۱ | 22:12 | نویسنده : سحر
مقاله کوتاه - سالنهای مرغ تخمگذارمنبع : علم و دامپروری

مقاله کوتاه - سالنهای مرغ تخمگذار

مقدمه :

هزینه کمتر تولید بیشتر بحث اصلی اقتصاد است یعنی از نظر اقتصادی کاری بصرفه است که با کمــترین هــــزینه بیشترین تولید را داشته باشد .  در مورد دام و طیوراین مسئله مهمتر است چون مسئله بازار، روشهای مختلف نگهداری ، استرسها ، بیماریها ، تغذیه ، مکان نگهداری و... مطرح است . چون مرغ تخمگذار حساس است باید مکان نگــــهداری آن مناسب باشد یعنی از نظر تهویه ، حرارت ، دستـــــرسی به دان وآب ، بهداشت و...کمترین مشکل را داشته باشــــــــــد تا استرسها باعث کاهش تولید نشوند. 

سالنها را می توان براساس معیارهای زیـــرطبقه بندی نمود :

1-ازنظر شکل ظاهری     

  - سالنهای باز

        - سالنهای بسته2- ازنظر بستر وسیستم نگهداری     

  - سالن با سیستم قفس

        - سالن با بستر پوشال
        - سالن با بسترنرده
پوشال
        - سالن با بستر تمام نرده
        - سالن با سیستم گودال عمیق

3- از نظر دوره پرورش     

  - لانه مخصوص جوجه ها

        - لانه مخصوص نیمچه ها
        - لانه مخصوص مرغهای جوان
        - لانه مخصوص مرغهای تخمگذار

سالنهای مرغداری با سیستم باز:               

در این سالنها تهویه متکی به جریان طبیعی هواست ومشخصه  اصلی این سالنها وجود پنجره هائی دردیوارهای شمالی و جنوبــی   انهاست که به ازای هر 18-15متر مربع فضای کف یک متر مربع پنجره لازم است .

عرض سالن : باید در حدود2/12-8/9متر باشد.عریضترازاین درآب و هوای گرم بخوبی تهویه نمی شود وتجهیزات بیشتری لازم دارد ومشکلا ت بیشتری نیز دارد .

 طول سالن: زمین ،  تجهیزات وتعداد جوجه هائی که نگــهداری می شوند تعین کننده طول سالن می باشند.

ارتفاع سالن: بین پایه تا سقف باید در حدود4/2متــرباشد.در مناطق گرمسیر می توان 3 متردر نظرگرفت.سالنهای با سیستــم نرده ویا سالنهایی که محلی برای نگهداری کود درزیراحداث شده ا ست باید 3/4ارتفاع داشته باشند.

شکل سقف: معمولا شیروانی بوده وسایبانی ساختــه می شود که علاوه بر تامین سایه ازورود باران به داخل جلوگیری کند.

هواکش سقفی: می توان در سقف ان را نصب کرد.

فونداسیون و کف: پایه ریزی ان باید محکم باشدوبرای راحتی در شستن و حمل ونقل وسایل کف باید سیمان یا مواد مشابه باشد جهت سالنــها: باید درجهتی ساختــه شوندکه حداکثراستفــاده از  جریان طبیعی هوا و نورخورشید شود .

سالن مرغداری با سیستم بسته:اساس کلی سالن های باز و بسته مشابه است. سیستم کاملا بسته

وفاقد پنجره است و کلیه شرائط تا انجا کـه امکان دارد درحد طبیعی است. هوا از طریق کانالهائی وارد سالن شده و از طریق هواکــش خارج می شود. برای روشنائی ازلامپ استفاده می شود.عایق بندی خیلی مهم است. تهویه این سالنها مشکل اما گرم کردن آنها مشـــکل نیست . عرض سالن: چون تهویه مکانیکی است5/16-2/12 مترمناسب است وعریضتراز این تهویه مشکل است.

تهویه ،کاهش سطح به ازای هرپرنده ،کارگرکمتر، باروری بالاتردرمرغهای مادر، جمع آوری بهترمدفوع وبهداشت باعث گـــردیده تا ابداعاتی درسیستمهای نگهداری رخ دهد برهمین اساس درقالب سالن بازوبسته چندین نوع سالن دیگررا ساختند.
     1- سالنهای با سیستم قفس: دوران نگهداری مرغ تخمگذاربه سه مرحله پرورش ، رشد وتولید تقسیم می شود که ممکن است یک ، دو و یا هرسه مرحله در قفس نگهداری شوند.

مزایای قفس :

   - کنترل ، بهداشت ، واکسن ، دارو، انتخاب وحذف مرغها اسان است.

   - کوکسیدیوزوکرچی حذف می شود.
   - می توان تعداد مرغ بیشتری درواحد سطح نگهداشت.
   - مرغها غذای دقیق می خورند وریخت وپاش غذا کمتر است.
   - تخم مرغها تمیزتروشکستگی کمتری دارند.

معایب قفس:  

- سرمایه گذاری اولیه زیاد است.

    - اگروسایل خودکار نباشد کارگر بیشتری نیازاست.
    - مرغها ازنظرفیزیولوزیکی وضعیت بدی دارند چون تحرک کمی دارند.
    - بدلیل عدم استفاده ازنورخورشید ومواد فضـای گردش خود مرغها کاملا وابسته به جیره هستند .      
    - لکه خونی تخم مرغها بیشتر می شود .
    - اثرعوامل محیطی روی مرغها زیاد است .

2- سالن با بستر پوشال:

مرغها روی بستر پوشال نگهــداری می شوند. دراین سالنها لانه های تخمگذاری وجود دارد که مــرغ برای گذاشتن تخم واردان می شود.

 مزایا:  

چون مرغها بستررانوک می زنندکانی بالیسم کمتر می شودوکمتربا کمبود ویتامین های گروه ب مواجه می شوند. حرارت ناشی ازتخمیربسترکمک به گرم شدن لانه می کند. هزینه بسترکم است.     معایب:  

- ابتلا به بیماریهای انگلی وعفونی زیاد است.

   - بعلت گردوغبارابتلا به بیماریهای تنفسی زیاد است.
   - نگهداری مرغ درواحدسطح محدودیت دارد.
   - تعویض بستر در هر دوره گران تمام می شود.

3- سالن با بسترنرده پوشال:

مناســبترین نوع برای طیوری است که تخم مرغ کشی  تولید میکنندبخصوص جوجـــه برای گله های مادرگوشتی تا بهترجفت گیری  نمایند. گاهی بجای نرده از توری استفاده می شود که خوب نیست. حدود60% ازکف باید نرده و40% پوشال باشد. عرض نرده ها 5-5/ 2سانتیمتروفضای خالی بین انها 5/2سانتیمتربــــوده ودرجهت طول سالن نصب میگردند وارتفاع ان از کف باید 68سانتیمترباشد

  نرده ها راهم دروسط وهم درکناردیوارنصب می کنند.آبخوری ودانخوری روی بسترنرده ای قرارمی گیرند. لانه های تخمگذاری هم وجود دارند.                                     

مزایا:

- تعداد تخم مرغ بیشتری درواحد سطح تولید می شود زیرا سطــح مورد نیازپرنده کمتراست.

- تولید تخم مرغ هرپرنده بیشترازبسترتمام نردهای است.

- ازنظرتخم مرغ نطفه داربه بسترتمام نرده ای برتری دارد.

معایب:

- هزینه ان نسبت به تمام پوشال بیشتر است.

- تولید هرپرنده کمترازبسترتمام پوشال است.

- ازدحــام طیوردرقسمت نرده ای باعث افزایش تخم مرغ هــای کثیف می شود.         

4- سالن با بستر تمام نرده ای

سطح موردنیازبرای هرپرنده نسبت به بسترپوشال کــمتراست ولوازم ساخت نرده ، اندازه نرده و فاصله بین نرده ها همانند نرده بسترنرده پوشال است. برای گله های تخمگذارومادرتخمگذاربسترخوبــی است ولانه تخمگذاری باید به اندازه کافی باشند.  

5- سالن با سیستم گودال عمیق:

سالن با ارتفاع زیاد نیزنام دارد. دراین سیستم دونوع سالن مورد بحث است یکی درطبقه فوقانی که قفسه یا نرده روی انست ودیگری در زیرقرار گرفته وسقف ندارد که کود دران انباشتـه می شود. این

گودالها 1/2مترارتفاع دارند که کود دران خشک می شود. اکثراین سالنها دارای سیستم بسته هستند وهـوا ازروزنه هائی واردسالن شده وپس ازگرم شدن توسط هواکش به گودال کشیده شده ورطوبت کود را جذب می کند. بعد ازپایان هر دوره کود تخلیه می شود اما گـــاهی تا 7ســـال درهمان گودال نگهداری می شود.

ساختمان مرغداری ازنظردوره پرورش:

1- لانه مخصوص جوجه ها یااطاق مادر:

دراین لانه جوجه یک روزه را تا 9-8هفتگی نـــــگه می دارند.

  2- لانه مخصوص نیمچه ها:

 بعداز6هفتگی جوجه ها به این لانه منتقل می شوند ومعمولا 6-4 هفته دراین لانه نگهداری می شود .

  3 - لانه مخصوص نگهداری مرغهای جوان :

از 12 هفتگی تا چند روز قبل از شروع تخم گذاری مرغـهای جوان در این لانه نگهداری می شوند  که لانه های انتظار هم می نامند .

4- لانه مرغ تخمی

چند روز قبل از شروع تخم گذاری مرغها را به این سالن منتقل میکنند وتا پایان دوره دراین سالن نگـهداری می شوند . امروزه برای صرفه جویی جوجه ها را تا روز اول تـخم گذاری در یک سالن نگهداری می کنند و فقط هنــگام شروع تخم گذاری انها را به سالن تولید منتقل می کنند .
مطلب مرتبط

مقاله کوتاه احداث سالن مرغداری وتاسیسات آن

منبع : memary.org
جزییات اجرایی ساختمان های بتنی
موضوع : جزییات اجرایی ساختمان های بتنی
گرد آورنده : حمیدرضا موسی پور
(سرفصل ها)

 • دیوار چینی
 • نحوه شمشه گیری
 • فرش کف ساختمان
 • نحوه اجرای خط گونیا معماری
 • قرنیز
 • سفید کاری با گچ
 • کاشیکاری
 • سرامیک کف
 • چیدن آجرنما
 • بند کشی آجر
 • نصب سنگ نما
 • نمای سیمانی
 • پارکت سازی
 • ایزولاسیون
 • ایزولاسیون قیری
 • ایزوگام ورقی
 • آزمایش بام
 • تیرچه بلوک
 • سقفهای کاذب
 • آگوستیک
 • اصطلاحات معماری

حجم فایل : 125 کیلوبایت

فرمت فایل : PDF -::- برای دیدن این مطلب نیاز به برنامه Acrobat Reader می باشد -::-

لینک دانلود :

http://www.4shared.com/file/131526392/d98a4137/Joziat_Betoni.html

پسورد : www.memary.org

برچسب‌ها: جزییات اجرایی ساختمان های بتنی

تاريخ : چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 23:41 | نویسنده : سحر
مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرايي مهندسی عمران (4)منبع : موج عمران

مجموعه مقالات علمی و مطالب اجرايي مهندسی عمران (4)

نقل قول:

با سلام خدمت شما همراهان گرامی

امروز سری جدیدی از مقالات علمی و همچنین مطالب اجرایی مهم رو برای شما جمع بندی کردم و در سایت قرار دادم.امیدوارم این مطالب هم مثل گذشته مورد توجه شما قرار بگیره.

کلیه فایلها با فرمت RAR بوده و دارای رمز زیر می باشند.

PASSWORD: www.civilwave.blogfa.com

رديف

عنوان

گرايش درسی

حجم فايل

لينک دريافت

1

اندازه گيری سطح

نقشه برداری

655 KB

کليک کنيد

2

فرآيند جوشکاری و بازرسی جوش

نظارت و اجرا

1.23 MB

کليک کنيد

3

تفاوت های نسخه 9.5.0 و 9.2.0 در ETABS

نرم افزار

292 KB

کليک کنيد

4

طراحی فونداسون

محاسبات و طراحی

164 KB

کليک کنيد

5

سازه های سبک فولادی

سازه های فولادی

3.12 MB

کليک کنيد

6

تقويت سازه های بتنی با FRP

سازه های بتنی

321 KB

کليک کنيد

7

بازرسی و تست جوش به روش آلتراسونيک3D

نظارت و اجرا

1.41 MB

کليک کنيد

8

بخشی از ضوابط شهرسازی

معماری

2.25 MB

کليک کنيد

9

عايقکاری ساختمان

اجرا

131 KB

کليک کنيد

منبع : ایران سازه

نكاتي كه در نقشه هاي اجرايي بايد درج گردد

(مهندس بابک فرهمندشاد مهندسین مشاور قدس نیرو)

حجم فایل دانلود :   81 کیلوبایت

در فرمت اتوکد

http://www.iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=6236برچسب‌ها: نكاتي كه در نقشه هاي اجرايي بايد درج گردد

تاريخ : چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 23:41 | نویسنده : سحر
جزوه کامل مصالح ساختمانی

جزوه کامل مصالح ساختمانی ( پاورپوینت ) به انگلیسی

http://www.megaupload.com/?d=MKHXF6QD
منبع : ایران سازه

سيستم قاب ساده بتني نيمه پيش ساخته K

با ديوار برشي بتن مسلح درجا 

( در فرمت پی دی اف به حجم 142 کیلوبایت  )

http://iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=6795برچسب‌ها: سيستم قاب ساده بتني, نيمه پيش ساخته K, ديوار برشي بتن مسلح درجا

تاريخ : چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 23:40 | نویسنده : سحر
تاريخ : چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 23:39 | نویسنده : سحر
مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني تجديد نظر دوم

مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني تجديد نظر دوم

نشریه 55 تجدید نظر دوم چاپ 1388

به حجم  7.65 مگابایت

در فرمت پی دی اف
http://iransaze.com/files-for-download/sazemanmodiriat/nashrie/Nashrie_55__1388_.pdf

سال 1383
لینک دانلود  سازمان مدیریت و برنامه


منبع : ایران سازه

دیتایل رایج کف سازی طبقات برای محاسبه وزن

( در فرمت اتوکد )

COMPOSITE,FLOOR,10PARKING

http://www.iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=6635

PARKING,30,MOSAIC
http://www.iransaze.com/modules.php?name=Forums&file=download&id=6636منبع : civil4persian

معایب بلوک های یونولیتی با عرض بیش از ۵۰ سانتی متر

در این مقاله به معایب بلوک های یونولیتی با عرض بیش از ۵۰ سانتی متر پرداخته شده است.

نوشته حسین اصلانی

http://www.parsacloob.com/catch/data/a13566/ka1_%28www.parsacloob.com%29.pdf


برچسب‌ها: معایب بلوک های یونولیتی با عرض بیش از ۵۰ سانتی متر, دیتایل رایج کف سازی طبقات برای محاسبه وزن

تاريخ : چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 23:37 | نویسنده : سحر
گرمايش از كفمنبع : p30city

 گرمايش از كف
آشنايي با سيستمهاي گرمايش از كف با افزايش روز افزون جمعيت و همچنين كاهش منابع انرژي، مصرف بهينه انرژي امري بديهي مي باشد. در اين راستا نقش سيستم هاي گرمايشي بهينه ساختمان ها و مجتمع هاي مسكوني در كنترل و بهينه سازي مصرف انرژي مهم وقابل تامل مي باشد.

سيستم حرارتي گرمايش از كف كه انتقال حرارت به صورت تشعشعي (تابشي) سهم زيادي در فرآيند گرمايشي آن دارد، درمقايسه با ساير سيستمهاي حرارتي نه تنها در صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي بلكه در مقوله رفاه و آسايش ساكنان ساختمان ها داراي نقاط قوت بسياري مي باشد. در سالهاي اخير، سيستم گرمايشي از كف در كشورهاي اروپائي و آمريكا بسيار متداول شده است و دليل اين گسترش روزافزون بهينه بودن مصرف انرژي، توزيع يكسان گرما در تمامي سطح و فضا و دوري از مشكلات موجود در ساير روش ها ، به عنوان مثال سياه شدن ديوارها، گرفتگي و پوسيدگي لوله ها و… مي باشد. استفاده از روش گرمايش از كف جهت گرمايش محل سكونت از ديرباز به طرق مختلف انجام مي گرفته است. بطوريكه رومي ها زير كف را كانال كشي كرده و هواي گرم را از آن عبور مي دادند و كره اي ها دود حاصل از سوخت را قبل از اينكه از دودكش عبور كند از زير كف انتقال مي دادند. در سال 1940 نيز فردي بنام سام لويت براي اين منظور لوله هاي آب گرم را در زير كف قرار داد. دركشور ايران نيز درمناطق كوهستاني و سردسير ازجمله آذربايجان اين روش مورد استفاده قرار مي گرفته، كه بيشترين مورد استفاده آن درحمام ها بود.

به طور كلي سه نوع روش گرمايش از كف موجود است: 1-گرمايش با هواي گرم 2-گرمايش با جريان الكتريسيته 3-گرمايش با آب گرم به دليل اينكه هوا نمي تواند گرماي زيادي را درخود نگاه دارد روش هواي گرم در موارد مسكوني چندان به صرفه نيست و روش الكتريكي نيز فقط زماني مقرون به صرفه است كه قيمت انرژي الكتريكي كم باشد.درمقايسه با دو روش ذكر شده، سيستم گرمايش با آب گرم ( هيدروليك) مقرون به صرفه تر و خوشايندتر مي باشد.

بدين خاطر سالهاي متوالي در سراسر دنيا مورد استفاده قرار گرفته است. روش گرمايش از كف به عنوان راحت ترين، سالم ترين وطبيعي ترين روش براي گرمايش شناخته شده است. همانطور كه افراد دريك روز سرد زمستاني توسط تشعشع خورشيد احساس گرما مي نمايند دراين روش نيز گرما را بوسيله انتقال حرارت تشعشعي(تابشي) از كف دريافت مي كنند و يقيناً احساس آسايش بيشتري خواهند نمود. در اين سيستم گرمايشي معمولاً دماي آب گرم موجود در لوله هاي كف خواب بين 30 تا60 درجه سانتي گراد مي باشد كه درمقايسه با ساير روشهاي موجود، كه دماي آب بين 54 تا 71 درجه سانتي گراد است، 20 تا40 درصد در مصرف انرژي صرفه جوئي مي شود. در ساختمان هائي كه داراي سقف بلند مي باشند استفاده از سيستم گرمايش از كف باعث كاهش مصرف انرژي و صرفه جوئي در مصرف سوخت مي شود، به اين خاطر كه در ساير روشها (مانند رادياتور و بخاري) هواي گرم در اثر كاهش چگالي سبك شده و به سمت سقف مي رود و اولين جائي را كه گرم مي كند سقف مي باشد (اين موضوع به طور واضح درسمت چپ شكل زير مشخص مي باشد). به علت بالا بودن دماي هوا در كنار سقف ميزان انتقال حرارت آن به سقف از هرجاي ديگر بيشتر است و اين عامل باعث اتلاف مقدار زيادي انرژي مي شود.

درروش گرمايش از كف ابتدا قسمت پائين كه مورد نياز ساكنين است گرم مي شود وهوا با دماي كمتري به سقف مي رسد، كه اين يكي از مزاياي اصلي اين سيستم مي باشد. يكي ديگر از مزاياي استفاده از روش گرمايش از كف كه امروزه بسيار مورد توجه واقع مي شود آسايش و راحتي افراد مي باشد، به طوريكه آسايش و راحتي فرد در محل سكونتش بدون اينكه از هر بابت داراي محدوديت باشد فراهم مي شود. در نظر بگيريد كه بدن شما در يك اتاق بگونه اي گرم شود كه شما در هنگام استراحت هيچگونه هواي گرمي را استنشاق نكنيد وتنفس شما بسيار ملايم صورت گيرد، اين بهترين روش گرم كردن در يك آپارتمان و يا يك منطقه صنعتي است. همه اعضاي بدن شما بخصوص پا كه بيشترين فاصله را با قلب دارد هميشه گرم خواهد ماند و اين براي انسان بسيار مطلوب خواهد بود.

همانگونه كه قبلاً اشاره شد در گرمايش بوسيله رادياتور يا بخاري دماي قسمت پائين اتاق سردتر از بالاي آن مي باشد كه اين حالت براي كودكان كه داراي اندام كوچكي هستند ناخوشايند است، بطوريكه افزايش البسه آنها براي جلوگيري ازبيماري، آزادي كودكانه آنها را محدود مي كند. سيستم گرمايش از كف برخلاف رادياتور كه هواي محل سكونت را به دليل گرماي بيش ازحد خشك مي كند،رطوبت را درحد متعادل نگه مي دارد. همانطور كه مي دانيد بيشتر افراد از كثيف شدن ديوارها و محيط زندگي در اثر استفاده ازمنابع گرمايي همچون بخاري و رادياتور احساس نارضايتي مي كنند. از آنجا كه درسيستم گرمايش از كف جريان هوا به آرامي از پايين به بالا مي باشد بنابراين ديوار ها پاكيزه مي مانند. همين امر در مورد افرادي كه داراي آلرژي (حساسيت) هستند بسيار مورد اهميت است زيرا كه محيط زندگي عاري ازهرگونه محرك خواهد شد. استفاده از اين سيستم در مكانهايي همچون آشپزخانه و حمام كه كف آنها معمولاً خيس و مرطوب است مناسب بوده و باعث خشك شدن كف مي شود. مسئله مهم ديگر اينكه در اين روش رطوبت زمين كه دربعضي ازمنازل منجر به بروز بيماريهاي مفصلي مي شود از بين رفته و باعث كاهش درد بيماران مبتلا به ناراحتي هايي از قبيل رماتيسم خواهد شد.

همچنين از رطوبت ديوارها و كپك زدن آن كه شكل خوشايندي ندارد جلوگيري مي شود و ديگر اينكه در اين سيستم جايي براي رشد و تكثير حشرات موزي وجود ندارد. يكي ديگر از فوايد سيستم گرمايش از كف اين است كه ديگر فضاي منزل يا محل كار توسط دستگاههاي رادياتور و بخاري اشغال نمي شود و به همين منظور آزادي بيشتري در تغيير دكوراسيون محل زندگي خواهيد داشت. شايد به نظر آيد كه به هنگام نصب سيستم كف خواب ديگر نمي توانيد پوشش مورد علاقه تان را براي كف انتخاب كنيد! ولي اين طور نيست. مطمئن باشيد كه شما مي توانيد براي پوشش كف منزل خود از هر نوع مصالحي ازجمله سنگ، سراميك، كاشي پاركت چوب وفرش نيز استفاده كنيد بدون اينكه تأثيري درگرماي مطلوب محيط شما بگذارد. يكي ديگر از مزاياي استفاده از سيستم گرمايش از كف در روشهاي ذوب برف مي باشد بطوريكه از اين روش براي ذوب يخ يا برف موجود در پياده روها، لنگرگاههاي بارگيري، جاده ها، ورودي ساختمانها و بيمارستانها، باند فرود هواپيما و زمينهاي ورزشي از جمله زمين فوتبال وغيره كه دسترسي آسان و سريع به محل الزامي است مي توان استفاده كرد. بطوريكه اين روش علاوه بركاهش هزينه هاي برف روبي و نمك پاشي، در حفظ ساختار موارد گفته شده بسيار موثر خواهد بود.
ویژگی های کتاب کارگاه ساختمان

(1.2 MB)به حجم


[PPT]در فرمت

برای دانلود روی لینک زیر کلیک بفرمایید :

http://me-mohammadi.srttu.ir


برچسب‌ها: ویژگی های کتاب کارگاه ساختمان

تاريخ : چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 23:36 | نویسنده : سحر
نمونه قرارداد تاسیسات برقی

نمونه قرارداد تاسیسات برقی

در فرمت ورد(Word)

http://www.peymankar.com/images/gharardad/barghi.doc
منبع : niksalehi

تعریف سیستم قاب سبک فولادی
سیستم ساخت قاب سبک فولادی Lightweight Steel Framing که به اختصار LSF می نامند، یک سیستم ساختمانی است، که برای اجرای ساختمان های عمدتاً کوتاه مرتبه و میان مرتبه (حداکثر تا 5 طبقه) استفاده می شود و از سیستم های مورد تایید مهندسان عمران در کشورهای توسعه یافته و مدرن می باشد.
این سیستم که شباهت زیادی به روش های ساخت ساختمان های چوبی دارد، بر اساس کاربرد اجزایی به نام استاد (Stud) یا وادار و تراک (Track) یا رانر شکل گرفته است و از ترکیب نیمرخ های فولادی گالوانیزه سرد نورد شده، ساختار اصلی ساختمان برپا می شود.
مقاطع مورد استفاده در این سیستم U,C و Z است، که معمولاً با اتصالات سرد به یکدیگر متصل می شوند.

هر دیوار از تعدادی اجزای عمومی C شکل (استاد) به فواصل 40 تا 60 سانتی متر، که در بالا و پایین به اجزای افقی ناودانی U یا C شکل (تراک یا رانر) متصل شده اند، تشکیل می شود. در صورتی که از مقاطع C شکل به عنوان تراک (رانر) استفاده شود، لازم است برش هایی در محل نصب استاد انجام گیرد.

این سیستم در اکثر موارد با سقف سبک و به صورت موردی با انواع دیگر سقف اجرا می شود. تیر و تیرچه های این نوع سقف های سبک، همانند استاد و تراک های دیوار ها است.
سقف نهایی معمولاً از نوع شیب دار و با استفاده از خرپاهای فلزی ساخته شده از پروفیل های سرد نورد شده در نظر گرفته می شود (شکل زیر). قسمت های دیگر ساختمان نیز با استفاده از پروفیل های سرد نورد شده اجرا می شوند و با انواع مختلف تخته (گچی، سیمانی، چوبی، ...) پوشیده می شوند.
جزییات سقف مستوی یا شیب دار
پوشش نهایی این سیستم می تواند با انواع تخته های ساختمان از جمله تخته سیمانی، چوب، تخته گچی و یا مصالح بنایی، سفال و آردواز صورت گیرد.


تعریف سیستم قاب سبک فولادی 1

بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم قاب سبک فولادی

عوامل مربوط به هزینه
این سیستم ساخت، نیازمند نیروی انسانی ماهر، ولی به تعداد کم و در زمان کم است. لذا مجموعه هزینه نیروی انسانی در این سیستم، کمتر از روش های سنتی است. ابزار مورد استفاده نیز نسبتاً کم هزینه هستند، ولی هزینه های بالای تامین مصالح، به خصوص در دوره ای که رواج چندانی نیافته است، این سیستم را جزو سیستم های گران قیمت دسته بندی می کند. این سیستم نیاز به مخارج ادواری خاصی ندارد و هزینه تعمیرات احتمالی آن بسته به نوع خرابی، می تواند خیلی متفاوت باشد.
سیستم LFS از سیستم هایی است که شعاع مصرف اقتصادی بالایی دارد. در صورتی که این سیستم به روش اجرای درجا (Stick – Built) برپا شود، مصالح اولیه را، که بسیار سبک و کم حجم است، می توان به فواصل دور و حتی مناطق صعب العبور نیز منتقل کرد. این مصالح معمولاً به راحتی در حمل آسیب پذیر نیستند، ولی در صورت بروز آسیب در قطعات، در ساختمان قابل استفاده نخواهند بود، و نیاز به تولید مجدد قطعه است. این در حالی است که چند کاره بودن قطعات و قابلیت جایگزینی قطعه خراب شده با سایر قطعات، سیکل ساخت را تا رسیدن مجدد قطعه متوقف نمی سازد. هزینه های انبارداری این مصالح چندان قابل توجه نیست، زیرا ورق گالوانیزه در برابر شرایط جوی مقاوم است و به علاوه، فضای زیادی برای انبارداری این مصالح لازم نیست.

عوامل مربوط به زمان
از نظر سرعت اجرا، تجربیات سایر کشور ها نشان داده است که این سیستم در زمان کمی برپا می شود و سرعت اجرا نسبت به شیوه های سنتی و حتی صنعتی سنگین بسیار بالاتر است. نسبت فرآوری محصول در کارخانه نسبت به سایت در این سیستم ساخت، بر اساس نوع اجرا و مقدار پیش ساخته سازی، می تواند بسیار متغیر و متفاوت باشد. این سیستم قابلیت اجرا در تمام شرایط جوی را دارد و با تغییرات شرایط جوی، مشکلات جدی در اجرا به وجود نخواهد آمد.

عوامل مربوط به قابلیت های اجرایی
اجرای این روش، نیاز به نیروی ماهر و ابزار خاص دارد، ولی چگونگی اجرا و نحوه بکارگیری ابزار، به سادگی قابل آموزش خواهد بود. اقداماتی که برای اجرای این سیستم انجام می شود، تعدد و گوناگونی کمی دارند و برای اجرای هر آیتم، یک سری اقدام ساده لازم است، هرچند قطعات اصلی این سیستم از تعدد زیادی برخوردار نیست، ولی در زمانی کوتاه، با استفاده از ابزار های ساده می توان فرم های متنوعی را با آن ها تولید کرد.
استفاده از قطعات از پیش برش خورده یا پانل های پیش ساخته، قابلیت اجرای طرح های مدولار را در این سیستم افزایش می دهد. این سیستم برای تنوع در معماری فضا و اختیار دادن به طراح در ایجاد طرح های مختلف قابلیت بالایی دارد. سهولت اجرای دهانه های متنوع و تغییر ارتفاع، به اضافه سادگی قرار دادن بازشو در جداره ها ـ که مرهون قابلیت ترکیب آن با سیستم تیر ستون است ـ این سیستم را از جهت تطابق با طرح های معماری در سطح خوبی قرار داده است. نگهداری این سیستم شرایط خاصی را نمی طلبد و به علت اجرای خشک، تغییرات آن به سادگی صورت می پذیرد. به علت استفاده از مصالحی که فرآوری عمده و خاص در سایت ندارند، می توان این سیستم را با دقت نسبتاً بالایی کنترل کرد.

تعریف سیستم قاب سبک فولادی 2

عوامل مربوط به کیفیت و قابلیت های فنی
به دلیل کاهش زیاد وزن و اتلاف اندک مصالح نسبت به شیوه های سنتی و دستی، این سیستم برای انبوه سازی مناسب است، ولی اجرای ساختمان های بلند مرتبه در این سیستم، با مشکل مواجه است. اجرای خشک، این سیستم را برای بازدید های ادواری مناسب ساخته است. به اضافه اینکه، ایجاد تغییرات حین اجرا در نقشه های تاسیسات، معمولاً به سادگی انجام می شود.
استفاده از ورق گالوانیزه، پایداری این سیستم را در برابر هوازدگی و میکرو ارگانیسم ها افزایش داده است. از نظر زیست محیطی، این سیستم ساختمانی در زمره سیستم هایی است که انرژی اندکی برای ساخت اجزای آن مصرف می شود.
از نقاط ضعف این سیستم، در صورتی که در اجرا تمامی نکات فنی مورد رعایت قرار نگیرد، خطر ایجاد صدا در حالت های انقباض و انبساط است.
وزن کم این سیستم ساختمانی (در حدود 60 درصد وزن واحد سطح سیستم های رایج ساخت و ساز) باعث می شود نیرو های اعمال شده در صورت وقوع زمین لرزه به طور قابل توجهی نسبت به ساختمان های متداول کمتر باشد، تا حدی که در اکثر موارد، اثر نیرو های اعمال شده توسط باد بیشتر و تعیین کننده تر از نیرو های ناشی از زمین لرزه است. در ضمن، وزن کم این سیستم باعث می شود به عنوان گزینه ای مناسب برای مناطق با مقاومت خاک کم، تلقی شود.
اینرسی حرارتی کم این سیستم، آن را برای استفاده دائم مانند مسکونی، با مشکلاتی رو به رو می سازد. ولی در عین حال، عملکرد آن را برای ساختمان های اداری، تجاری و دیگر ساختمان های با کاربری منقطع، بسیار مناسب می سازد.

تعریف سیستم قاب سبک فولادی 3
عملکرد صوتی دیوار ها و سقف های ساخته شده با این سیستم، در صورت رعایت تمهیدات لازم، به راحتی جوابگوی انتظارات تعیین شده در مقرران ملی است.
مواد تشکیل دهنده LSF بار حریق ندارند، ولی پروفیل های سرد فرم داده شده مقاومت کمی در برابر حریق دارند و باید به خوبی محافظت شوند. یکی از دلایل اصلی کاربرد گچ به عنوان پوشش داخلی این سیستم ها دستیابی به این هدف است.
با اجرای لایه بخاربند در حد فاصل جداره داخلی و عایق حرارتی، می توان از خطر میعان در دیوار ها جلوگیری کرد. به علاوه آنکه، سقف سرد در این سیستم، کمک شایانی به کاهش خطر میعان خواهد کرد.
به رغم اینکه بار مرده این سیستم با اجزای اصلی و کاربردی آن منتقل می شود، ولی اجرای خشک، قابلیت تغییرات آتی را تا حدی در آن به وجود می آورد. معمولاً ساختار نمای این سیستم، از سازه آن جدا است و از سهولت و دقت اجرای خشک برخوردار است.
اجرای خشک، امکان برچیدن و استفاده مجدد این سیستم را ایجاد کرده است، به علاوه آنکه، قطعات و اجزا عمدتاً از مصالح و فلزات قابل بازگشت به چرخه ساخته شده اند.

اسکلت فولادی سبک

سیستم اسکلت بندی جایگزین
به طور کلی، فرایند ساخت خانه های اسکلت فولادی سبک چندان تفاوتی با روشهای مورد استفاده در سازه های اسکلت چوبی ندارد. دیوارها، کف و سقفها بوسیله کاربرد مکرر اجزا اسکلت سبک ساخته می شوند. سوار کردن خرپاهای اسکلت چوبی با سیستم ساخت سقفهای چوبی می تواند برای کف و دیوارهای اسکلت فولادی نیز مورد استفاده قرار گیرد. متدهای اسکلت فولادی برای این سیستم موجود است، اما ملزم داشتن یک طرح و برنامه ریزی تخصصی است که فراتر از حوزه بحث ماست.
شباهت میان اسکلت فولادی سبک و اسکلت چوبی، تفاوتهای چشمگیری نیز وجود دارند که در طراحی و اجرا باید مورد توجه قرار گیرند. توجه به این تفاوتها ما را در ساخت بنایی بدون مشکل یاری می نماید.مسائل تخصصی مربوط به مشکل زدایی درفصل نهم گنجانده شده اند.

شناخت عملی ساختمان سازی: مزایای اسکلت فولادی سبک (LSF)
یکی از مزایای اسکلت فولادی در این است که در طراحی و اجرا نسبت به اسکلت بندی به سبک سنتی انعطاف پذیرتر است.

طول اجزا:

تیرچه (Joists) های فولادی عملا به هر اندازه ای می تواند ساخته شود. بر این اساس پهنا و عرض ساختمانهای مسکونی متغییر است و نیاز به همپوشانی تیرچه های داخلی را از بین می برد. بنابراین سرعت در کار ساختمان سازی افزایش و ترک خوردگی یا ناهمواری در سقف کاهش می یابد. طول و اندازه اجزا فقط بوسیله محدودیتهای حمل و نقلی کاهش می یابد (محدود می شود)

مقاومت بالا به نسبت وزن:
 اجزا اسکلت فولادی سبک از اجزا اسکلت بندی سنتی سبک تر هستند. اسکلت فولادی سبک برای اسکلت سازان جهت بالا بردن در محل کار آسان تر است. این امر منجر به ساخت و ساز سریعتر با هزینه کمتر و مشکلات کمتر بالا بردن می شود.

ضخامت اجزا:
 استحکام ذاتی فولاد سرد تا شده میزان قابل توجهی از انعطاف پذیری را در آرایش اجزا اسکلت بندی فراهم می کند. بنابراین قانون وزن خالص، طول هر واحد و مقاومت فولاد، فواصل تیرچه ها نسبت به جزئیات اسکلت بندی سنتی با ارتفاع و عرض مشابه می تواند تغییر کند. با افزایش ضخامت پایه فولادی، استحکام و همچنین فواصل طراحی اجزای اسکلت بندی افزایش می یابد. در بعضی موارد این فواصل طولانی به طراح اجازه می دهد تا تیرهای عمودی داخلی سقف یا دیوار را حذف کند. این به معنای فواصل و فضاهای داخلی بدون مانع برای مصرف کننده نهایی و قیمتهای بالقوه سازه برای ساختمان ساز می باشد.

مشکلات رطوبتی مرتبط:
فولاد آب را جذب نمی کند، پس مشکلات رطوبتی مرتبط شامل تاب برداشتن، انقباض و تابیدگی که در اسکلت بندی سنتی رایج هستند در LSF مشکلی را ایجاد نمی کند. استفاده از LSF میزان وقوع تاب برداشتن دیوارها، بیرون زدگی میخ ها و ترک خوردگی دیوارها که از مشکلات رطوبتی هستند را به طور چشمگیری کاهش می دهد. اصلاح این نقایض تعمیرات پر هزینه ای را در بر دارد که غیاب این مشکلات در سازه های LSF سبب صرفه جویی می شود.

مقاومت در برابر پوسیدگی و آفت زدگی:
 اسکلت فولادی در برابر حمله موریانه ها یا حشرات موذی ایمن است. همچنین، از آنجائیکه اسکلت فولادی رطوبت را جذب نمی کند، از رشد قارچها و پوسیدگی ها جلوگیری می کند.

شکم دادگی:
اجزا فولادی مقاومتی دارند که آنها را بدون اینکه بر اثر سنگینی بار کف دچار شکم دادگی، خزش و یا وارفتگی شوند، سازگار می کند.

سازه های احتراق ناپذیر:
 فولاد احتراق ناپذیر است و بنابراین در آتش سوزی و احتراق بی تاثیر است. LSF به دلیل احتراق ناپذیری و طبیعت پایداری طی سالیان متمادی گزینه مناسبی برای کاربردهای تجاری بوده است.

کیفیت هوای داخل ساختمان:
 فولاد یکی از خنثی ترین مصالح ساختمانی است که هیچ گاز، بخاری را از خود ساطع نمی کند و به رشد قارچهای سمی نیز کمکی نمی کند.

همانند جزئیات اسکلت بندی سنتی، اجزاء LSF باید به گونه ای درون پوشش و لفافه قرار بگیرد که در تماس مستقیم با رطوبت زمین و یا محیط بیرون نباشد. (در برابر رطوبت محافظت شود.)توصیه می شود که فولاد دارای پوشش روی – آلمینیوم در تماس با بتون خیس (تازه) قرار نگیرد.
آئین نامه و قوانین
تمامی سازه ها باید با مقتضیات و شرایط آئین نامه ساخت و ساز محلی و یا در صورت عدم دسترسی با شرایط آئین نامه ساخت و ساز ملی کانادا مطابق باشد و مورد تائید مقامات قضایی باشد.
اسکلت فولادی سبک غیر باربر در بخش 24-9 آئین نامه ساخت و ساز ملی کانادا گنجانده شده است.

اجزاء اسکلت بندی
سازه های فولادی سبک صنعتی از نوعی فولاد سرد شده استفاده می کنند که در آن ورقه های فولاد به شکل(C) در می آیند. تولرانس برش طولی زیاد نوعی از فرآورده های صنعتی فولاد است.

برشهای تیرچه ها و استاد دارای بالهای لبه داری هستند که سبب افزایش استحکام آنها می شود. Tracksection ها از بالهای غیر استواری که به صورت جزئی به سمت داخل زاویه دارند، ساخته شده اند که استادها را قبل از اینکه با گیره محکم شوند موقتا نگه می دارند و همچنین به استادها این اجازه را می دهند تا وزن وارده بر جان را تحمل کنند.
Standard TrackSection
Standard TrackSection برای تمامی سایز های تیرچه ها و استادها موجود هستند. این نکته حائز اهمیت است که TrackSection ها برای تحمل بار سازه بدون اینکه درون سازه های باربر بتن ریزی شوند، طراحی نشده اند. زمانیکه اسکلت بندی استفاده نمی شود طراحی مهندسی ضروری می نماید.

مقطع مرکب سازه
برشهای خطی( TrackSection )ها برای تشکیل مقاطع مرکب می توانند با مقاطع C ترکیب می شوند.تا به عنوان تیرها- سرتیرها، چهارچوب ها یا جک استادها استفاده شوند و در شرایط و موقعیتهای دیگر استحکام بیشتری را موجب می شوند. تمامی بخشهای سرهم شده (ترکیب شده) باید از اجزائی با ضخامت یکسان تشکیل شوند و در هر 610 میلیمتر یا 24 اینچ با یکدیگر متصل شوند. طول این اجزاء نیز باید یکسال باشد مگر اینکه هدفشان غیر سازه ای (غیر ساختمانی) باشد.


Accessories
سازندگان اسکلت فولادی سبک میزانی از Accessories مورد نیاز برای سازه های مسکونی شامل تسمه های پل سازی، تقویت کننده جان و اتصالات گیره (بستها) را نیز تولید می کنند.

بغلبندی دیوارهای افقی
بغلبندی و پل سازی تسمه های افقی برای گیرداری دورانی را برای استادهای باربر فراهم می کند و استادها را از دو سو بهم متصل می کند. این پل سازی در نهایت با پهنای 38 میلیمتر و ضخامت 879% میلیمتر (346% x 2/1-1 اینچ) ورقه های فولادی انجام می شود. طراحی استاد حداکثر فاصله این بست ها را بر طبق جداول انتخابی یا کاتالوگ های سازندگان تعیین می کند، اگر تخته کوبی سازه بیرونی استفاده می شود، نیازی به بغلبندی در آن قسمت نمی باشد، اگر چه در بال استاد داخلی باید نصب شود.

سخت کننده جان
در تمامی قسمتهایی که بار متمرکز روی تیرچه کف یا مقطع خطی متحمل می شود از سخت کننده جان استفاده می شود. سخت کننده جان قطعه کوچکی از استاد باربر با ضخامت حداکثر 879% میلیمتر (346% اینچ) می باشد. سخت کننده بالی با پهنای 38 میلیمتر (2/1-1 اینچ) دارد که به آن اجازه می دهد تا درون بالهای 41 میلیمتری تیرچه جا شود. سخت کنندگان می توانند بر روی یکی از زوایای جان تیرچه نصب شوند، و نهایتا با 8-3 پیچ به تیرچه بسته شوند. سازندگان LSF معمولا این سخت کنندگان را به عنوان بخشی از بسته بندی تیرچه کف در نظر می گیرند.

نبشی بست ها
نبشی بست ها برای اتصال تیرچه های کف به سر تیرها، تیر سردرها به استاد اصلی (میانی) یا سرتیرها به تیرهای لب بند مورد استفاده قرار می گیرند. ضخامت نبشی بست ها نهایتا 438/1 میلیمتر (566% اینچ) می باشد و طول آنها کمتر از عمق 25 میلیمتری تیرچه ها نیست. تعداد پیچهایی که برای اتصال نبشی بستها به کار می رود بستگی به اندازه اجزاء متصل شونده دارد.


اتصال دهنده ها
معمولا فقط پیچها در اسکلت بندی فولادی سبک استفاده می شوند. یک مته فلزی می تواند سوراخی را ایجاد کند و اجزا را با اطمینان با یکدیگر متصل کند. این پیچها اندازه های مختلف و با توجه به نیاز ها ساخته می شوند. در شرایط خاص و یا برای تجهیزات تکراری ابزارهای خاص و اشکال مختلفی از اتصال دهنده های مکانیکی همچون میله های پنوماتیکی (بادی) یا جوشکاری اقتصادی تر است. سازنده LSF، تولیدکنندگان اتصال دهندگان و ابزارها می توانند در صدد به دست آوردن اطلاعات بیشتر در این زمینه باشند. در این کتاب اتصال دهنده ها فقط محدود به پیچ است.
به خاطر داشته باشید که تعداد 8 پیچ که اغلب در این کتاب تعیین و مشخص شده اند حداقل تعداد می باشد و برای اجزاء ضخیم تر پیچ های بیشتری مورد نیاز می باشند.

ابزار
بسیاری از مراحل و ابزاری که در LSF به کار برده می شوند با مراحل و ابزار اسکلت بندی چوبی مشابه است. در LSF علاوه بر ابزار مورد استفاده در اسکلت چوبی ابزار زیر نیز مورد نیاز است:
• چکش فلزی با دو سوی اره ای
• هیلتی چند زمانه و رفت و برگشتی (ماکسیمم 2500 دور در دقیقه)
• پیچ گشتی 8 میلیمتری
• پیچ های شماره 2 Philips و شماره 2 Robertson
• انبردست IIR و 6R
• قیچی فلزبری
• سطح مغناطیسی تا 6 فوت
و همچنین ابزار اختیاری:
• علامت گذار
• سوراخ
ابزاری که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند شامل قیچی فلز بر، اره گرد یا قلمی می باشد.

رده بندی مصالح ساختمانی و محل انبار کردن
نقشه ساختمانهای اسکلت چوبی برای تبدیل شدن به اسکلت فولادی باید از جداول اجزاء انتخابی استفاده کنند. همچنین سازندگان LSF ممکن است بتوانند راهنمایی را برای تبدیل طرح یک اسکلت چوبی به اسکلت فولادی تهیه کنن.
نمایندگیهای سازنده LSF یا فروشندگان مصالح ساختمانی می توانند اطلاعاتی را راجع به قیمت و کاربردهای محلی و روزمره ارائه دهند. همچنین، بعضی سازندگان ممکن است راهنمایی هایی را در مورد طراحی، محل کار و انتخاب و کاربرد مناسب ابزار ارائه دهند.

تفاوت در رنگها
سازندگان کانادایی اسکلت فولادی ساختمانهای مسکونی، انتهای سکشنهای باربر (Load BearingSection) (جویست ها و استادها) را با رنگهای متفاوتی رنگ آمیزی می کنند تا ضخامت فولاد در آن محدود به آسانی قابل تشخیص باشد. استانداردهای مربوط به ضخامت فولاد و رنگهای رایج و متداول هستند اما رنگهای دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرند. برای جلوگیری از سردرگمی و اشتباه این دسته بندی به ترتیب ضخامت می باشد.

CutList
برش یا تکه های اولیه اجزاء اسکلت فولادی ارائه شده از سازندگان LSF از اسکلت چوبی بسیار متفاوت است.نقشه اولیه و سوار کردن مناسب و درست اجزاء بسیار مهم است. نقشه و طرح اولیه ضخامت و طول اجزاء اسکلت بندی را مشخص می کند که همان Cut list است که توسط سازندگان LSF استفاده می شود. سازندگان LSF معمولا برش طولی استادها، Joist ها و متعلقات آنها را ارائه می دهند. اجزا یا اندازه های متفاوت مطابق با نقشه نصب می شوند.
با یک سازنده LSF برای جدول زمانی دقیق مشورت کنید. بعضی از اندازه و طولهای استاندارد ممکن است توسط سازنده LSF تهیه شوند. معمولا طول زیر 2/1 متر (48 اینچ) در محل کار برش داده می شوند. عملیات برش را با سازندگان LSF چک کنید. سازندگان ممکن است قطعات را در ابتدا برای Web Stiffener، پل بندی، سر تیرها و استادها که برای پنجره ها و درها استفاده می شوند، برش بزنید. ترکها معمولا در اندازه های استاندارد فروخته می شوند و می توانند در اندازه های مخصوص برای کاربردهای خاص مرتب شوند. اندازه استاندارد Track که در ساختمانهای مسکونی استفاده می شوند معمولا با اندازه های رایج در سازه های تجاری متفاوت است.استادهای غیر باربر فولادی را می توان به آسانی توسط قیچی آهن بر، برش داد. برای برش Joistها یا استادهای باربر ضخیم تر می توان از قیچی های برقی استفاده کرد. هنگامیکه تعداد برشها زیاد می باشند یک Chop saw با یک تیغه ساینده به کار سرعت عمل می دهد.

نگاهی کلی به اسکلت بندی
سه روش عمده برای اسکلت یک ساختمان وجود دارد: ساختمان چوب بستی یا اسکلت چوبی، ساختمان پانلی، ساختمان مدولی. امروزه هر یک از این روش ها برای ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرند اما Stick-built construction رایج تر است. برای پروژه های چند واحدی یا پروژه هایی که از یک طرح تکراری استفاده می کنند، روش Panelization مقرون به صرفه تر است. پانلهای پیش ساخته دیوار، کف و سقف می توانند مستقیما به محل کار حمل و سریعتر نصب شوند. ساختمان سازی با قطعه های پیش ساخته مزایای زیادی دارد مخصوصا در مکانهایی که صنایع ساختمان سازی به خوبی سرویس دهی نمی دهند. (مثلا مکانهای دور و توسعه نیافته)

قاب بندی (In-line Framing)
هنگامیکه دیوارها با قابهای فولادی ساپورت می شوند، قاب فولادی کف باید با تیرچه (Joist) هایی که در زیر آنها استادهای باربر قرار دارند، ساخته شوند. (نمودار 1-1)
پیچ های اتصال دهنده
حداقل سایز پیچها برای اتصال فولاد به فولاد باید بر طبق نمودار 13-1 باشد Self-drilling sheet metal screw در مواقعی به کار می روند که ضخامت فولاد بیش از 879/0 میلیمتر (0346/0 اینچ) باشد. پیچهای نوک تیز برای فولادهایی با ضخامت 879/0 میلیمتر (0346/0 اینچ) یا کمتر به کار می روند. حفاظت از خوردگی پیچها باید حداقل 08/0 میلیمتر (0003/0 اینچ) باشد.انواع دیگری از اتصالات در LSF همچون پیچ، پرچ و یا جوش مورد استفاده قرار می گیرند. در شرایط خاص و برای جایگزینی این اتصالات با یک طراح حرفه ای مشورت کنید.

ایمنی
کارهای ایمنی ساده می تواند اغلب خسارات را از بین ببرد و یکی از جنبه های مهم کار روزمره در محل کار است. هر ایالت قانون سلامتی و ایمنی مخصوصی دارد و از این قوانین باید همیشه پیروی شود. کار با فولاد مخاطرات ایمنی و سلامتی خاصی را در بردارد که باید از آنها آگاه شوید بعضی از آنها به شرح زیر می باشند:
• زمانی که فولاد خیس یا یخ زده است، بسیار لغزنده است.
• دمای فولادی که در معرض گرما یا سرما قرار گیرد ممکن است هنگام لمس کردن خیلی داغ یا سرد باشد.
• باید به یاد داشته باشیم که برخلاف چوب، فولاد رسانای الکتریسیته است. برای جلوگیری از برق گرفتگی همیشه دقت کنید که اجسام فولادی در معرض منابع برقی نباشند.
• تیرچه ها پایدار نیستند مگر اینکه توسط زیر ساختها بهطرز مناسبی نگه داشته شوند. به همین منظور، کارگران نباید در بالای ترک های دیوار فولادی باسیتند. Steel Track ممکن است بر اثر وزن شخص کج شوند.

نقشه، طراحی، پروانه (مجوز) و Cut lists
جزئیاتی وجود دارند که توسط طراح حرفه ای باید طراحی شوند و باید در مجوز ساختمان سازی به کار گرفته شوند.
وقتی که طرحها و نقشه های معماری آماده شدند باید برای یک طراح حرفه ای فرستاده شوند.
نقشه سقف و خرپا باید جزئی از مجوز ساختمان سازی باشند.
سازنده باید یک Cut list را از نقشه ها که اجزاء مورد نیاز برای ساختمان سازی را فهرست می کنند تهیه کند. با این کار سازنده به شما کمک می کند.
اسکلت های خانه ویلایی(LSF)

اسکلت های خانه ویلایی(LSF)

توضيح فارسي : مفاهیم سازه ای برای سیستم های (LSF) : Light Steel Frame
مقدمه:
فولاد به طور وسیع در ساختمان و سازه های چند منظوره استفاده می شود در بسیاری از نقاط جهان استفاده از چوب یا سازه های آهنی و بتنی ترجیح داده می شود. در طول سالیان سیستم های پیشرفته متنوعی برای استفاده در اومر ساختمان سازی یافت شده است . اخیرا سیستم قاب فولادی سبک اقتصادی استفاده زیادی در امریکا و اروپا و استرالیا و نیوزلند پیدا کرده است این قاب فولادی سبک در یک فرآیند شکل دهی سرد ( Cold Form) بدون استفاده از حرارت تولید می شود.این فرآیند به تولید کنندگان فولاد اجازه می دهد که ورق های فولادی سبک ولی با خواص مکانیکی بالا تولید کنند. رویه ورق توسط آلیاژ زنیک Zenic)) که به طور کامل سطح فولاد را می پوشاند و آن را در مقابل عوامل خورنده محیطی محافظت می کند پوشش داده شده است . همه اینها منجر به احداث ساختمانی منسجم ، سخت ، منعطف ، پایدار و موجب سرعت بیشتر در ساخت می شود به گونه ای که هزینه های ساخت را به شدت کاهش می دهد.همین طور قاب فولادی سبک یک انتخاب جذاب برای استفاده در امور مربوط به ساختمان می باشد. به ویژه از نقطه نظر نگرانی های مربوط به کاهش تخریب جنگل ها و سازه ی با بتن مسطح مزایای بسیاری دارد.
چرا از سیستم قاب فولادی سبک (LSF) استفاده می کتیم.
فواید:
- قابلیت ساخت: استفاده از عناصر فولادی پیش ساخته باعث کاهش فضای کارگاهی و کاهش ضایعات مصالح و بهبود کیفیت می شود.
- سرعت: این سیستم نیاز به دوره ساخت و ساز کمتری در مقایسه با سیستم های رایج دارد.
- قوسی اما سبک : فولاد یکی از بالاترین نسبت های قدرت به وزن را در مصالح ساختمانی دارد این منجر به صرفه جویی در فوندانسیون می شود همچنین سبکی باعث راحتی در حمل و نقل آن می شود.
- ایمنی: قدرت ذاتی فولاد و کیفیت ضد حریق بودن آن خانه های با سازه فولادی را در مقابل حوادث زیانبار از قبیل آتش سوزی ، زلزله و طوفان و تند بادمقاوم می سازد. خانه میتواند طوری طراحی شود که بزرگترین زمین لرزه ها و بادها را در منطقه کشور تحمل کند.
- کیفیت: خانه با کیفیت نهایی بهتر ، که بسیار پایدار است و نیازی به تعمیر و نگهداری در طول بهره برداری ندارد.
- راحتی در جمع آوری: جمع آوری ساختمان می تواند به راحتی انجام شود . دیوارهای بدون بار می توانند به راحتی تعویض یا برداشته یا اینکه تغییر داده شوند.
- انعطاف پذیری طراحی: به خاطر قدرت فولاد ، می تواند در طولهای زیاد تولید شود که باعث ایجاد ضاهای بازتر شده و انعطاف پذیری طراحی را بدون نیاز به ستونهای میانی یا دیواره های تحت بار افزایش می دهد.
- قابلیت بازیافت: تمامی محصولات فولادی قابل بازیافت می باشند.
- اقتصاد: رشد روز افزون قیمت مصالح سنتی و افزایش مستمر دستمزد و عوامل سازنده ساختمانهای سنتی موجب شده ساختمانهای سبک و ارزان قیمت مقاوم جای خود را در همه بخش های ساخت و ساز باز کنند.
- سبکی:وزن پایین ساختمان های ساخته شده با سیستم (LSF) نقش به سزایی د رکاهش هزینه های حمل و نقل دارد.

زبان و اصلاحات قاب فولادی:
صفحه زیرین (Botton Plate) : یک صفحه که انتهای زیرین دیواره ها را پوشش می دهد. صفحه زیرین دارای بال و جان می باشد ولی بدون لبه.
تیرک سقف (Ceiling Joist) : یک عضو قابی سازه ای که با سقف را تحمل می کند .
عضو C شکل (C Section) : که برای اعضای قاب سازه ای مانند نشیمن تیر، تیرچه ، شاه تیر و تیرهای عرضی و خر پا استفاده می شود، اسم آن از شکل سطح مقطع عضو که شبیه حرف C است و شامل قسمت های جان ، بالا و لبه می باشد به وجود آمده است .عمق جان عضو C شکل و اندازه های بال از روی ابعاد خارجی آن خوانده می شوند.
گیره (Clip angle) : یک قطعه فلزی کوتاه L شکل (عموما با زاویه 90 درجه ) که برای اتصالات استفاده می شود.
شکل دهی سرد (Cold Formating) : فرآیندی که اعضای فولادی سبک بدون استفاده از حرارت تولید می شوند .
فلنج (بال) (Flange) : قسمتی از عضو C شکل که عمود بر جان عضو می باشد .
تسمه صاف ( Flat Stap) : فولاد ورقه بریده شده با پهنای خاص بدن هیچ خمشی که عموما برای مهار بندی و دیگر کاربردهای در سطح استفاده می شود .
تیرک کف (Floor Joist) : یک سازه قابی افقی که بارهای کف را تحمل می کند.
فولاد گالوانیزه (Galvanized Steel) : فولادی که دارای حفاظ پوششی زنیک برای مقاومت در مقابل خوردگی می باشد . میزان حفاظ پوششی با وزن پوشش گالوانیزه بر سطح فولادی محاسبه می شود مثل G – 40 یا G.60.
کیج (Guge) : یک واحد اندازه گیری رایج برای توصیف ضخامت اسمی فولاد . کیج کمتر به معنی ضخامت بیشتر است.
(Header) : یک سازه قابی افقی ساخته شده که برای تحمل بار بازشوهای دیواره یا سقف هنگام بازشدن استفاده می شود.
(In – Line – Framing) : سیستم های قابی که تمامی اعضای حامل بارهای افقی و عمودی تراز شده اند.
Jack Stud)) : یک عضو سازه ای عمودی که تمامی ارتفاع دیواره را دربرنمی گیرد و بارهای عمودی و بارهای جانبی افقی را مانند بار هدر تحمل می کند.
ستون اصلی (King Stud) : یک عضو سازه ای عمودی که تمام ارتفاع دیواره را در بر میگیرد و بارهای عمودی و جانبی را تحمل می کند. عموما در دو انتهای هدر مجاور jack Stud به جهت مقاومت در مقابل بارهای جانبی قرار می گیرند.
لبه (Lip) : بخشی از یک عضو C شکل که از انتهای باز بال خم شده است . این لبه خواص مقاومتی عضو را افزایش و به عنوان یک استیفنر برای بال عمل میکند.
دیوارهای تحت بار (Load Bearing Wall) : یک دیوارکه بار عمودی را از بالا و بارهای ناشی از باد را تحمل می کند این بارها ممکن است به طور مجزا یا ترکیبی عمل کنند. هر دو حالت دیوار داخلی و خارجی ممکن است تحت بار باشند.
ضخامت مصالح ( Material Thickness) :ضخامت فلز اصلی بون در نظر گرفتن پوشش حفاظتی . ضخامت ها در واحد میل ارائه می شوند. (به طور رایج در واحد کیج ارائه شده است)
میل (Mil) : یک واحد اندازه گیری که نوعا در اندازه گیری ضخامت عناصر باریک استفاده می شود. Mil1برابر است با lnch001/0 می باشد.
دهانه چند تکه (Multi Ples Pan) : دهنه ای که با یک عضو ممتد ساپرت های میانی ساخته شده باشد.
دیوار بدون بار (Non – Load Bearing Wall) : دیوارهایی که هیچ باری را تحمل نمی کنند.
حفره (Punch – Out) : یک سوراخ در جان عضو قاب فولادی که اجازه عملیات لوله کشی ، اتصالات الکتریکی و برقی و دیگر انواع نصب را می دهد.
تیر عرضی (Rafter) : یک عضو سازه ای قابی که بارهای سقف را تحمل می کند.
دیوار برشی (Shear Wall) : یک دیوار که قادر است د رمقابل نیروهای جانبی به جهت جلوگیری از نیروهای باد و زلزله مقاومت کند و به طور موازی با ضخامت دیواره قرار می گیرد.
تک دهانه (Single Span) : دهانه ای که با یک عضو سازه ای ممتد بدون هیچ گونه ساپرت میانی ساخته شده است.
دهانه(Span) : یک فاصله افقی مشخص بین اعضای حامل بار.
پوشش سازه ای (Structural Sheathing) : یک پوشش که به طور مستقیم ( ورقه فولادی) روی اعضای سازه (ستون ها و تیرکها ) به جهت توزیع بار، تقویت دیوارها و مقاوم سازی مجموعه به کار می رود.
ستون یا Stud عضو سازه ای عمودی یک مجموعه که بارهای عمودی و بارهای جانبی انتقالی را تحمل می کند.
صفحه بالاسری (Top plate) :یک صفحه که به جهت انتقال بار خرپای سقف به ستون ها استفاده می شود به طوری که ستون ها به طور مستقیم زیر نقاط بار خرپا قرار نگرفته اند . صفحه بالا سری دارای جان و بال ولی بدون لبه می باشد.
شیار (Track) : برای کاربردهایی از قبیل صفحات بالاسری و پایینی برای دیوارها و تیرکها سیستم های کف می باشد.شیار دارای جان و بال ولی بدون لبه می باشد. اندازه های عمق جان شیار از داخل بالها به دست می آید.
جان (Web):بخشی از عضو C شکل یا شیار که رو بال را به هم متصل میکند.
تقویت کننده جان (web Stiffener) : عضو اضافی که به جان متصل می شود تا عضو را در مقابل آسیب های وارده به جان تقویت کند.
تنش تسلیم (Yield Strength) : یک خاصیت ذاتی فولاد . بالاترین حد تنش که ماده می تواند قبل از رخ دادن تغییر شکل پلاستیک تحمل کند.
یک خانه با سازه قابی فولادی با طور نرمال روی یک کف با بتن تقویت شده ساخته می شود. سپس دیواره های طبقه همکف روی این کف نگه داشته و بسته می شود. حامل های بار طبقه دوم دیوارهای تحت بار می نشینند . این حامل های بار سپس به تیرکهای طبقه متصل می شود. تیرکهای طبقه ، سطح طبقه و صفحات دیوارهای بالایی را تحمل مکند نقاط بار سقف روی دیوار به جهت حمل بارهاس سقف می نشینند. اندازه ها و فضاهای سازه به بارهای طراحی بستگی دارد. به طور کلی (BHP Steel Lysayht) مواد زیر را جهت طراحی توصیه میکند.
Lysayht C75 & Lysayht C100: می توانند باری ستونهای دیوار استفاده شوند.
تیرکهای طبقه می توانند از بین Lysayht C75 & Lysayht C100: بسته به بارهای طراحی و پیکربندی طبقه انتخاب شوند.
اتصالات قاب فولادی می توانند شامل پیچ های خودکار ، پیچ و مهره و پرچ باشد. به طور کل در بیشتر حالات جوشکاری مورد نیاز نمی باشد و همین بست های مکانیک کافی میباشند.
سیستم دیواره :
دیوارهای تحت بار:
یک دیوار تحت باد دیواری است که بارهای عمودی را از سازه بالاسری یا بارهای جانبی را در نتیجه وزش باد تحمل می کند این بارها ممکن است به طور مجزا یا ترکیبی عمل کنند هر دو نوع دیوارهای داخلی و خارجی می توانند تحت بار باشند.
شرکت Steel Lysayh BHP موارد زیر را برای دیوارهای تحت بار توصیه می کند تمام ستون های تحت بار باید حداقل C75 C550 Lysayh با فرم دهی سرد باشند. صفحه بالایی سازه به جهت حمل بارهای خرپا از سقف به ستون ها استفاده می شود به طوری که ستون ها به طور مستقیم زیر نقاط خرپا قرار ندارند. صفحات بالایی باید Lay G550 با شکل دهی سرد باشند. صفحه بالایی باید به طو اریب در حداکثر 1800 میلیمتر از خرپا یا تیرهای عرضی با براکت های ساپرت دیوار در حالت ایمنی کامل قرار گیرند.
صفحه پایینی باید حداقل G550 با فرم دهی سرد باشد صفحه پایینی باید به طور کامل زیر هرگونه ستون تحت بار قرار گیرد این برای ستونهای در کنار بازشوها و ستون های حامل بارهای اصلی از بام ، سقف یا سازه طبقه بالا بحرانی است . ساپرت باید با یک تیرک طبقه ، قطعه گیردار یا کف بتنی که مستقیما زیر ستون قرار دارد انجام شود. برای بازشوهای بیشتر از 1200 میلیمتر در دیوارهای تحت بار تیر سر درب ضروری می باشد تیرهای سر در زیر سقف های فلزی ورقه ای اساسا برای بارهای به سمت بالا که ناشی از باد روی سازه بام میباشد طراحی شده اند در حالی که سردرهای زیر بام های مشبک برای بارهای به سمت پایین از خرپای بام طراحی شده اند. در دیوارهای تحت بار به جهت ایجاد مقاومت جانبی در ستون های دیوار ممکن است از پنلهایی به شکل شکاف دار استفاده می شود. در دیوارهای معین به جهت مهیا کردن مقاومت در مقابل بارهای ناشی زا باد نیاز به مهار بندی می باشد. این می تواند به شکل تسمه های تقویت کننده یا ورقهای تقویت کننده باشد. ستون ها تیرها و خرپاها به خوبی به جهت انتقال بار به عضو پایینی تنظیم شوند.
دیوارهای بدون بار:
دیوارهای داخلی که بارهای طبقه یا خرپا را تحمل نمی کنند دیوارهای بدون بار در نظر گرفته می شوند.
BHP Steel موارد زیر را برای دیوارهای بدون بار توصیه می کند:
ستون های دیوارهای بدون بار داخلی باید حداقل Lysatht G550 C75 با فرم دهی سرد باشند.
صفحات بالایی باید حداقل G550 فرم دهی سرد بوده و باید در حداکثر 1800 میلیمتر چهارچوب اتاق به جهت مهیا سازی پایداری جانبی دیوار فیکس شوند.
صفحه پایینی باید حداقل G550 با فرم دهی سرد باشد. سردرهای زاویه دار برای بازشوها در دیوارهای بدون بارلازم نیست. پنل های شیار دار عموما برای دیوارهای بدون بار مورد نیاز نمی باشد.
جزئیات دیوار و اتصالات:
قاب های فولادی با صفحات پایینی بعد از اینکه تمامی پنل های به دقت تنظیم شدند به سازه کف بسته شده اند. برای ثابت کردن قاب فلزی روی کف بتنی با مصالح بنایی عموما از پیچ ، پرچ یا مصالح شیمیایی استفاده می شوند. توصیه های درست برای نوع و کمیت مصالح می تواند از طریق تولید کنندگان و کارشناسان تهیه شود. پنل های دیوار عموما با بست های مکانیکی از قبیل پیچ خودکار به یکدیگر متصل می شود.
بازشوهای دیوار:
قاب درها و پنجره های خارجی:
قاب درها و پنجره های مشابه با سازه های چوبی در اینجا نیز مورد استفاده است اگر قاب پنجره آلومینیومی داخل چوب فیت شده باشد می توان آن را با بستن از طریق تیرهای میانی به پشت آن بعد از قرار دادن کامل نصب کرد.اگر امکان نداشته باشد که فریم به طور نا محسوس نصب شود پیچ های خودکار با طول مناسب میتوانند قاب پنجره را به قاب فولادی متصل کنند. پیچ های مشابه ممکن است برای بستن قاب پنجره های آلومینیومی به طور مستقیم به بازشوهای قاب فولادی استفاده شود. قاب های درهای چوبی در دیوارهای داخلی می توانند با میخ یا پیچ به طور نامحسوس به پشت ستون های میانی فیکس شوند. متناوبا قاب می تواند از طریق چهارچوب با پیچ های خودکار به ستون ها متصل گردد.
پوشش دیوارها و پارتیشن ها:
اگر نیاز باشد می توان در دیوارهای خارجی عایق های فویل دار انعکاسی را به بال خارجی ستون های فولادی با پیچ های خودکار و واشرهای تخت 25 میلیمتر متصل کرد .همین طور میتوان از پیچ های سر کنگره ای استفاده شود. اسکپ های سیمی که به سادگی روی ستون های فولادی اتصال داده می شوند به جهت سازه آجرهای نما مورد استفاده قرار میگیرند. برای سازه های تک جداره ورقه های سیمانی پنل شکل می توانند با پیچ خودکار به سازه فولادی متصل شوند تخته های ورود هوای چوی می توانند به ستون های فولادی سازه با پیچ های خودکار تخت دو سر متصل شوند. همچنین پوشش ورقه ای با پیچ های خودکار متصل می شود.

سیستم کف:
سیستم کف می تواند از عضو C شکل به صورت تیرکهای متصل به ستون حامل ساخته شود.تیرک های کف می توانند در رنج سایزهای عضوهای C شکل بسته به پارامترهای بارگذاری طراحی شود. سیستم های کف با تیرهای به صورت مشبک شکل کف مستحکم تری را تشکیل می دهند.این می تواند صداهای نا بهنجار در اثر خوب بسته نشدن کف به تیرها را حذف کند.این همچنین عایق کاری صوتی بهتری بین طبقه همکف و بالایی انجام می دهد ای سیستم کف می تواند روی سازه مسطح یا جایی که کف چند تکه می باشد انجام شود.
سیستم بام:
سازه بام مجموعا یک سیستم خرپای فولادی است که می تواندبا ورقه های فلزی یا پنل ها طراحی شود این یک سیستم خرپای بام است که شامل C100 و C75 به عنوان عضو های مور و اعضای خرپا استفاد شود. سیستم بام فولادی می تواند تمامی انواع Hip – Gable – Dutchadable و ورق های بام فولادی را انجام دهد و میتواند به طور مستقیم به قاب دیواره متصل شود در هنگام استفاده از تایل خرپای بام چوبی استفاده می شود با عبور دادن Purlins از روی تایل ها فیت کردن آنها انجام می شود.
سرویس M & E :
سوراخ های از پیش پانچ شد هدر جان قاب فولادی اجاره کار تاسیسات برقی گاز و لوله کشی سرویس ها را در سیستم قاب دیوارها می دهد.حلقه های لاستیکی و عایق های سیلیکونی به جهت محافظت سیم ها و لوله هل در مقابل خوردگی و آسیب در اثر ارتعاشات استفاده می شود.برچسب‌ها: اسکلت فولادی سبک, تعریف سیستم قاب سبک فولادی

تاريخ : چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 23:35 | نویسنده : سحر
نمونه قرارداد رنگ آمیزی ساختمان

نمونه قرارداد رنگ آمیزی ساختمان

در فرمت ورد(Word)

http://www.peymankar.com/images/gharardad/naghashi.docنمونه قرارداد طرح مسکن مهر

در فرمت ورد(Word)

- در این قرارداد حدود وظایف و اختیارات طرفین قرارداد

- قیمت هر متر مربع زیر بنا

- وظایف بانک در این قرارداد

- وظایف سازنده در این قرارداد

- آیتم های سفت کاری و نازک کاری

- ساختار شکست کار و درصدبندی عملیات اجرایی

http://www.peymankar.com/images/gharardad/maskan-mehr.docبرچسب‌ها: نمونه قرارداد طرح مسکن مهر

تاريخ : چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 23:34 | نویسنده : سحر
نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری

در فرمت ورد(Word)

http://www.peymankar.com/images/gharardad/peymankari.doc
نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

در فرمت ورد(Word)

http://www.peymankar.com/images/gharardad/mohasebe-sakhteman.docبرچسب‌ها: نمونه قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

 • دانلود فیلم
 • قالب وبلاگ
 • راهنماي سريع وبلاگ

  جهت دسترسي آسان به مطالب وبلاگ روي گزينه هاي زير کليک فرماييد

  افزودني تبديل گچ به سيمان || محصولات ما || تماس با ما || مقالات مهندسي عمران و معماري